آرشیف

2015-1-24

داکتر محمدعمر لعلزاد

همه چیز در مـــورد درد دندان!

 

دندان

       خدا درد دندان را نصیب هیچ کس نکند …. واقعاً وحشتناک است بخصوص که شب ها تشدید شده و خواب و آرامش را از آدمی سلب میکند …. خوب راه حل هم این هست که به مسکنی پناه آوریم تا قابل تحمل شده و صبح فرا رسد و خودما و به داکتر دندان برسانیم تا راه چاره ای برای درد دندان ما پیدا کند.

دندان درد از آن دردهایی است که واقعاً تحمل آن سخت است . در این مقاله سعی میکنیم تا علاوه بر تشریح علل ایجاد دندان درد در مورد نحوه تسکین این درد و راههای درمان آن و همچنین فرق دندان درد با سایر دردها هم صحبتی داشته باشیم و خلاصه هرآنچه در مورد درد دندان هست را برای تان شرح خواهم داد. قبل از هر چیز میخواهم توضیحی در مورد علت ایجاد دندان در برایتان مطرح نمایم .

 

علت درد دندان 

    قبل از شروع برسی درد دندان بد نیست به این تصویر یک نگاه مجدد بیندازیم …قسمت های مختلف دندان را در یک مقاله جدا بنام آشنائی با ساختمان دندان  میدهم .این تصویر یک برش طولی از یک دندان آسیاب میباشد که اجزاء مختلف آن را بخوبی نشان میدهد . اتاق پالپ محفظه ای است که عروق و اعصاب دندان در آن واقع شده و یک محیط بسته و استریل هست که به بیرون از بدن راهی ندارد و فقط از طریق نوک ریشه با بدن در ارتباط است . حال به علت پوسیدگی یا هر علت دیگری این محفظه بسته آلوده به میکروارگانیسم شود باعث ایجاد التهاب در این ناحیه شده و چون این محفظه بسته میباشد و افزایش حجم ناشی از ایجاد التهاب را با افزایش فشار داخلی دندان پاسخ میدهد به این صورت که فشار داخلی این حفره اتاق پالپ به صورت وحشتناکی افزایش پیدا میکند و این امر باعث ایجاد فشار شدید به پایانه های عصبی که در این اتاق پالپ واقع هستند شده و ایجاد دندان درد شدید میکند .و تا این فشار هست ما دندان درد را خواهیم داشت … مسکن هائی مانند ایبو بروفن و یا مفنامیک اسید که از دسته داروهای ضد التهابی هست معمولا با کاهش التهاب داخل اتاق پالپ و متعاقب آن کاهش فشار داخلی موجب کاهش دندان درد میشود و برای همین هست که برای دندان درد استفاده میشود.

حال ما به هر وسیلهای بتوانیم این فشار دندان افزایش یافته داخل اتاق پالپ را کم کرده و یا از بین ببریم میتوانیم درد دندان را کاهش دهیم . دندانپزشکان هم دقیقا همین کار را میکنند و با تراش و باز کردن اتاق پالپ موجب کاهش درد دندان میشوند.

 ما معمولا جلسه اول که بیمار درد شدید دارد در حد باز کردن این حفره و پانسمان دندان کار میکنیم تا فقط درد بیمار کاهش یافته و در جلسات بعدی اقدام به درمان ریشه دندان میکنیم.این در مورد علت ایجاد درد دندان.

 

چرا  دندان درد در شبها بیشتر است؟ خوب با توجه به توضیحی که در مورد علت دندان درد دادم شبها با توجه به حالت دراز کشی که هستیم فشار کل ناحیه سر افزایش پیدا میکند . یعنی ما وقتی در حالت ایستاده هستیم یک فشاری در رگها وجود دارد و وقتی که دراز میکشیم فشار رگها مقداری افزایش پیدا میکند همین امر باعث میشود که عروقی هم که در ناحیه اتاق پالپ وجود دارد فشار شان افزایش پیدا کرده و فشار داخلی پالپ دندان باز افزایش پیدا کرده و دندان درد هم به همان نسبت افزایش پیدا کند …. برای همین هست که بیماری که دندان درد دارد شبها بلند میشود و برای خودش قدم میزند تا صبح شود …. چون تا بخوابد درد تشدید میشود و وقتی قدم میزند چون سرپا هست دردش کاهش پیدا میکند