آرشیف

2020-3-23

علم عبدالقدیر

نقش سلام بر روابط انسانها

 سلام چراغ سبز آشنایی است.سلام نام خدا ست( الملک القدوس السلام .) و سلامسخن خداست( سلام قول من رب الرحیم . سلام دروازۀ محبت است سلام مانند جرقۀ  شرارۀ محبت وصمیمیت را در دلها روشن میسازد.سلام یعنی اطمینان، آشتی ومحبت وختم دشمنی.سلام نام خدا  وانرژی مثبت ونگاه خوشبینانه نسبت به پدیده های عالم هستی است..
با سلام نمودن، به طرف مقابل اطمینان میدهید که هم سلامتی و تندرستی تو را آرزو دارم و هم از جانب من آسوده و مطمئن باش که گزندی به تو نخواهد رسید. من نسبت بشما کدورت در دل ندارم ، خیرخواه تو هستم، نه بدخواه ودشمن تو . هرکس بشما سلام میدهد باید جان ومال وعزت آن از طرف شما در امان باشد اگر به آن آزار رساندید پس بدا نید که به آموزه های دین باور ندارید.
کلیمه سلام ومرادف آن تحبت تقریبا 42 بار در قرآن کریم تذکر رفته.وپیامبر اسلام ص در سلام دادن از هرکس پیشی میگرفت .وبه یارانش دستور داد سلام بیاندازید به هرکس که میشناسید ویا نمیشناسید سلام برای شما محبت وبخانه های شما بر کت میآورد.
یعنی سلام یک انرژی مثبت است که در آغاز باید به همه نگاه مثبت داشت.
هر انسان نیک است مگر اینکه بتو ضرر برساند
خداوند ج سلام را با کلیمه حیات وزندگی یکی ئانسته /(وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ حَسِیبًا » سلام دعای حیات برای دیگران است.
با سلام نمودن، به طرف مقابل مقابل اطمینان میدهید که هم سلامتی و تندرستی تو را خواستارم و هم از جانب من آسوده و مطمئن باش که گزندی به تو نخواهد رسید. من نسبت بشما کدورت در دل ندارم ، خیرخواه تو هستم، نه بدخواه ودشمن تو . هرکس بشما سلام میدهد باید جان ومال وعزت آن از طرف شما در امان باشد اگر به آن آزار رساندید پس بدا نید که به آموزه های دین باور ندارید.
 
سلام در قر آن وحدیث.
کلیمه سلام وتحیت در قرآن کریم چهل ویا چهل ودو بار تکرار شده ودر برخی موارد سلام را با لفظ حیات مرادف دانسته یعنی سلام ضامن حیات وسلامتی شماست.
« وَ إذا حُيّيتُمْ بِتَحِيّةٍ ، فَحَيّوُا بِاَحْسَنَ مِنْها ، اَوْ رُدّوُها »« سورة نساء ، آيه 86 »
هرگاه كسي به شما تحيت دهد و سلام كند ، شما نيز بايد به تحيتي و سلامي مثل آن يا بهتر پاسخ دهيد. ( تحيت به سلام كردن و دعاي خير تفسير شده است ) مقدار ثواب سلام كردن    .. 
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند :  افشوا السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف.کسی را که میشناسی ویا نمیشناسی بر آن سلام بگو.باید هیچکس از شما نترسد ودر دل تشویش ودلهره نداشته باشد.
هر كه بگويد « سَلامُ عَلَيْكُمْ » ده حسنه دارد .
« سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الله » بيست حسنه دارد .
« سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه » سي حسنه دارد .    
سلام كننده 69 ثواب و جواب دهنده يك ثواب دارد
خداوند ج در جای برای مجاهدین در اثنای جنگ وجهاد میفر ماید. اگر کسی برای شما سلام داده شما حق ندارید  آنرا أذیت کنید برایش بگوئید مؤمن نیستید.چون شما با این بهانه میخواهید باوی بجنگید ودارائی آنرا بنام غنیمت بگیرید که گناه بزرگ است.کسیکه سلام میدهد جان ومال وعزت آن در امان است.شمارا به قلب آن کاری نیست.

سلام ندائی فطرت:

سلام و تحیت منحصر به تاریخ وآداب  اسلام نیست، بلکه  با تاریخ تمدن بشریت رابطه  فطری وطبیعی دارد وهمه انسانها بخصوص انبیاء پیشین با تکرار  این کلیمه صلح وآرامش را پیام داده اند. سلام کردن از اموری نیست که بعد از ظهور اسلام وضع شده باشد بلکه نمونه های آن در میان اقوام و ملل گذشته سابقه دارد ودر چندین سوره قرآنکریم به مراوده وتعامل بین پیامبران بگونه ذیل یاد آوری شده است.
« سلام علی نوح فی العالمین» در میان جهانیان بر نوح سلام باد.[6] « سلام علی ابراهیم » درود و سلام بر ابراهیم [7] « سلام علی موسی و هارون» درود و سلام برموسی و هارون[8] « سلام علی آل یاسین » سلام و درود برآل یاسین
«سلام علی المرسلین» سلام برهمه فرستادگان [11]« سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا» و سلامی شایسته بر او باد روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود[12]  این سلام خدا به حضرت یحیی (ع ) است. از این آیه مشخص می شود که سلام و درود فرستادن بر اولیای خدا مخصوص زمان حیات آنان نیست و سلام کردن نشانه ی کوچکی نیست زیرا خدای بزرگ هم سلام می کند.[13]
 « قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی الله خیرا ما یشکرون »[14] بگو سپاس برای خداست و سلام بر آن بندگانش که آنان را برگزید.
 
وَ لَقَدْ جائَتْ رُسُلَنا ابراهیم بِالْبُشری قالُوا سَلاما. (هود: 69)و به تحقیق فرستادگان ما به همراه بشارت، نزد ابراهیم آمدند و گفتند: سلام. ویا در سورۀ مریم در مورد حضرت عیسی علیه السلام میفر ماید.وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا. (مریم: 15)
«و سلام بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که برانگیخته می شود زنده
…………………………………………..
سلام ازطرف خدا: سلام سخن خداست سلام قول من ربالرحیم «
دستور سلام کردن پیامبر(ص)
« و اذا جائک الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم »[15] وهرگاه کسانی که به ما ایمان دارند نزد تو آیند پس بگو سلام برشما.
سلام فرشتگان: « سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار[16] فرشتگان هنگام دیدار بهشتیان به آنان می گویند بخاطر استقامتی که کردید درود بر شما پس چه نیکوست سرای آخرت. دردنیا هنگام قبض روح ملائکه به مومن سلام می کنند و تسکین و آرامش به محتضر می دهند و تمام غم ها و عقده ها را از دل مضطری که دیگر راه به جایی ندارد و در سکرات موت قرار گرفته است و هول و هراس این مسافرت در وجودش سنگینی می کند و امیدش ازهمه جا قطع شده است می زداید و به او آرامش می دهند.[17]
«قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین »[18]… نگهبانان بهشت می گویند سلام بر شما پاک و پسندیده بودید پس داخل شوید درحالی که جاودانه خواهید بود. انسانهای با اعمال صالح دردنیا شهرشان طیب و البلدالطیب مساکن پاکیزه، روزیشان از طیبات، گفتارشان پاک و تابناک، خوراک حلال و طیب و از خدا نسل و ذریه طیب نیز درخواست می کنند و سرانجام سرای طیب و طاهررا نصیب خود می کنند که با سلام و تحیت فرشتگان برآن وارد می شوند و زندگی زیبا و جاودان خویش را آغاز می نمایند.[19]
« الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلو الجنه بما کنتم تعملون »[20] به آنان که پاک کند فرشتگانی که جانشان را می ستانند می گویند سلام برشما به پاداش آنچه انجام دادید به بهشت داخل شوید. دراین آیه اشاره به این دارد که ملائکه به اذن خدا و در فاعلیت خدا جانها را می گیرند و به انسانهای پاک سلام می کنند و مژده بهشت می دهند.[21]
ازاین آیه معلوم می شود که سلام کردن شعار آسمانی است و درسلام دعا سلامتی و امنیت وجود دارد.[22]
سلام اهل بهشت به یکدیگر
« تحیتهم فیها سلام. .» درقیامت به هرسو بنگری سلام است و بهشتیان اهل صفا وصمیمیت و سلام اند نه نزاع و قهر.[23]
« تحیتهم یوم یلقونه سلام. ..» تحیت آنان در روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است سلام درود بهشتی و بهشتیان است.[24]
« ونادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم » و ندا می دهند اصحاب بهشت که سلام بر شما باد[25]
«اولئک یجزون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیه و سلاما» آنان (بندگان رحمت ) بخاطر آنکه صبرکردند غرفه های بهشتی داده می شوند و در آنجا با تحیت و سلام گرم روبرو خواهند شد.[26] سلام دراین آیه مراد هرچیزی است که درآن ترس و پرهیزنباشد.[27]
« دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. .. »[28] دعا و نیایش آنان دربهشت خدای تو پاک و منزهی است و درودشان آنجا سلام است. سلام کلام اهل بهشت است و دربهشت سلام فضای همه جا را پرمی کند ازسوی خدا از سوی بهشتیان به خدا و ازسوی بهشتیان نسبت به یکدیگر.[29]
«لایسمعون فیها لغوا الا سلاما. ..» درآنجا سخن بیهوده نمی شنوند و گفتارشان جزسلام نیست.[30]
« فسلام لک من اصحاب الیمین » پس سلام برتو از طرف اهل یقین که همه قرینان تو و رفقای تو هستند[31] « لا یسمعون فیها لغوا و لا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما »[32] دربهشت نه سخن بیهوده می شنوند و نه تهمت گناه هرچه هست سلام است و سخن سالم بهشت سرای سلام وسلامتی است.[33]
سلام نام بهشت
«لهم دارالسلام عند ربهم. .» سرای سلامت نزد پروردگارشان تنها برای آنان است…[34] پس دربهشت خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، کینه، دروغ، اندوه وهیچگونه مرض و مرگ و فقرراهی ندارد.[35]
« و الله یدعوا الی دارالسلام. ..» و خداوند مردم را به سر منزل سلامت و سعادت بهشت می خواند.[36] دارالسلام یکی از نامهای بهشت است زیرا آنجا کینه ای دردلها نیست تا جنگ و جدال و بهره کشی پیش بیاید. سلام نام خداست و دارالسلام یعنی جوار رحمت الهی و جایی که کلام و درودشان سلام است و از خدا هم به آنان سلام می شود. سلامتی دنیا گذرا است ولی سلامت آخرت پایداراست.[37]
سلام درادیان دیگر
سلام به معنی وداع و خداحافظی؛
سلام درفرهنگ عرب دو موقع دارد 1 – هنگام ورود و ملاقات؛ 2 – هنگام خروج و خداحافظی مثل پایان نماز که می گوییم «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته ». « فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون » پس ازآنان روی بگردان و بگو بدرود در آینده خواهید فهمید.
سلام سپر دفاع در برابر جا هلین.
 «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. .. » و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب می سازند به آنها سلام می گویند.[56] دراین آیه سلام نشانه بی اعتنایی توام با بزرگواری است نه ناشی ازضعف. سلام وداع گفتن است با سخنان بی رویه جاهلان، نه سلام تحیت که نشانه محبت، پیوند و دوستی است و سلامی که نشانه حلم و بردباری و بزرگواری است.[57]
«…سلام علیکم لانبتغی الجاهلین. ..» سلام وداع ما برشما باد ما به سراغ جاهلان نمی رویم.[58]
برخی پیام های سلام: خواص وپیام سلام:

 

1ـ سلام ، اسمي  خدا سخن خدا واسم جنت است است .

2ـ سلام ، نوعي عبادت و تقديس و تنزيه إلهي است .

3ـ سلام ، با ذکر کلیمه تحيت تضمین ویا سلامتی حیات انسانهاست .

4ـ سلام ، رحمتي است از خداوند منان به بندگان .

5ـ سلام ، موجب حفظ و نگهداري است .

6ـ سلام ، انرژی مثبت واظهار حسن نیت نسبت به هرکس هست.

7ـ سلام ، خيري از خيرات و بركتي از بركات خداست .

8ـ سلام ، كاري كوچك با نتيجهاي بزرگ  چون ایجاد محبت بین دلهاست.

9ـ سلام ، كوچكترين نيكي از نيكوكاران است .

10ـ سلام ، نعمتي است كه به سلام كننده مي‏رسد .

11ـ سلام كتبي ، جوابش مثل شفاهي واجب است .

12ـ سلام ، سلامت جسمي و روحي است .

13ـ سلام ، كفاره و جبران كنندة گناهان است .

14ـ سلام ، تكبر و خود خواهي را از بين ميبرد .

15ـ سلام ، علامت تعظيم و بزرگداشت مؤمنين است .

16ـ سلام ، نشانه وقار عزت وایمان است..

17ـ سلام ، نوعي هديه و تحفه است .

18ـ سلام ، تحفه آسماني است .

19ـ سلام ، اول هر گفتاري است .

20ـ سلام ، آغاز هر نوشتاري است . آغاز گفتار ومهر کمال ختم کتر هاست.

 
استفاده شده از منابع زیر.
 


[1] تفسیر نمونه، ج 4، ص43
[2] المنجد،ص 347
[3] فرهنگ عمید، ص 1220
[4] حشر22
[5] یس – 85
[6] صافات97[7] صافات – 109[8] صافات- 021[9] صافات – 031[11] صافات -181
[12] مریم – 15
[13] تفسیرنور/ 24
[14] نمل -59
[15] انعام -54
[16] رعد -24
[18] زمر-73
[20] نحل -23
[22] تفسیرنور/ 24
[23] ابراهیم -23
[24] تفسیرنور احزاب -44