آرشیف

2023-2-6

خسرو بهرامی

نگاهی به ياوه گويی های شعبده بازان حراف!

نگاهی به ياوه گويی های شعبده بازان حراف!

 

به تاریخ ۱۳ / ۱/ ۲۰۲۳ در برنامه ی صدای مردم(!) تلویزیون جهانی بهار (آمریکا) آغای ضمیر میهن پور ريیس پیشین ریاست اول وزارت امنیت دولتی دعوت شده بود، که حرف و حدیثی بگوید و با خوش خدمتی چهار ساعت به میل و خواست حبیب هوتکی گرداننده ی برنامه، هذیان گویی و زهر پاشی تبلیغاتی کند.

باید یاد دهانی کرد، که حبیب هوتکی نمونه ی آشکار نفرت قبیله بر ضد مردم است و در همه برنامه های صدای مردم (!) با فتنه گری و نفرت پراگنی و زهر پاشی تبعیض و تفرفه افگنی، سخنانی را به خورد مردم می دهد، که هرگز نمی توان به آنها صدای مردم گفت.

این نماینده ی رسمی قبیله حق دارد، که از نام ونشانی خود هرآنچه دل چرکینش می خواهد لجن پراگنی کند؛ ولی پرسش این است که چه کسی به این آدم پر از کینه و نفرت حق داده است، که از نام مردم با عنوان کردن صدای مردم (!) حرف بزند و با دروغگویی و باد کردن اراجیف درباره ی رویداد های تاریخی کشور به داوری بنشیند؟

از چند و چون و بی محتوا بودن برنامه های صدای مردم (!) برمی آید که آغای حبیب هوتکی یک آدم به کلی بدون معلومات است و پیرامون رویداد های افغانستان تنها و تنها از این و آن حرف ها را شنیده، نه کدام کتاب را مطالعه کرده است؛ از این رو با سبکسری و فتنه انگیزی به داوری های سخیف و توطئه آمیز می پردازد.

مهمان برنامه ی آغای حبیب هوتکی، ضمیر میهن پور نیز چهار ساعت با دروغگویی بر سر مسایلی سخن زد، که پیرامون آنها ده ها جلد کتاب و رساله به چاپ رسیده و در لابلای بسیاری ازاین کتاب ها و رساله ها حقیقت ها بازتاب یافته و واقعیت ها گفته شده است.

ضمیر میهن پور به روز جمعه تاریخ۲۰ / ۱ / ۲۰۲۳ نیز در برنامه ی صدای مردم (!) مهمان آغای حبیب هوتکی بود و چیزی کمتر و یا بیشتر از نیم ساعت درباره شخصیت و کارکردهای تاریخی (!) و ماندگار (!) یک دوست به جان برابر خود مطلبی را به خوانش گرفت که هیچ ارتباطی با صدای مردم نداشت.

میهن پور در این برنامه افزون بر گله و شکایت از حبیب هوتکی که در برنامه ی گذشته خلاف آجندای از پیش تعیین شده، پرسش ها و موضوع هایی را به میان آورد که به ارائه پاسخ به آنها آمادگی نگرفته بود؛ نشان داد که در خواندن یک نوشته ی از قبل آماده شده مشکل دارد، کنون چه برسد به تحلیل و بررسی مسایل سیاسی!

هر گاه آغای حبیب هوتکی به راستی درباره ی رویداد های سیاسی افغانستان چیزی می دانست و یا در کتاب ها خوانده بود، باید در چهار ساعت برنامه از آغای ضمیر میهن پور پرسش های زیرین را می کرد و پاسخ های درست می خواست:

– شما آغای میهن پور جزء هیأت مذاکره کننده ی دولت جمهوری افغانستان بودید، که در پنج نوبت با نمایندگان سه تنظیم میانه رو جهادی از تاریخ ۲۹دسامبر ۱۹۹۱- ۴ جنوری ۱۹۹۲ در شهر زوریخ کشور سویس به پیش برده شد. در آنجا چه گذشت، چه گفته شد و چه تصمیم ها گرفته شد؟

– شما در ترکیب هیأت پنجاه نفری شامل بودید، که ريیس جمهوری نجیب الله برای اشتراک در گردهمایی افغانستانی ها به خاطر ایجاد حکومت انتقالی بر پایه برنامه ملل متحد، تعیین کرده بود؛ لیکن این گردهمایی صورت نگرفت. دلیل آن چه بود و چرا نجیب الله در دیدار و صحبت با بینن سیوان به تاريخ ۲۵ حوت ۱۳۷۰ از آن صرف نظر کرد؟

– شما یک بار با اشرف غنی احمدزی بنا بر خواست نجیب الله از سویس به کابل آمدید؛ زیرا ريیس جمهوری در نظر داشت، که به کمک وهمکاری اشرف غنی احمدزی عنوانی مقام های آمریکایی پیام های حسن نیت بفرستد تا ارتباط جمهوری افغانستان با ایالات متحده آمریکا برقرار شود، که در نتیجه ی این کوشش ها سلیمان لایق به آمریکا رفت و با کس و یا کسانی دیدار و صحبت کرد. لازم است در این باره به مردم معلومات داده شود که چه اتفاق افتید و حاصل آن چه بود؟

– شما سه بار: بار اول با جنرال عمر معاون آی اس آی پاکستان در بنکاک، بار دوم با جنرال عمر معاون آی اس آی پاکستان در فرانکفورت آلمان، بار سوم با جنرال جاوید ناصر رییس آی اس آی در اسلام آباد (به تاریخ ۱۷ مارچ ۱۹۹۲) دیدار و گفت و گو کردید. به مردم آگاهی بدهید که در این نشست ها چه چیزی پیش آمد و بر سر کدام مسایل صحبت شد و چرا پس از این دیدار های شما جمهوری افغانستان فرو پاشید؟

– از همه مهمتر به نشانی نام مستعار شما ” نیومن” ازسفارت افغانستان در دهلی، در مورد دست درازی و دستبرد احمد سرور سفیر کشور در هند به دارایی های سفارت، تیلگرام ها فرستاده شده بود و شما به هر کدام آن پاسخ نیز داده بودید. مردم باید بداند که در تیلگرام ها چه نوشته شده بود و شما به هر یک آن چه پاسخ داده بودید؟

گفتنی ها زیاد است، آنچه گفته شد بسنده است . شاید کارمندان پیشین سفارت افغانستان در دهلی نیز ده ها گفتنی دیگر داشته باشند  که روزی بگویند و چهره ی حقیقت روشنتر شود.

بنابران نه ماجراجویی ها و توطئه گری های یک فاشیست به نام حبیب هوتکی و نه یاوه سرایی های ضمیر میهن پور می توانند  آنچه حقیقت است، آن را وارونه کنند.