آرشیف

2014-12-4

Shahla Latifi

همنوع
 
آرمانهای من
آرمان توست
امید من
آرزوی قلب توست
اشک من که در لای پرده شب میچکد
اشک توست 
خنده من از توست
تبسم فراخم که دو کنار چشمم را در آغوش میکشد
تبسم توست 
تپش من 
حیرت من
و سکوت من،همه از آن توست
من در تو جریان دارم
به مثل تو پویاگر
متجسس و غوغاگر
به مثل تو بسته در بند عقایدم و وابسته به خواهشات فرهنگ
اما من خود را به آفتاب میرسانم
پر میکشم
صعود میکنم
راهم پیچیده است
لایه ها دارد
نورش سردرگم بحران است و جاده اش صخره ها دارد
لیکن
با درایت، بسوی خورشید می شتابم
بیا مرا تعقیب کن
برای رسیدن به آزادی بدون تبعیض و درد
بیا تا هردو پرواز کنیم ای همسفر
ای همنوع من
بی انتها

شهلا لطیفی

10-10-2014