آرشیف

2016-7-9

محمد اسحاق ثنا

نشــاط عـیــــــد

 

به روز عید می زیبد به جانان جان فدا کردن
به رویش دیدن بر طول عمر او دعا کردن

به دیدار جمال آن شه خوبان به پا رفتن
به پشت منزلش سر ماندن خود را گدا کردن

نشاط عید آن باشد ز روی مهر و همدردی
زسینه کینه بزدودن محبت جا به جا کردن

خدایت شاد گردانت ترا ای آفت دلها
به روز عید با یک بوسه با عاشق وفا کردن 

پریشان می کنی تا چند روز و روزگارمن 
به زلف پیچ پیچت شانه و یا هم قفا کردن

نشاید روز عید ای خصم دون ای جانی دوران
به فیر راکت و خمپاره خلقی را تباه کردن

اگر چه مشکلات زندگی رنج آورد هر دم
ثنا آسان شود و آخر توکل با خدا کردن

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
چهارشنبه ۶/۷/۲۰۱۶