X

آرشیف

هـر گـــــوشۀ مصر، کربــــلا گــــردیده

یارب تو به مصر و بـــرمه و شـــام نگر 
از خون هـــمه جا تو جوی و حــمام نگر

یاران تو غــرق آتـــش و خــــون شده اند 
یا ایــــنکـه اســـیر دشــمن دون شــده اند

از دهشت و ظـــلم و جـور فرعونِ زمان 
هـــستند همــگی بــه داد و فریاد و فــغان

در رابعه(1) در رهــت هــــزاران کُـــشته 
در نهضه(2) ز کُشته های یاران پـُــــــشته

رَمسِیس(3) همه پُر، ز خونِ یاران رســول
خـونــین جــگر اند همـه محـبان بتـــــول(4)

فــریـــاد همـــــی زنند که یــارب یـــارب
ای قـــادر و مــقـــتدر و قــــهار یـــــارب

ما را ز شکنــجه هــــای فــرعون زمــان
از روی عنــایت و کرم، خــود بـه رهـان

کاری که نکرده شِمر و فـــرعون و یزید 
سی سی(5) به نموده بلکه افزون و مـــزید

هــر گوشــۀ مــصر ، کربــلا گــردیــــده 
هــــر خــانه پــر از غـم و عـــزا گردیده 

یـــــــــاران حسـین به کــربـــــــلا افـتاده 
دســت و ســـر شان ز تـن جـــدا افــتاده 

با جُـــوخه و رگــــبار بســـی را کــشـتند 
در روز و شبِ تار بـــــسی را کُـــشتـنــد

زندان شـــده پــُر ز جَــــوقَـــه های مردم 
زنــــدان شــده گور و قتـــلگــاهِ مــــردم 

هـــم مســـجد و قـــرآن خـــدا را ســوزند
هم صومعه(6) و کنیسه(7) هـــا را ســـوزند

از قاهــره تا بـه رود نـیلش خـون اســـت 
از جـــلوۀ خون، افـــق همه گـلگون است

اسکنـدریـه(8) ز دود و بــاروت پـر شـــــد
از پــــورت سعید (9) بلـــند صدای حُر شد

اسوان (10)، منیا (11)، لوای حق بر دوش اند 
لیـــکن همـگی جهــانیـان خـامــوش انـــد

بس نیست، که امریکه و پاریس و فرنگ
نـــنمــــوده بــــه تقبیح جـــنایات درنـــگ

باید کـه جـــناوران قـــاتل هــمــــــــــگی 
در مـــحـــکمه جــــهان عــــاقل هـــمگی

محکوم به جزا و حبس و اعـــــدام شوند
تا عـــبرتــی در قـــرون و ایـــام شــــوند

دنیا هـــــمـه نظـــاره گـــر قـــتل و قــتال
شــــاهــان عــرب ز دشمــــنی مالامـــال

افسوس کــــه آن خـاین(12) اطــراف حرم 
با گـرگ امــاراتـی و بحــرین بـــــه هــم 

در کشــتن مسلـمــین همـه هــــــمــدســتند
این هـــــا همگی پلید و پست و پست انـد

از خـون خلایـق همـگی جـــــــام بــدست
در کشتن مـــــــردم همـه دیوانـه و مـست

از ریخـــتن خـون خلق مبـــــــاهات کـنند 
در جــعل حقــــایق هـــــمـه طامـات کـنند

از فـیر بـه سیـــنه و بـه تــــــارَک گویند
بـا عـــــربـده بـهر هـــم مـبارک گــــوینـد 

یک مـــــلت دســت خالی و مــــظـلوم را 
یک حرکت روشن و بســــی مـــعلوم را

ارهــابی و تهــدید و خـطر مـــی نــــامند 
بیــگـــانه و دشـمــن بشــر مــــــی نـامنـد

ارهابی و تــــهدید و خــــطــر خود باشند 
بیــگانــــه و دشــــمن بـشر خــود بـاشــند

ای قـادر و مقــتدر و مــــولای هـــــــمـه 
امـــیدِ هــــمــه ، قـــوت دلـــــهای هــمــه

یــارب یـــارب بــه دوستـــانت رحــمــی 
یــــارب یـــارب بـه عاشقــانت رحــمــی

رحمــــی به نـــما به مـصــریان مـــظلوم 
قــهرت بــنـــما برای سـیسی یـی ظـــلوم 

باشد کــــه محــــبان تـــو پـــــیروز شوند 
عُـدوان تـــو هــم هـــمه ســـیه روز شوند

آمین
19 آگست 2013 
mqawam@yahoo.com

1- رابعة العدویه نام میدانی در شهرقاهره که در آن هزاران تظاهر کننده در یک روز به خاک و خون کشیده شدند
2- النهضه نام میدانی در شهرقاهره که در آن هزاران تظاهر کننده به خاک و خون کشیده شدند
3 – رمسیس نام میدانی در شهرقاهره که در آن صد ها تظاهر کننده به قتل رسیدند
4- بتول لقب حضرت فاطمة الزهرا (رض)
5- سی سی نام سر لشکر غدار مصر است که در در طی یکماه گذشته ده ها هزار نفر از مردم مظلوم مصر را به خاک و خون کشیده است
6- اشاره به کلیسا ها
7- معابد یهودیان
8- نام شهری در مصر
9- نام شهری در مصر
10- نام شهری در مصر
11- نام شهری در مصر
12 اشاره به شاه سعودی

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.