آرشیف

2023-3-9

علم عبدالقدیر

نگاهی بر پیامد های نشست امریکا و پا کستان در اسلام آباد.

 

نشست های چند ماه اخیر مقا مات پاکستانی با نمایندگان امریکا خصوصا نشست دو روزه اسلام آباد که در روز های هفت وهشت مارچ برگزار شد برای بسیاری ها سوال برانگیز بود، افزایش بیتابی های  پاکستان  ونگرانی امریکا بخاطر چیست؟  آیا پاکستان در پی بازار یابی برای داعش ذهنی  است ویا این عطش ونیازمشترک امریکا وپاکستان در جهت تغییر جیو پولیتیک منطقه است .تلاش های پاکستان بخاطر جلب حمایت کشور های جهان از حکومت طالبان بجای نرسید حالا رهبران این کشور در تلاش جلب حمایت مالی کشورهای جهان ومنطقه بخاطر تضعیف امارت طالبان اند.طوری که شنیده ومشاهده میشود از چند ما به اینسو پاکستان به در ودیوار میکو بد تا برای خود بادار یابی وبرای داعش ذهنی وتی تی بازار یابی کند .سفر های پیهم وزیر دفاع ورئیس ارکان ورئیس استخبارات پاکستان به امریکا وعربستان سعودی وامارات بخاطر جلب کمک مالی وجلوگیری از ورشکستگی اقتصادی نتیجه مطلوبی نداشت به نظر میرسد پاکستان میخواهد پس سبقی های گذشته را تکرار کند ترورست بسازد وجهان بخصوص امریکا را بترساند اگر بتواند زیر پوشش مبارزه با تروریزم قوت لا یموت بدست آورد به همین دلیل اول به جای یک هیئت سیاسی وزیر دفاع ورئیس استخبارات پاکستان به کابل آمدند تا در نشست پاکستانی امریکائی معلومات استخباراتی در چنته داشته باشند.

در نشست 7 و 8 مارچ اسلام آباد چه گذشت؟

در روز چها شنبه روز ختم نشست وزارت خارجۀ پاکستان از پایان نشست اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی و آمریکایی در باره مبارزه با تروریسم خبر داد و تصریح کرد در این نشست روند جلوگیری از تهدیدهای تروریستی مشترک که هر دو کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد مورد بررسی قرار گرفته است.

همان پاکستان که با حمایت بی دریغ از طالبان وهمسنگران شان باعث شکست و اخراج شرم آور امریکا از أفغانستان شد. همین پاکستانی که سال ها وجود القاعده ورهبرش را در پاکستان منکر بود اما سر انجام اسامه بن لادن در مانسره در نزدیکی قرار گاه نظامی پاکستان کشته شد.پاکستان که در روزهای نخست تسلط طالبان بر کابل دو آتشه از طالبان حمایت کرد وجهان را بخاطر بر سمیت شناختن طالبان تشویق نمود  اما حالا ازقوت گر فتن طالبان إحساس خطر میکند این در حال است که پاکستان خودش لانه اصلی داعش والقاعده ، طالب وده ها گروه افراطی وجنگجو بنام سپاه ولشکر وتحریک وغیره است  به امریکا میگوید تروریزم موجود در أفغانستان منافع مارا یکسان تهدید میکند.با این همه واقعیت های تاریخی وتجربی باز هم امریکا را به دام می اندازد ویا به گرفتن پول وامتیاز اکتفا خواهد کرد؟

بازی جدید اسلام آباد در خاک أفغانستان:با توجه به نگرانی‌های قبلی آمریکا و پاکستان در زمینه تروریسم، هر دو کشور از حاکمیت کنونی افغانستان می‌خواهند که در مبارزه با تروریسم با این دو کشور همکاری کنند. راه اندازی بازی مبارزه با تروریزم آنهم به شرط حمایت طالبان أفغان  ازین پروسه حکایت ازیک افق تاریک تر دارد که پاکستان برخ أفغانستان میگشاید. دولت پاکستان در مواجهه با مشکلات سیاسی و مالی که دارد می‌خواهد در یک بازی جدید بقای خود را تضمین کند چنانچه پاکستان با کشاندن پای آمریکا به بازی مبارزه با تروریسم در تلاش برای کسب حمایت مالی از آمریکاست.

اول اینکه ادعا می‌کند القاعده و داعش در افغانستان لانه دارند، بنابراین برای همه دنیا خطرناک است و به این بهانه می‌خواهند از آمریکا پول بگیرد، دوم برای طولانی شدن این جنگ کوشش می‌کند تا بتواند همچنان در مقابله با آن حمایت مالی آمریکا را به دست آورند  ودر عین زمان عمق استراتیژی خودرا در أفغانستان که بی ثباتی دوامدار است دنبال کند

توافقنامه دوحه: پاکستان میخواهد از کارت توافق نامه دوحه علیه طالبان استفاده کند گو اینکه طالبان به یک بند این توافقنامه که جلوگیری از فعالیت ترورستان در خاک أفغانستان است عمل نکرده اند وباید مجازات شوند.مجازات هم ایجاد یک گروه ترورستی بنام داعش خیالی علیه طالبان ..تا زیر این نام از پاکستان وکشور های منطقه باجگیری کنند. جالبتر از همه این است که دو هفته قبل  وزیر دفاع ورئیس استخبارات پاکستان به کابل آمدند گو اینکه برای نشست اسلام آباد مواد معلوماتی جمع آوری کردند و وحالا سران حکومت طالبان را به اسلام آباد دعوت کرده اند تا نگرانی ها خود وامریکارا با آنها شریک سازد واینکه بخاطر عدم پا بندی به مواد موافقت نامه دوحه امریکا نگران است وشاید خودش  بخاطر سر کوب تروریزم در مرز ها وحتی داخل أفغانستان وارد عمل شود.

کل در کنار کادو.

هند هم در کنار پا کستان نشستی را سامان داده بود .در عین زمان در همسایگی پاکستان دهلی نو شست دهلی نوب ا  کشور های آسیای مرکزی را بخاطر بر رسی أوضاع أفغانستان  کمی سوال بر انگیز بود، نمایندگان ویژه و مقام‌های ارشد هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست دهلی نو درباره وضعیت کنونی افغانستان از جمله اوضاع سیاسی، امنیتی و بشری این کشور تبادل نظر کرده  خواستار ایجاد یک ساختار فراگیر سیاسی در افغانستان شدند. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، شرکت کنندگان بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر که به حقوق تمام مردم افغانستان از جمله حق آموزش و کار زنان احترام بگذارد، تأکید کردند.شرکت کنندگان همچنین درباره تهدیدات منطقه‌ای تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و نیز امکان هماهنگی تلاش‌ها برای مقابله با این تهدیدات با همکاری کشور های منطقه تهدید کردند.

در پایان: در مورد  دلائل همزمانی این دو نشست در دو کشور همسایه ورقیب معلومات دقیق در دست نیست اما اجندا وروح نشست تا حدی بان شست اسلام آباد نزدیک است.اما أهداف نشست اسلام آباد خیلی روشن است .هدف اساسی این نشست که به سعی وتلاش مقامات پاکستانی در اسلام آباد بر گزار شد جهت اغوای مجدد ومکرر امریکا بخاطر مشارکت درامر مبارزه با تروریزم وگر فتن کمک های مالی وبی ثبات سازی أفغانستان است.