آرشیف

2017-10-4

گل رحمان فراز

نورک کوهنورد در پی چه است؟

نورک کوهنورد در پی چه است؟

کوهنورد چند ماهی است که سمت ریاست امنیت ملی ولایت غور را بدوش دارد. از آغاز مأموریت اش مردم به دیده احترام و به دید محترمانه با وی برخورد مسئولانه داشتند و می خواستند تا همانند رؤسای اسبق ریاست امنیت ملی مصروف خدمت و تهیه گزارش برای ریشه کن ساختن لانه های دشمنان دولت شود و از طریق فعالیت و مأموریت وی مردم بتوانند آرامش نسبی خویش را حفظ نموده و به زندگی مسالمت آمیز دست یابند.
در آغاز مأموریت، مردم بدون تعصب از وی تقدیر و حمایت نمودند و وعده ی همکاری برای اطلاع رسانی از فعالیت دشمن (در صورت نیاز و به محض آگاهی) را دادند تا کوهنورد بتواند به درستی به وظایف و مسئولیت های محوله اش رسیدگی کامل نموده و مأموریت خویش را مسئولانه، هدف مندانه و خردمندانه به پیش ببرد تا مردم به وی همانند ژنرال امیر جان ناصری و ژنرال عبدالقیوم عیار احترام متقابل، خاطره نیک و جاویدان و یاد خاطره آفرین داشته باشند.
اما کوهنورد از احساس نیک، احترام خاص و مهمان نوازی مردم غور سوء استفاده نمود و حسن نیت ایشان را به سوء نیت تعبیر کرد. او نتوانست رفتار خردمندانه و روش برخورد قابل قبول مردم را به دیده قدر و احترام متقابل ببیند. از همان خاطر کوشید تا تخم تعصب، تیم بازی، تک گرایی، تنفر و تفاوت را بین مردم بپاشد و نگذارد اتحاد و تفاهم که مردم قبلاً به آن دست داشته، جاویدان بماند.
بی احترامی وی برای داکتر محمد ابراهیم ملکزادهوکیل ولایت غور در مجلس نمایندگان، دوسیه دار کردن خلیل احمد مبارزرئیس معارف غور به جرم بی گناهی، قصد بر دوسیه دار ساختن و لت و کوپ کردن عبدالقدیر غفوریخبرنگار موفق آزاد و سوق دادن مأموریت دگروال محمد دریابازمعاون ریاست امنیت ملی غور به تقاعد، استفاده از صلاحیت وظیفوی و پخش تخم نفاق بین مردم با حمایت یک گروه بر ضد دیگری و ایجاد قانون بچه خاله خاندگی برای حفظ کرسی امنیت ملی…! موارد اند که خشم مردم را در مقابل وی بر انگیخته است و مردم را واداشته است تا علیه ریاست امنیت ملی (برای اولین بار در تاریخ کشور) تظاهرات براه بیاندازند و شعار های مرگ بر کوهنورد، کوهنورد را نمی خواهیم، کوهنورد نفاق افکن است…! را سر دهند
کوهنورد تا حالا در مقابل مردم غور بی احترامی های فراوان داشته است و این رفتار اش بر گرفته از کم فهمی، جهالت، غرور و بچه بودن آقای کوهنورد است که بینی اش با این رفتار بزودی به خاک مالیده خواهد شد، تکت موتر فلانکوچ (داربست) برایش گرفته و با بوت از ولایت بیرون رانده خواهد شد. در کاروان مبارزه با آقای مبارز از حالا روی سیاه و دم بریده معلوم می شود و شکی نیست که این جریان شدید تر خواهد شد و کوهنورد بیشتر از این روی سرخ تر و شرمنده تر خواهد شد.

گل رحمان فراز