آرشیف

2017-11-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

همدوشی مردم غور با شخصیت‌های مطرحِ کشور

امروز جای خوشی برخود بالیدن است، که همه هم‌صدا، هم‌دوش، هم‌گام اعم از "حرکت راه و روشنی" شورای محترم ولایتی، شخصیت‌ها و متنفذین خیلی‌ها بر ما محترم غور، علما خطبا، روحانیون محترم غور، هم‌دست صدا بلند نموده‌اند، صدایی ایشان با صدای شخصیت‌های مطرح و محترم افغانستان، یکجا گردیده و با قوت تمام حکومت را از خواب گران، از خواب غفلت با طیف وسیعی نیمی از پیکر افغانستان، دارد بیدار می‌نمایند، تا توجهی نمایند به شاه‌راه طلایی، بارزگانی مرکزی که زندان این مناطق را در هم می‌کوبد. اخیراً "حرکت راه و روشنی" دست به اقدام عادلانه‌ی برده است و حقوق حقه‌ی غوری‌ها را که تا هنوز پامال بوده، با حرکات مدنی، حقوق ایشان را مطرح فرموده اند. و دولت را با آن وا داشته اند تا توجه عمیقش را در باز نمودن شاهراه مرکزی، جلب نمایند.
اخیراً  صدای حرکت " راه و روشنی" در سراسر افغانستان، باز تاب وسیع و گسترده، پیدا نموده.  جا دارد تا از شخصیت‌های محترم، نه تنها افغانستان‌شمول که به این صدا لبیک عطا فرمودند؛ احترامانه و به رسمِ تعظیم  دست محبت به طرف‌شان از تهِ دل دراز نموده و ابراز امتنان نماییم. 

ح یعقوبیان فیروزکوهی
شهر فیروزکوه