آرشیف

2017-6-5

گل رحمان فراز

نیکوداشت رفــع حادثه ی مرگبار!

نیکوداشت رفع حادثه ی مرگبار!

از اینکه خداوند متعال برای دو شخصیت فرهیخته، متنفذ، بزرگوار و مردمی هر یک: وکیل محمد ابراهیم ملکزادهوکیل منتخب مردم در ولسی جرگه و سناتور محمد داوود غفاریسناتور منتخب مردم غور در  مشرانو جرگه (در حمله انتحاری روز قبل) زندگی دوباره داد و نگذاشت مردم این ولایت به سوگ رهبران واقعی و خادمین اصلی شان بنشینند، سپاس گزاریم و شکر گذاری درگاه ایزد منان را می نماییم.
شکی نیست که مرگ حق است و شهادت بسا افتخار! وجود شخصیتی بزرگواران فوق برای غوریان سرمایه شامخ معنویات و اندوخته بی کران اعتبار است. آنها در طول ماموریت شان نخواستند تا همچون مولوی دین محمد عظیمی دست به رشوت ستانی، باج گیری و فریب مردم بزنند و هیچگاه همچون احمد سعیدی موجب پخش شایعات (انتقاد بخاطر رسیدن به کرسی، شهرت و موقف) نبوده اند. مردانه وار از دوره های سیاه شروع تا به حال همگام با مردم شان قدم نهادند و از اینرو، از شهرت، درایت، اعتبار و آبروی خاص نزد مردم شان برخوردار اند.
وکیل ملکزاده خودش هویت است! بیشتر افراد که در دوره مقاومت فعالیت داشته اند، ملکزاده را سمبول شجاعت و مرکز ثقل پیروزی مقاومت می دانند که ایستادگی ایشان موجب انگیزه دهی مجاهدین دیگر برای فروپاشی دوره سیاه و جهل شد و همان بود که پیروزی آزادی و افتخار مقاومت نصیب شد. او حالا قوی ترین شخصیت حوزه غرب و متنفذ ترین قوماندان جمعیت اسلامی بشمار می رود که دوره های وکالت انتخابی اش (با بلند ترین رای) گواه این گفتار و بیانگر این ویژگی است.
سناتور محمد داوود غفاری هم از جمله جوان مرد ترین، با پاس ترین و پر کار ترین شخصیت های غوری بشمار می رود. او یگانه سناتور انتخابی است که رویای شب و روزش را رفع مشکلات کاری موکلین و رسیدگی به شکایات مردم اش از ادارات مربوطه شکل می دهد و بی درنگ برای هر مراجعه کننده جواب قناعت بخش و تلاش بی دریغ دارد. او حد اقل مشکل پنج عارض را هر روزه حل و فصل می نماید و بدون کدام هدف با هر شهروند ولایت اش مسولانه و عادلانه برخورد می نماید که خود فخر زا و قابل قدر است. حالا بیشترین حامیان سناتور غفاری را جوانان تشکیل می دهند برای اینکه وی خودش یک جوان بوده و از حقوق حقه جوانان بصورت درست پاسداری کرده است. حالا بیشترین سطح جذب جوانان در ادارات را تلاش های پی هم و زحمات خستگی ناپذیر جناب غفاری شکل می دهد که برای هر جوان بیکار ارزش قایل شده و ایشان را از روزگار نا معلوم به آینده نگری مطلوب و مقصود شان سوق داده است
فلهذا، نمی خواهیم ارزش معنوی این دو بزرگ مرد را نادیده گرفته و از دست دهیم. برای اینکه آنها برای دیار شان سهولت می آفرینند و همیشه می کوشند حد اقل کاری برای رفع مشکلات مردم و ایجاد سهولت کاری برای مردم شان ابتکار و فراهم نمایند
به امید سر بلندی و سلامتی هر دو بزرگوار کل اندیش و آینده نگر مان!

با مهر 
نویسندهگل رحمان فراز