آرشیف

2014-12-30

عبدالقاسم فرهمند

نـقـــش جــــوانـــــان در دعــــــوت اسلام

شکر و سپاس و ستایش خدایی را  که پروردگار عالمیان است و برترین درودها و کاملترین سلام ها نثار پیشوای ما حضرت محمد (ص) و جمله یاران طبقه طابعین ، شهیدا، صالحین و مجتهدین باد.
چرا این موضوع به جوانان اختصاص داده شده است؟
زیرا میتوانست تحت عنوان " نقش مردان در دعوت اسلام" نیز مطرح شود!  این سوال از دو جنبه قابل برسی است.
نخست: حضرت محمد (ص) به تربیت و پرورش جوانان و آماده کردن آنان برای برداشتن بار مسولیت خیلی علاقمند بودند و در مناسبت های مختلف آنان را برای حمل این امانت آماده میکردند لذا برای ایجاد احساس در جوانان به  نظارت و مراقبت خداوند و ترس از او در نهان و آشکار می فرماید:
ترجمه حدیث شریف: (( خداوند جوانی راکه از انحراف و بی بندوباری دور است می پسندد))
و همچنان در باره پابندی آنان به اطاعت و عبادت و تسلیم به رضای خداوند نیز میفرماید:
ترجمه حدیث شریف(( روز قیامت که  سایه جز سایه خداوند  وجود ندارد هفت گروه زیر سایه خداوند هستند که یکی از آنان جوانی است که در عبادت خداوند نشو نموکرده باشد)).
درباره غنیمت شمردن فرصت برای بنای شخصیت روحی، جسمی، عقلی، اخلاقی و درونی جوانان میفرماید:-
ترجمه حدیث در این باره:- (( پنج چیز را پیش از  پنچ چیز دیگر غنیمت شمار:

۱ – زندگی پیش از مرگ.
۲ – سلامتی پیش از  بیماری.
۳ – آسوده گی پیش از گرفتاری.
۴ – جوانی پیش از پیری.
۵ – تونگری پیش از تنگدستی.

درباره باز خواست و مسولیت جوانان در برابر پروردگار جهانیان نیز می فرماید:
ترجمه حدیث شریف(( بندگان خداوند در روز قیامت قدم پیش نمی گذارند مگر از پنج چیز مهم از آنان سوال شود:
عمرش را  در چه راهی صرف کرده، جوانیش را چگونه سپری نموده، دارایی اش را از چه راهی کسب و در چه راهی خرچ نموده است، عملش را درچه راهی بکار  برده است و چگونه بدان عمل کرده است)).
 عزیزان!  از دیدگاه حضرت محمد (ص) اینها مهمترین پایه هایی اصلاح و تربیت  و ایجاد شخصیت انسانی و اجتماعی جوانان است.
جوانی که محبت خداوند و حضرت محمد (ص) در دلش چنگ زده و بزند هیچ وقت فریب اجنبی، شیطان و هوا و هوا پرستی را نمی خورد و همیشه در عمل خود استوار و محکم استاده خواهد بود.
دوم:- جوانان که ستون استوار امت اسلام را زبیداری، افتخار آفرین ، پرچمداران و پیشتاز سپاهیان برای قله یی سرفرازی و پیروزی بوده اند.
جوانان عزیز! آیا میدانید آنانیکه در نخستین روزهای دعوت در خانه یی ارقم گرد هم میامدند جوانان بودند؟ در عبادت خداوند پیش قدم و درواقع گروه از جوانان غیور و امت صبر، دعوت و جهاد بودند. میدانید پرچم اسلام در  اقطی نقاط جهان توسط همین جوانان تربیت یافته دست پیامبر به اهتزاز در آمد؟
این ها همه فارغ التحصلان مدرسه پیامبر بودند که قدرت و سلطه اسلام را در زمین گسترش دادند و اسلام را به جهانیان عرضه کردند. نور حضرت پیامبر درچهل سالگی کمال جوانی به پیامبری مبعوث شدند. ابوبکر صدیق سه سال از پیامبر کوچک تر بود حضرت عمر (ض)هم بیست  و هفت سال داشت و عثمان(ض)  هم سنش  از  پیامبر کمتر بود.
حضرت علی (ض) نیز جوان بود و عبدالله بن منصور، سعید بن ذید، عبدالرحمن بن عوف، بلال ، مصعب بن عمیر و دها تن دیگر همگی جوان بودند. این جوانان نخستین گروه  بودند که پرچم دعوت به سوی خدا و جهاد در راه او را بر افزاشتند و خداوند پیروزی بزرگ را  نصیب شان ساخت و حکومت نو پای اسلام را به روی کار آورد.
تنها در مدت سی و پنج سال تاپایان خلافت خلفای راشدین ایران و دوم بوسیله  مسلمانان و همین جوانان غیور شکست خوردند.
شام ، مصر، عراق و شمال افریقا نیز بوسیله همین جوانمردان به زیر پرچم عدل اسلام در آمدند.
سرزمین اسلام در دوران نبی الله بیش از بیش گشترش یافت و حکومت آنان تا سند و بخش عظیمی از هندوستان و اذربایجان و ترکمنستان توسعه پیدا کرد، تا  جایکه از شرق به مرز چین و از  غرب به  اندیس در اروپا رسید.
این جوانان و عم برادران و دعوتگران را حق و جهاد مقدس جانهایی شیرین خودرا در برابر تیر دشمن سپر میساختند.
جوانمردان الله اکبر گفته و پرچم سبز اسلام را در هر گوشه جهان در اهتزاز در اوردن. آیا رنج نکشیدند؟
شب بی خوابی را ندیدند؟ گرسنگی تشنگی احساس نکردند؟ نه آن جوانکه حب قران در دلش جنگ زده باشد نشه از عبادت پروردگار باشد مزه شیرین از این یکتا پرستی چشیده باشد کجا خسته میشود و هیچ وقت پاس و نا امیدی را در خود راه نمیدهد تو کل تو الله گفته به پیش  میگذارد.
آنان چنین بودند وارثانشان نیز باید چنین باشد پس آیا جوانان امروز اگر خواهان پیروزی دین و سر بلندی اسلام است سلمه و اتحاد همه جانبه مسلمانان هستید. به راه انان قدم بگذارید و به انان تاسی جویید.
ای! جوانان شما زمانی میتوانید نقش و مسولیت خود را ایفا نماید که شخصیت شما از  نظر علمی و دعوت گری و چه از نظر اجتماعی شگوفا شده باشد.
ای بار الهی ما جوانان مسلمان را با اتحاد و اتفاق داشته باش و از جمله ای جوانان غیور را حق و علم برادار بگردان و در دل ما نا امیدی را جاه نده.(( و آخرو دعوانا ان الحمدالله رب العالمین