X

آرشیف

نامه سر گشاده به آقایان محمد اسماعیل یون و جنرال عبدالواحد طاقت

خواننده گرامی!
با وجودی که مسایل قومی از کوچکترین جاذبه به نزد من بر خوردار نبوده و نخواهد بود، مشاهدۀ اظهارات بیشرمانه و وقیحانه دو انسان پلید و پست فطرت بنام های  اسماعیل یون و جنرال طاقت که با کمال تاسف اولی پیشوند پوهنوالی و مسئولیت رهبری تحریک به اصطلاح ملی افغانستان و دومی پیشوند جنرالی و مسئولیت رهبری حزب به اصطلاح وطن را نیز با خود یدک می کشیدند ، باعث شد تا به منظور بیداری این عناصر فرومایه ، در مورد شمۀ از کارنامه های ننگین و شرم آور مدعیان رهبری پشتون ها در کشور ما که در طی حد اقل دوصد سال گذشته هیچ خدمتی را نه به پشتون ها انجام داده اند و نه هم به غیر پشتون ها تبصرۀ داشته باشم، تا بلکه از غرق شدن بیشتر در لجنزار تخیلات و افکار متعفن خود نجات پیدا نموده بتوانند.
به حرف ها و اندیشۀ های فاشیستی حمید فاروقی در مورد تقسیم نمودن اتباع شریف کشور ما به درجه اول و درجه دوم و عرعر های لالی احمدزی به ارتباط مهاجر خواندن اقوام اصلی و بومی این سرزمین کاری ندارم ، چون من هیچگاهی فطرت پست و باطن پلید  آنها  را از آنچه خودشان برملا نموده اند بهتر معرفی کرده نمی توانم.  باور دارم که اعضای احزاب و افرادی  که به دنبال چنین شیادان و خناسان پست فطرتی در حرکت می باشند هیچ فرقی با کره خرانی که به تقلید از خر های بزرگتر به جفتک پرانی می پردازند، ندارند.

برادران و خواهران پشتون من !
می خواهم به صراحت تاکید نمایم که مخاطب این نوشته تنها کسانی می باشند که در طی  حدود دو صد سال گذشته از حیثیت، عزت، جوانمردی و حتی خون برادران و خواهران پشتون من برای رسیدن به ثروت و قدرت سوء استفاده نموده اند در حالیکه عملاً هیچ کاری را برای این قوم صادق، متدین و سلحشور انجام نداده اند که سطح پائین زنده گی و عدم پیشرفت ولایات پشتون نشین کشور ما خود شاهد و ثبوت واضحی برای این ادعا میباشد. اگر با یک نگاه سرسری به بعضی از این مناطق نگریسته شود دیده میشود که هنوز هم شباهت های زیادی با عصر حجر و قرون اولیه دارند یعنی زمانی که هنوز انسانها به سوی تمدن گام نگذاشته بودند.  
اگر خدمات زمامداران پشتون به مناطق پشتون نشین از نظر ساختن راه ها ، کلینیک ها، شفاخانه ها، مکاتب،  پوهنتون ها، و سایر پروژه های عمرانی و اقتصادی را در طی حدود دوصد سال گذشته را مورد ملاحظه قرار بدهیم به ساده گی خواهیم دید که آنها کوچکترین کاری را به این مردم مومن، دلاور و جوانمرد انجام نداده اند، به غیر از اینکه علی التعاقب والتوالی به تحقیر و سرکوب ظالمانۀ آنها پرداخته و به آنها خیانت نموده اند. امیر عبدالرحمن خان مردم شینوار را قتل عام کرد، امان الله خان مردم جنوبی را کشت، نادر خان پشتون ها را به دنیا یاغی معرفی کرد، ظاهر خان به سرکوب خواسته های آنها پرداخت، داود خان قیام حق طلبانۀ مردم قندهار را با خشونت سرکوب کرد،  تره کی ، امین، ببرک و نجیب آنها را به دنیا وطنفروش معرفی نمودند، گلبدین از آنها چهرۀ مردمانی بی منطق، بی رحم و قسی القلب را به دنیا ارائه نمود،  ملا عمر آنها را در دنیا به عنوان مردمی جاهل، قاتل و انتحاری معرفی کرد؛ کرزی با آستان بوسی بوش و پوتین و سیدعلی و زرداری و دریافت رشوه از آنها، پشتونها را غلام و مزدور و فاسد و رشوه خوار معرفی نمود، و اشرف غنی هم با ملکه یهودی خود تقدس خشک پشتونولی و پیغور را به خاک و خاکستر برابر کرد. بلی واقعیت این است که هیچ کدام ازآنها برای قومی که از نام و نشان و خون آنها برای حصول قدرت و ثروت خود استفاده نموده اند، عملاً کوچکترین خدمتی را هم انجام نداده اند تا آنها به سوی رشد و ترقی گام برداشته بتوانند.
به همین علت است که هنوز هم تعداد زیادی از همان پشتون های که افرادی مانند یون و طاقت بنام  دفاع از حقوق آنها افسار پاره می کنند،  یا در میان خاک باد ها، در  سرما و گرما مصروف سگ جنگی، بودنه بازی، خروس جنگی، خوسی و نُه ریگگ میباشند و یا اینکه شب و روز خود را  به فکر شمله و سبیل و سیلاوه  با دود چرس و چتلی نصوار سپری می نمایند در حالیکه دیگران به کرۀ مهتاب رفته اند. خیلی جای تاسف می باشد که  هنوز هم به این مردم مظلومی که از ابتدایی ترین حقوق اولیه خود محروم می باشند، حس برتری طلبی و قدرت طلبی و فاشیزم قومی  تلقین و پمپ می شود در حالیکه باید  اندیشۀ دانش پژوهی و حرکت به سوی ترقی و تمدن در اذهان آنها تزریق گردد تا از فلاکت های کنونی رهایی حاصل نموده بتوانند.  

برادران و خواهران پشتون من !
خدا کند که از این نوشته و درد دل من آزرده نشوید چون مخاطب این نوشته شما نمی باشید بلکه کسانی میباشند که به همه ما و شما خیانت کرده اند. من به مسایل قومی هیچ عقیده و باوری ندارم چون این مسئله ریشه دینی ندارد و با اخلاق انسانی و اجتماعی در تضاد قرار دارد. اگر کسی خدای نخواسته از نوشته من آزرده می شود باید همه عصبانیت خود را متوجه کسانی بسازد که با مهاجر خواندن و درجه دوم خواند و نا اهل خواندن و حرامی خواندن اقوام دیگر این کشور اسباب و عوامل این نوشته را مساعد نموده اند. اگر چنین حرف های از دهان افراد عوام و بیسواد می شنیدم هرگز ناراحت نمیشدم اما وقتی انسان چنین حرف های را از زبان کسانی که خود را تحصیل کرده و استاد پوهنتون و جنرال و وکیل پارلمان و … نیز معرفی می نمایند، میشنود واقعاً متاثر کننده است و ایجاب می کند تا آنها را از خواب خرگوشی بیدار نماید.
بیائید تا همه ما و شما از هر قومی که می باشیم،  این رهبران پست فطرت و نامرد را که یک روز ما را به انگلیس ها می فروشند و روز دیگر به روس ها، ایرانی ها، پاکستانی ها و … از مسند قدرت به پائین بیاوریم و به جای توجه به مسایل قومیت، همۀ توجهات خود را به کسب دانش و مسایل انسانی  معطوف بسازیم تا  چنان افراد دلسوزی  زمام امور کشور ما را بدست بگیرند که اسباب سعادت مردم و ترقی  این کشور مظلوم را فراهم کرده بتوانند و ما و شما نیز از شر این خناس ها و اذناب شیاطین رهایی حاصل نماییم انشا الله.

درنگی به حرف های یون و طاقت:
بیائید تا به اظهارات این افراد پست و فرومایه در برنامه میز گرد "ژوره لیدونه" که  قبلاً از طریق تلویزیون ژوندون و اخیراً هم  از طریق شبکۀ یک پخش شد و  باعث تحریر این نوشته گردید مکث کوتاهی داشته باشیم:
جنرال عبدالواحد طاقت رهبر به اصطلاح حزب وطن در تلویزیون ژوندون چنین گفت : کسی که پشتون نباشد افغان هم نیست ، مسلمان هم نیست، هیچ کسی هم نیست، بچه هیچ کسی هم نیست. به همین منظور کار می کنیم با جرئت و مردانگی. حرف دوم این است که در سرود ملی، وقتی  که سرود ملی ساخته میشد باید [اقوام دیگر را] قبول نمیکردند. در آنجا اعضای جرگه به آن مردم جزا ندادند، دهان کسی را نه شکستاندند که ای برادر تو چی می گویی که … در قرار داد رسمی فلان زبان را هم رسمی می کنم . ازبکی را هم برای من رسمی کردند ، کسی به خاطر این حرف شان به روی آنها سیلی نه زد، کسی دهان آنها را نه شکستاند…[گفتند] از ما [اقوام دیگر] هم  [در سرود ملی]یاد شود … تاجک ، ازبک، ایماق، پشه ئی و دِرت و لقد. غلطی بزرگی کردند[کسانی که نام اقوام دیگر را در سرود ملی جا دادند] و ما اصلاح می کنیم.
جنرال طاقت در جای دیگری نیز در مورد خود و اقوام دیگر افغانستان میگوید که من بادار و کلان این خطه هستم، و این خطه با خون من آباد شده است… آنها [اقوام دیگر] را هم در نظر می گیرم و در جمله افغان شریک میسازم. اما تو نااهل، ناخلف ، حرامی که از جای دیگری آمده ای و خود را با نام پاک و مقدس افغان با من شریک نمی سازی برو [از این کشور] و در جای دیگری اقوام غیر پشتون کشور را حرامی میخواند.
پوهنوال محمد اسماعیل یون  رهبر تحریک ملی افغانستان در این برنامه گفت که پشتون ها حوصله بزرگی دارند  وگر نه که باید از همان اول نام کشور را پشتونستان می گذاشتند. حالا هم … یا کسی افغانستان را قبول می کند یا پشتونستان را ، بدیل دیگری در این وطن نداریم. "اِستان" هرکسی [تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان] معلوم است برود. به خاطریکه ما این اِستان را می خواهیم یا افغانستان می خواهیم، یا پشتونستان. و بسم الله افغان مل عضو مجلس سنا میگوید که : پشتون فرزند اصیل این خاک است.
تبصرۀ بر حرف های آقایان یون و طاقت و نگاهی به کار نامه های مدعیان رهبری پشتون ها:
جای نهایت تاسف است که در وضعیت کنونی کشور که بیشتر از همه مسایل به همدلی و نزدیکی نیاز احساس میشود این انسان های فرومایه و بد سرشت علم فاشیزم قومی را بلند کرده اند تا با توسل به افتخارات تخیلی و خود ساخته شان جای پایی را در میان یک عده از انسان های نا آگاه پیدا نموده بتوانند . با قاطعیت و یقین کامل گفته میتوانم که اندیشه های فاشیستی این ها انعکاس دهنده افکار قوم شریف پشتون در کشور ما نبوده و از جانبی هم این اراذل و اوباش را هیچ  کسی به نماینده گی از قوم شریف پشتون انتخاب ننموده است.
آقای اسماعیل یون  و آقای جنرال طاقت !
نمیدانم که چرا شما هنوز از قید و بند قومیت بیرون نشده اید  و  در عصری که بشر به فکر تسخیر فضا میباشد، هنوز هم که هنوز است بسوی انسان شدن قدم نگذاشته اید و علمدار فاشیزم قومی در مقابل مردم مظلومی هستید که در طی حدود  دوصد سال گذشته در سایه حکومت های غدار منشانۀ همفکران شما به مانند برده زنده گی کرده اند. بیائید تا در مورد اینکه چه کسانی مسئول نا بسامانی های کشور ما در طی حدود دو قرن اخیر میباشند و اینکه چه کسانی بنابه گفته شما حرامی می باشند، نگاه مختصری به عملکرد حاکمان غداری داشته باشم که همانند شما می اندیشیدند، باشد تا پوقانۀ میان خالی افتخارات خود ساختۀ شما به ترکد و طشت رسوایی و افتضاح چند صد ساله شما از بام غرور های کاذب تان به خاک ذلت سقوط نماید.
اولتر از همه باید گفته شود که هیچ احصائیه و سند دقیق و درستی مبنی بر اکثریت بودن قومی که شما علم دفاع از حقوق آنها را به بر افراشته اید وجود ندارد، لیکن در صورتی که  30 فیصد از نفوس این کشور را اکثریت و 70 فیصد باقمیاندۀ آن را اقلیت بشماریم  الحق که شما نماینده اکثریت خواهید بود، همان اکثریتی که هیچگاهی شما و اسلاف شما را به عنوان نماینده خود انتخاب نه نموده اند اما شما به همین بهانه و به همین روش خبیثانه و دیده درایانه در طول تاریخ بالای این ملت ستمکشیده حکمروائی نموده اید.
بیائید تا یک محاسبه خیلی ساده و بسیار کوتاهی در مورد تاریخ دوصد سال اخیر کشور خود داشته باشیم تا دیده شود که چه کسی بیشتر از همه به این سرزمین جفا نموده است تا دانسته شود که آیا افغانستان از ناحیه کسانی که مانند شما خود را داعیه دار قوم پشتون معرفی نموده اند متحمل جفاهای تاریخی  گردیده و یا اینکه از جانب اقوام دیگر این کشور که بقول شما نا اهل و حرامی و مهاجر و شهروند درجه وم میباشند مورد ستم قرار گرفته است. فقط چند سوال کوتاه را مطرح می نماییم تا حرامی را از حلالی جدا نمائیم!

حالا شما بگوئید که افراد ذیل با عملکرد های شرم آورد خود متعلق به کدام یک از اقوام کشور ما می باشند و اینکه حرکات و وقایع ننگین ذیل به وسیلۀ چه کسانی به وقوع پیوسته؟ آیا بوسیلۀ کسانی که خود را مثل شما خود را رهبران پشتون ها تراشیده بودند یا اینکه بوسیلۀ رهبران اقوام دیگر کشورما؟

1 –  پشتونستان را چه کسی فروخت؟ 

2  – خط دیورند را چه کسی قبول کرد؟

3  – معاهده گندمک را کی امضا کرد؟

4  – شاه شجاع که در وطنفروشی نمونه مثال گردیده کی بود؟

5  –  پنجده را کی فروخت؟

6  –  کی ها برادران خود را به خاطر قدرت کور کردند؟

7  –  سلطان احمد خان طلائی که پشاور را فروخت  از کدام قوم بود؟

8  –  نام خراسان بزرگ را که امروز ایرانی ها خود را وارث آن قلمداد می نمایند چه کسی و به نفع چه کسی و به اشاره چه کسی از بین برد؟

9  –  تیمور شاه درانی که با مصروفیت به زن باره گی و داشتن 300حدود زن فتوحات پدر خود را در برابر قلمرو … چند زن بدکاره به لیلام گذاشت از کدام قوم بود؟

10  –  عبدالرحمن خان که مردم شینوار و مردم هزاره را قتل عام کرد کی بود؟

11  –  امان الله خان که مردم جنوبی را به خاک و خون کشید از کدام قوم بود؟

12  –  محمد گل بی فرهنگ که در انهدام فرهنگ اقوام  غیر پشتون کشور ما سر را از پا نمی شناخت مر بوط به کدام قوم  بود؟

13  –  فاسد ترین فرد کشور یعنی امیر حبیب الله که به عوض رسیده گی به امور مملکت، به امور زینت و آرایش کنیز هایش می پرداخت و مصروف خوشگذرانی بود از کدام قوم بود ؟

14  –  کی ها در بدل دادن خواهر خود به امیر حبیب الله که شخص زن باره  و فاسدی بود لقب سپه سالاری گرفتند؟ مگر این ها همین نادر غدار، هاشم جلاد و شاه محمود نبودند که بدون داشتن کوچکترین دانشی در عرصۀ نظامی فقط و فقط در بدل… خواهر خود به صورت یکروزه به رتبۀ جنرالی و سپه سالاری رسیدند؟

15  –  امان الله که حتی به پدر خود هم رحم نکرد و او را به خاطر کسب قدرت  به قتل رسانید کی بود؟

16  –  سردار داود مشهور به دیوانه که قیام مردم مسلمان قندهار را سرکوب کرد از کدام قوم بود؟

17  –  امان الله که حتی  کاکای خود را به خاطر حفظ قدرت تا آخر عمر زندانی ساخت و کاکایش در زندان جان داد  کی بود؟

18  –  امان الله که حسین خان مستوفی الممالک را فقط به جرم یک حمایت لفظی از کاکایش نصرالله خان که او هم نائب السلطنه بود از درخت های ارگ آویزان کرد و کُشت کی بود؟

19  –  امان الله که زن خود را  به پیش انگلیس ها و خارجی ها برهنه کرد و زنش روسری و تنبان خود را در ملاء عام بیرون کرد کی بود؟ آیا این مسئله با توجه به اصول دینی و غیرت پشتونولی چگونه توجیه شده می تواند!؟

20  –  امان الله که جنگ را بر علیه حجاب و عفت اسلامی براه انداخت کی بود؟

21  –  غاصبانی که بدون هیچ مجوزی زمین ها و اموال شخصی مردم را در شمال کشور در میان پیروان خود تقسیم نمودند از کدام قوم بودند؟

22  –  امان الله که در تبانی با روسها به قیام مردم مسلمان بخارا خیانت کرد کی بود؟ آدم فروشی و به اسارت دادن مردمی را که به کشور ما پناه آورده بودند با توجه به غیرت پشتونولی چگونه توجیه کرده می توانید؟

23  –  نادر که با مهر کردن به قرآن و عمل نکردن به آن پشتون ها را مردمانی نامرد و غیر قابل اعتماد به دنیا معرفی کرد کی بود؟

24   –  بعد از جانفشانی های مردم به خاطر استقلال قرارداد منفور راولپندی را با انگلیسی ها کی امضا کرد؟

25  –  تاریخ جنگ میوند را چی کسی جعل کرد و به نام ایوب خان بی غیرت و جبون نوشت؟ در حالیکه نامبرده از ترس جان خود به جنگ میوند شرکت کرده بود زیرا علمای هرات در مسجد جامع این شهر فیصله نموده بودند که اگر ایوب خان به همرای ما به جنگ نرود او را می کشیم  و نابود می کنیم. 

26  –  نام  فردی تخیلی و افسانوی بنام ملالی را کی ها  با جعل وارد تاریخ ساختند؟

27  –  ایوب خان که بعد از جنگ میوند به منظور بی نتیجه ساختن ثمرۀ مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ما ، با انگلیس ها در خانۀ بیوۀ سردار کندل خان در قندهار مذاکره  و توافق کرد از کدام قوم بود؟

28  –  امیر عبدالرحمن خان که حتی با لباس و دریشی روس های تزاری و با حمایت آنها وارد افغانستان شد مربوط به کدام قوم است؟

29  –  امیر عبدالرحمن خان که اردوی افغانستان را جیره خوار انگلیس ها ساخت از کدام قوم بود؟

30  –  امیر عبدالرحمن خان که ملا مشک عالم مبارز مشهور ضد انگلیسی را کُشت مربوط به کدام قوم است؟

31  –  نادر که به زور و پول و اسلحۀ انگلیس ها  بر مردم این کشور تحمیل گردید از کدام قوم بود؟

32  –  کسانی که بنام سرخانگی از اقوام غیر پشتون در افغانستان جزیه میگرفتند کی ها بودند؟

33  –  در زمانی که مردم هرات در مقابل اشغال حکومت قاجاری ایران می جنگیدند چی کسانی در منطقه شاه عبدالعظیم واقع در شهر ری  درتهران جمع شده بودند  تا یکی از ایشان از جانب قاجاری ها به عنوان نائب الحکومه دست نشانده ایران د رهرات برگزیده شود. آیا این افراد طوریکه عین الوقایع روایت کرده است شاهزاده گان محمدزی نبودند؟ آنها از کدام قوم بودند؟

34  –  تره کی ، امین، ببرک و نجیب که مزدور و جاسوس روسها بودند و ملیون ها انسان را قتل عام و کشور ما را ویران نمودند از کدام قوم بودند؟

35  –  اسدالله سروری غداری که مردم را قتل عام کرد  و گردن نوراحمد اعتمادی صدر اعظم افغانستان را با دستان خود شکست و او رابه قتل رسانید از کدام قوم بود؟

36  –  صمد ازهر یا برادرش که میوند وال را خفه کرد چه کسی بود؟

37  –  چه کسانی موسی شفیق صدر اعظم افغانستان را شهید ساختند؟

38  –  گورستان های دسته جمعی در کشو یادگار چه کسانی می باشد ؟ تره کی ، امین ، ببرک و نجیب از کدام قوم بودند ؟

39  –  وطن را کی ها به انگلیسی ها فروختند؟ امیر عبدالرحمن و نادر از کدام قوم بودند؟

40  –  وطن را کی ها به ایرانی ها فروختند؟ شاهزاده گان محمد زائی کی بودند؟

41  –  وطن را کی ها به روسها فروختند؟ تره کی ، امین، ببرک و نجیب کی بودند؟

42  –  وطن را کی ها به پاکستانیها فروختند؟ ملاعمر کیست؟

43  –  وطن را کی ها به امریکایی ها فروختند؟ کرزی و اشرف غنی از کدام قوم هستند؟

44   –  کابل را کی راکتباران کرد؟ گلبدین از کدام قوم است؟

45  –  ​ملاعمر که زنده گی مردم را تباه کرده و روزگار مردم این سرزمین را با انتحار و انفجار به نفع پنجابی  ها به ماتم مبدل کرده از کدام قوم است؟

46  –  طالبانی که اسلام و افغانیت را در تمام دنیا بدنام کردند کی هستند؟

47  –  طالبانی که زنده گی مردم را با شکنجه و شلاق تباه نمودند از کدام قوم بودند؟

48  –  آثار باستانی این کشور را چه کسانی به درخواست استخبارات پاکستان منفجر ساختند؟.

49  –  کسانی که آثار گرانبهای موزیم کشور ما را با چکش و تبر میده میده و پارچه پارچه نمودند از کدام قوم بودند؟

50  –  شمالی را کی به آتش کشید؟

51  –  مسئول بر افراشتن بیرق افغانستان در کانفرانس سران ناتو چه کسی بود که فرار کرد و پناهده شد و بیرق افغانستان از بر افراشته شدن باز ماند ؟

52  –  کرزی که توسط امریکائی ها در ارزگان از هوا دیسانت شد و 13 سال با تقلب بر گرده این ملت به زور بیگانه حکومت کرد مر بوط به کدام قوم است؟ آیا اگر رهبران اقوام دیگر این کشور را هم با پراشوت از هوا به این کشور پرتاب می کردند و آنها را با زور ب 52 بر این سرزمین حاکم می ساختند وضعیت به همین منوال به پیش می رفت یا اینکه آنها لقب غلام و مزدور را به خود می گرفتند؟ ننگ و نفرین تاریخ بر شما باد که جهالت قبیله گرایی چشمان شما را کور کرده است.

53  –  اشرف غنی که نتایج انتخابات 1393 را به گروگان گرفت و با جعل و تقلب و رای گوسفندی به قدرت رسید مر بوط به کدام قوم است؟

54   –  کرزی که  در بدل دریافت دالر های کثیف ایرانی اجازه داد تا فرهنگ خصمانه آن کشور در مملکت ما ترویج گردد از کدام قوم است؟

55  –  همین حالا که فرزندان این کشور در مقابل تجاوز پنجابی ها می جنگند و زخمی و شهید می شوند چی کسانی برای دشمنان آنها  پول  و مهمات روان می کند  تا سربازان دلیر کشور ما را خوب تر کشته بتوانند؟

56  –  چه کسی با بچه خر خواندن یک سیاستمدار خارجی از افغان ها تصویر مردمانی بی ادب و بی فرهنگ را در دنیا ارائه نمود؟

57  –  کسی که به نام سمسور افغان به جرح شیران این سرزمین پرداخت کی بود؟

58  –  کسانی که تجمع علمای افغانستان را در مسجد پل خشتی به خاطر اعتراض برحق شان سرکوب کردند کی ها بودند؟

59  –  کسی که در پای مجسمۀ لینین  از جهان فانی بنام جهان جاویدان یاد کرد کی بود؟

60  –  کسی مردم مظلوم ما را در خاد با دستان کثیف خود خفه میکرد و بنام قصاب کابل شهرت داشت از کدام قوم بود؟

جناب آقای یون و آقای طاقت!
سالها است که به خاطر جهالت شما مردم ما  در سرزمین خود مانند ملت مظلوم فلسطین بسر برده اند در حالیکه همواره همین ها بوده اند که با نثار جان و مال خود به دفاع از استقلال و حیثیت این کشور پرداخته اند. وقتی که اقوام دیگر این سرزمین در دفاع از این کشور جانبازی میکردند شما یاغی بودید و برای دفاع از این وطن سرباز نمی دادید. از پدران خود به پرسید که وقتی عدۀ زیادی از مردم جنوبی را اسلاف همفکر شما یاغی معرفی و اعلان نموده بودند چه کسانی بعنوان سربازان فداکار این کشور به نگهبانی از مرز ها و امنیت مردم آن مناطق می پرداختند؟ پدران تان برای شما خواهند گفت که بلی بدخشانی ها، پنجشیری ها، هراتی ها، هزاره ها، ازبک ها و ترکمن ها بودند که از جان و مال و ناموس کسانی که یاغی معرفی شده بودند و سربازی نمی نمودند پاسبانی می کردند.  برای شما و همفکران وطن فروش شما جای بسا شرم و سر افگنده گی میباشد که همواره مانند سگ های دیوانه به جان این مردم افتاده بودید و مثل کنه از خون آنها تغذیه نموده اید.
 
آقای یون !
خیلی شرم آور می باشد که هنوز هم تو به پټه خزانه که از جعلی بودن آن و از شرمسار بودن نویسندۀ آن عالم و آدم مطلع می باشد  افتخار می کنی. اسلاف و همفکران  تو که چیزی از علم و ادب و هنر و موسیقی و فرهنگ و ثقافت … در چانته نداشته و ندارند  همواره ما نند گرگان درنده زنده گی کرده اند. آیا انفجار و انتحار و سربریدن انسانها، گوش و بینی و پنجه بریدن انسانها، محکمه های قبایلی، خون شویی و امثال این ها را تو افتخار و غیرت می نامی؟ اگر این ها غیرت شمرده میشود باید گفت که لعنت بر غیرت تو و امثال تو ای کثافت بی وجدان! جای تاسف است که هنوز هم پیروان و همفکران تو بزرگی را با عمامه های گاوسبدی و طول سبیل و قطر شکم و قلدری اندازه می کنند و هنوز هم پیروان  تو مصروف سگ جنگی، بدنه بازی، تخم جنگی و کشیدن چرس و نصوار و …میباشند و تمام هنر تو در طول تاریخ دو صد سالۀ این کشور این  بوده که رباب را «د شرنگ سوټی» نام بگذاری و رادیو را هم «دبلی ږغ» .
 
آقای یون!
اگر به تاریخ گذشته کشور خود نظری بیاندازیم دیده میشود که همۀ مزدور ها و وطنفروش ها از تو و اکثر مدافعین استقلال و آزادی کشور از اقوام دیگر این سرزمین بوده اند. در طول دوصد سال گذشته تنها امیر حیب الله کلکانی و صبغت الله مجددی و برهان ربانی به زور خود و اراده مردم به قدرت رسیده اند که آنها هم آماج توطئه های خائنانۀ  اسلاف و همفکران غلام صفت تو قرار گرفته اند.
بلی تاریخ شهادت می دهد که اقوام دیگر این کشور همواره با زور بازوی خود و با افتخار زنده گی کرده اند. آنها در مقابل انگلیس ها جنگیدند و وطن را آزاد کردند اما شما موش ها تاریخ را بنام خود نوشتید، آنها در مقابل روسها رزمیدند و سربلند زنده گی کردند اما شما تلاش نمودید تا به تحریف حقایق تاریخی به پردازید. آنها در مقابل پنجابی ها جنگیدند اما شما بنام ها ی مختلف به جرح آنها پرداختید. اما همین افتخار  به اقوام دیگر این کشور کافی می باشد که در طول تاریخ نه به زور بیگانه به قدرت رسیده اند و نه هم دیوثی پیشه کرده اند تا مانند نادر غدار،هاشم جلاد و … از طریق … خواهر خود  به القاب اعزازی جنرالی و مقام های سپه سالاری دست یافته باشند. اما در مقابل اگر به تاریخ خود نگاهی بیاندازی خواهی دید که عبدالرحمن خان را روسها آوردند، محمد زائی ها را ایرانی ها آوردند، نادرخان را انگلیسی ها آوردند، تره کی و پیروان او را روسها آوردند، ملا عمر و طالبان را پنجابی ها آوردند و کرزی و اشرف غنی را هم امریکائی ها! پس افتخار و سر بلندی تو در کجا می باشد که تا این حد حق تاخت و تاز به دیگرانرا برای خود محفوظ می پنداری  و در قرنی که انسانهای روی زمین به فکر تسخیر فضا می باشند، مردم دیگر این سرزمین را مهاجر و درجه دو و نا اهل و حرامی خطاب می نمایی؟ فکر می کنم با توجه به دلایل و سوالاتی که مطرح شد حالا خودت حرامی را از  حلالی تشخیص داده می توانی!

آقای یون و آقای طاقت!
اگر از واقعیت نگذریم هنوز هم بعضی از مردم ما  در مناطق جنوب و شرق این کشور مانند دوران عصر حجر زنده گی می نمایند و حتی در شینوار هنوز هم انسانها مانند حیوانات خرید و فروش می شوند. آیا بهتر نخواهد بود تا به عوض عوعو کردن در مقابل اقوام دیگر کمی به بهبود زنده گی کسانی که سنگ آنها را به سینه خود می زنید فکر نمائید؟ البته نه تنها مردم جنوبی و مشرقی بلکه تمام مردم این کشور سالها است که در سرزمین خود به علت استبداد شما انسان نماهای غدار  به کمترین امکانات رفاهی و پیشرفت دسته یافته نتوانسته اند.

آقای یون!
وقتی شما می بینید که تا هنوز هم در شینوار انسانها مانند حیوانات خرید و فروش می گردند چگونه به خود حق می دهید که  سر نوشت انسانی  مردم دیگر را نیز به  روزگاری به کشانید که مانند گاو و خر خرید و فروش شوند. آیا بهتر نخواهد بود که تمام کوشش خود را برای نجات این مردم مظلوم از چنین منجلاب های بکار بیاندازید؟  وقتی  شما در برنامه های تلویزیون مصروف حملات حیوانی در مقابل اقوام دیگر این کشور می باشید گاهی از خانه تان هم خبری بگیرید، شاید تا وقت بازگشت تان به خانه،  همسر شما را یک مرد پنجابی از جمعه بازار شینوار خریده و رفته باشد.

آقای طاقت!
خیلی در سیاست غرق نشوید تا کمی هم به فکر خانوادۀ خود بوده بتوانید، چون شاید تا وقتی که شما بعد از نظریه پردازی های تلویزیونی به خانه خود برگردید، مادر و خواهر شما را با قیمت کمتری از قیمت یک گاو یا گوساله در جمعه بازار شینوار فروخته باشند.  تو که هنوز زنده گی کردن انسانی را نیاموخته ای، چگونه به خودت اجازه می دهی که اقوام دیگر این کشور را نا اهل و حرامی خطاب نمایی!  حرامی کسانی می باشند که خواهر و مادر و همسرشان را می فروشند و از آنها فرزندی بوجود می آید و تخلص او را طاقت می گذارند تا طاقت ناموس فروش و دیوثی را داشته باشد و در عین زمان دیگران را حرامی خطاب کرده بتواند.

آقای طاقت!
تو میگوئی که هرکس پشتون نیست مسلمان نیست، هیچ کس نیست، بچۀ هیچ کس نیست. تو بگو که تو از کجا آمده ای؟ بچۀ کی هستی؟ تاریخ تو به  جز از جعلنامه عبدالحی حبیبی در کجا است؟ در میان قوم خود چند تا مولانا و سنائی و انصاری و بوعلی و … داری؟ اما شاید هویت تو را تِست های  دی ان ای که گفته میشود در جریان است معلوم نماید تا به عوض اینکه به فکر مسئلۀ اِستان برای دیگران باشی به ئیل خود بر گردی. خیلی شرم آور می باشد که تو اقوام دیگر این کشور را که جهان به شعرا و علما و دانشمندان آن ها افتخار می کند مهاجر می گوئی.

آقای طاقت !
تو که از کشیدن ناخن های مردم در خاد و از نوکری به اشغالگران روسی لقب جنرالی را بدست آورده ای و از دوران کار خود در سازمان جهنمی خاد که مرکز شنکجه و قتلگاه مردم افغانستان بوده، قصاص خون و قصاص شکنجۀ هزاران افغان را قرضدار میباشی به عوض اینکه به معذرت خواهی از قربانیان جنایات خود به پردازی، دعوای زبان و قومیت را براه انداخته ای تا با سوء استفاده از احساسات پاک یک عده از مردم بی خبری که در طول تاریخ به فریب آنها پرداخته ای  پناهگاه امنی را برای خود پیدا نمایی؟ اما بدان که لکه غلامی را هیچگاهی از پیشانی خود پاک کرده نمی توانی! تو هم مثل میلوسویچ که از کمونست بودن به فاشیست بودن روی آورد،  به فاشیزم قومی روی آورده ای اما از این نمدهم  برای تو کلاهی ساخته نخواهد شد و روزی خواهد رسید که انشا الله در دادگاه الهی (ج) به جرم جنایات خود مورد بازپرس و مجازات قرار بگیری.

آقای یون!
برتری طلبی ، افزون طلبی ، قلدری، بی دانشی و حماقت از صفات بارز تو و پیروان تو  می باشد. کاری را که تو و اسلاف  تو در طی دو صد سال گذشته  برای این کشور نموده اید بغیر از وطنفروشی و ناموس فروشی چه بوده است؟ هروقتی که اشغالگری  به این کشور تجاوز نموده روباه صفتانه میدان را رها کردی و هرگاهی که دیگران این سرزمین را آزاد ساخته اند بار دیگر مانند یک عروسک خیمه شب بازی در پیشاپیش لشکر بیگانه  و با حمایت بیگانه و با ادا های آمرانه خود پیدا شده ای  و دعوای  اکثریت و اقلیت خود ساخته خود را براه انداخته ای !
شما و شیاطین همفکر شما باید دست های  هزاره ها ، تاجک ها و ازبک ها این وطن را ببوسید که هر باری شما وطن را فروختید ، آنها با عنایت خدا و با نثار جان های شیرین خود این کشور را نجات دادند و رهبری شما را که سوار بر میله های تانک و توپ انگلیسی ها، روسی ها و امریکائی ها آمدید قبول کردند. علت همه این گذشت ها این است که اقوام دیگر این کشور تفکر قبیلوی ندارند بلکه ملی می اندیشند،  اما تو هنوز در غلاف افکار قبیلوی خود زنده گی می کنی. برای اقوام دیگر مصالح ملی کشور همیشه بالا تر از مصالح فردی و قومی بوده، و از همین جهت می باشد که همیشه بخاطر حفظ وحدت مردم و جلوگیری از تجزیۀ این سرزمین رهبری شما را با وجود کله های پوک و خالی تان قبول نموده اند.
وقتی که شما از احمد شاه به عنوان بابا یاد می کنید دیگران  هم  به خاطر خوشحالی شما از وی بنام بابا یاد می کنند اما این به معنای آن نیست که او مستحق لقب بابا باشد چون نه او را کسی به زعامت این کشور انتخاب کرده و نه هم کسی برای او لقب بابا  داده است. تنها همین مسئله که در مجلس تاج گذاری احمد شاه ابدالی حتی یک فرد قندهاری و یا شخص دیگری از جمعیتی که در آن مجلس حضور داشته  صدای خود را به حمایت از او بلند نکرده  برای عدم مشروعیت حکومت و بابا بودن او کافی و شافی می باشد.  به افسانۀ  پیر صابر شاه کابلی هم که گویا با خلانیدن خوشۀ گندمی به کنار کلاه احمد شاه به سکوت مجلس پایان داده کاری نداریم اما یگانه چیزی که مایه سر افگندگی ما در مقابل دیگران   می گردد به داستان های دوران جوانی او  ارتباط میگیرد که هیچ وقتی ما در این زمینه تبصرۀ ننموده ایم و با وجود آن تا هنوز هم  به خاطر حفظ مصالح کشور خود از او بعنوان بابا یاد می نماییم.

آقای یون!
اگر پای موضوع شایسته سالاری بمیان بیاید همین حالا اقوام دیگر این کشور در برابر هر ارباب و خان درنده صفتی که از افکار فاشیستی شما حمایت می نماید، ده ها نفر داکتر و حقوقدان و دانشمند ریاضی و فزیک و عالم تفسیر و حدیث و فقه و منطق و فلسفه دارند. اما این مسئله برای تو به عنوان کسی که حتی به حیث استاد در پوهنتون نیز منصوب گردیده ای قابل فهم و قابل درک نمی باشد  چون هنوز هم از غلاف کثیف قبیله بیرون نیامده ای.
اگر به گذشته تحصیلی خود نگاهی  بیاندازی خواهی دید که هم مکتب و هم فاکولته را از برکت مالیۀ که توسط اقوام غیر پشتون پرداخت شده به پایان رسانیده ای! و از همین جهت به همه اقوام غیر پشتون مدیون میباشی. مردم افغانستان باید ا ز مزار و هرات و بدخشان و کابل و بامیان و … کار میکردند  و به دولت مالیه میدادند  تا به حلق تو و طفیلی های امثال تو انداخته شود که درس بخوانند یا معاش بگیرند چون تو مالیه نمیدادی، عسکر نمی دادی و یاغی بودی و مثل کنه به مکیدن خود مردم عادت کرده بودی.
دلم به پشتون های می سوزد که همیشه خون خود را به خاطر افراد غداری مانند تو به زمین ریخته اند تا چنین افرادی به قدرت باقی مانده بتوانند. بخاطر رسیدن به همین اهداف پلید شما بوده که حتی با وجود انحصار دو صد ساله قدرتی که در دستان شما و اسلاف شما بوده، در مناطق جنوب کشور بطور شاید و باید سرکی ساخته نشده ، مکتبی ساخته نشده ، شفاخانۀ ساخته نشده و … تا مردم شما فهمیده نشوند، بیدار نشوند، و همیشه به سوء استفاده از احساسات پاک و بی خبری آنها پرداخته بتوانید. در نتیجۀ همین پالیسی و حاکمیت ظالمانه شما در طی دوصد سال گذشته بوده که اکثریت مناطق این کشور تا هنوز هم از حالت بدوی خود بیرون نیامده است.

آقای یون و آقای طاقت!
در کشوری که آثار شخصیت های اقوام مختلف آن از اروپا تا افریقا و از آسیا تا امریکا به دیدۀ قدر نگریسته میشود، تو آمده ای تا با استناد به حرف های خوشحال خان ختک، یک تمدن غنی و یک مدنیت عظیم را مورد حمله قرار بدهی؟  تو با مردمی دهن کجی می کنی که نیاکان آنها نه تنها افتخار این کشور بلکه افتخار تمام جهان بشریت می باشند. وقتی میدانی که قانون بوعلی در اروپا ، کتب ملا علی در افریقا، اشعار مولانا در امریکا، و آثار انصاری و سنائی و جامی و رازی و … در میان دانشمندان جهان و کشور های همسایه تبرکاً دست به دست میگردد با چه جسارتی به خود حق میدهی تا به چنین مردمان متمدنی حمله نمایی و آنها را مهاجر و درجه دو و نا اهل و حرامی بنامی! آیا تنها همین مسئله حملۀ گستاخانۀ تو به مردمی که این همه پیشینۀ علمی و تاریخی دارند برای ثبوت حماقت و سبوعیت و جنون تو و پیروان تو کافی نیست؟ الحق که کافی می باشد. پس زبان کثیف خود را به بند و قبل از اینکه بیشتر رسوا شوی مُهر خموشی بر دهان بگذار چون گفته اند: پستۀ بی مغز چون لب وا کند رسوا شود.

یاد آوری و تاکید مجدد:
من به خواهران و برادران پشتون خود از اعماق قلب خویش احترام داشته  و آنها را دوست میدارم. اگر این نوشته باعث جریحه دار شدن احساسات شان شده باشد با کمال عجز و شکستگی از آنها معذرت میخواهم و به خداوند سوگند یاد می نمایم که مخاطب نوشتۀ من آنها نه می باشند. اگر خدای نخواسته عزیزانی از بابت این نوشته ناراحت شده باشند می توانند با کوبیدن مشت های فولادین و گره کرده خود بر سر و صورت و دهان اوباشانی مانند یون و طاقت و … که محرک و عاملی برای چنین نوشته های می شوند اسباب تسلی خاطر خود و هموطنان دیگر ما را فراهم نمایند. باشد تا افراد فاشیست و اوباش متعلق به هر قومی که می باشند پای خود را بیشتر از گلیم خویش دراز نه نموده و وحدت ملی مردم ما خدشه دار نگردد.
 
نویسنده: افغان وطندوست
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.