آرشیف

2015-3-18

محمد اسحاق ثنا

نوشته مختصر در مورد مجموعه داستانی مرد اسیر، نویسنده بانو عنایت عزیزی

در این هفته خواهر انجمن نویسنده و شاعر گرامی محترمه عزیزه عنایت که در کشور هالند زندگی دارند . یک جلد از گزیده مجموعه داستان های خود را که تحت عنوان (مرد اسیر) با قطع و صحافت زیبا در زمستان ۱۳۹۳ در چاپخانه شهمامه کشور هالند اقبال چاپ یافته به من ارسال نموده اند . بدینوسیله از ایشان قلبآ سپاسگذارم .
این مجموعه داستانی دربر گیرنده چهار داستان بنام های پرده داران شب ، گدیگک ها ، مرد اسیر و ده سال انتظار است و مجموعآ ۱۰۲ صفحه را احتوا میکند میباشد . 
علاوه بر این در این مجموعه نوشته تحت عنوان سخن در باره کتاب ( مرد اسیر) به قلم شاعر و نویسنده مطرح کشور جناب دستگیر نایل هکذا نوشته به جای مقدمه از بانو عنایت که در صفحات این مجموعه به چاپ رسیده است دیده میشود .
جناب مایل در مورد مجموعه داستانی مرد اسیر و علاقمندی این بانو به شعر و شاعری خصوصآ به حضرت ابولمعانی بیدل (رح) سخن میزنه میگوید. 
(بانو عنایت از دوستداران و پیروان مکتب ابولمعانی و شاگردان خاص حلاقه ای بیدل به رهبری مرحوم استاد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا است .
بانو عنایت اینسال ها افزون به سرودن شعر و نوشتن مقالات در زمینه های فرهنگی و هنری و اجتماعی در سایت های انترنتی بیرون مرزی دست به نوشتن داستان های کوتاه نیز زده است ). 
اما من میگویم محتوا و مشخصه نوشته های بانو عنایت همیشه حالات تراژیک جامعه ما را احتوا میکند . واژه ها و ترتیتبات اش افشا کننده و تصویرگر مصایب و درد های کشور ماست . او در نوشته های خود با پیوند که با جامعه و مردم خود دارد تمام نوشته های او خواننده اثرش را چی در شعر باشد چی در نثر و چی هم در داستان به عمق درد جامعه میکشاند در انجام با این نوشته کوتاه نشر این مجموعه داستانی را که برگ سبز به چمنستان فرهنگ و ادب کشور ما می افزاید به همشیره عزیزم بانو عزیزه عنایت شاعر نویسنده و داستان نویس و بلاخره معلم و مربی مرکباد گفته  میگویم عمرش طویل و آرزوهایش بر آورده باد .

محمد اسحاق ثنا 
چهارشنبه 
۱۸.۰۳.۲۰۱۵
ونکوور کانادا