آرشیف

2016-8-3

گل رحمان فراز

نگاهی سه بعدی به شخصیت ژنرال دوستم!

 

نگاهی سه بعدی به شخصیت ژنرال دوستم!

ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و معاون اول رئیس جمهور حکومت وحدت ملی یکی از چهره های برجسته و توانای افغانستان در راستای استوار سازی، مستحکم سازی و ارتباط دهی دولت ها با ملت بوده است و حضور وی در چوکات حکومت و حکومت داری بر پر رنگ بودن دولت ها از زاویه دید ملت می افزوده است. قوت و توان ژنرال دوستم برای افغان ها و جهان توسعه یافته که علاقه مندی بر امورات افغانستان دارند زمانی معلوم شد که وی بعد از کناره گیری از حکومت داکتر نجیب الله و پیوست با مجاهدین، حکومت از هر لحاظ منظم و مدیریت شده داکتر نجیب سرنگون شد و علی رقم کوشش های فراوان دوباره فرصت اخذ قدرت پیدا نکرد.
در اینجا، زندگی و شخصیت ژنرال دوستم را بر مبنای سه عکس آورده ام که سه روایت مختلف از سه بعد شخصیت ژنرال می نماید که قرار ذیل است؛
◇ تصویر 1. به قاطعیت تصمیم گیری نظامی و پوست کنده بودن ژنرال دوستم دلالت می کند. او بدون اینکه جنبه های خوب و بد قضیه را با مشوره نمودن به مشاوران اش بداند، سخن می راند، تأکید می دارد و عملی می کند! مهم ترین ویژگی قابل ملاحظه که در شخصیت ژنرال دوستم به انحصار گرفته شده است همانا سادگی در گفتار، بی آلایشی در سخنرانی و قلدوری در حرکات و عملکرد وی است، در سخنرانی اش سراسر بوی بی سوادی و نا فهمی هویدا است، بی آلایش گفتن اش به انسان انرژی و انگیزه باور سخنان اش را می دهد و خود بخود به فکر می اندازد اینکه هرگاه وی توانایی نیرنگ بازی را می داشت، می توانست به سخنان اش نیز اصلاحات بیاورد و قلدوری اش از شهامت ولای نظامی بودن اش برای ریشه کن سازی لانه های طالبان در شمال افغانستان با اشتراک مردانه خودش و فرزندان اش تجلی یافته و تبارز کرد. شکی نیست که او ژنرال مجرب و جنگی است که شهادت این ویژگی اش را طالبان نیز داده اند و اگر پرسان شود می دهند.
◇ تصویر 2. در اینجا انسان به یاد سخاوت می افتد و حدس می زند انگار سخاوت از سر انگشتان رجال برجسته نظامی بریزد که سراسر به جدیت، ظلم و قاطعیت معروف است. در اینجا مهربان خواندن و مهمان نوازی بودن ژنرال دوستم در مقابل مردم مظلوم و مهمانان وی مصداق اش را دریافت می نماید و وی را از ظالم و بی رحم بودن به یک ژنرال متنفذ با فهم نظامی، دلیر، مهربان و مهمان نواز مبدل ساخته و تبارز می دهد.
◇ تصویر 3. این تصویر، حکایت از ترحم و روایت از مهربانی ژنرال دوستم نه تنها در مقابل انسان ها بلکه نسبت به حیوانات نیز می نماید. انس و علاقه ژنرال دوستم به آهو، نمایانگر حسن انتخاب اش در مهر ورزی می باشد، آهو از لحاظ جسامت مظلوم و از لحاظ اندام خوش قیافه است و از جمله حیوانات بی آزار و مفید بشمار می رود که دیدن ایشان، انسان را سراسر به یاد مهربانی و توجه به حال مظلومان می اندازد که خوشبختانه ژنرال دوستم افتخار این داشته و ویژگی را داراست. 
پس از لابلاي سه تصویر، سه روایت مختلف دیده شد که همانا پوست کندگی، سخاوت و مهربانی ژنرال دوستم را نشان می داد و هر سه ویژگی به بالندگي شخصیت دوستم کمک زیاد نموده است و از طریق همین سه ویژگی سزاوار احترام و اخذ کرسی از طریق رای مردم دانسته شده است.

با مهر
گل رحمان فراز