آرشیف

2017-8-21

استاد محمد عارف ملکزاده

نامه خیلی دوستانه و پیشنهاد برای رفیق های سابقه ام :

با تقدیم سلام وعرض حرمت حضور دوستان ورفقای قدیمی وخیلی خوبم هریک : محترم استاد غلام علی فگار زاده ، محترم پو هاند دوکتور محمد انور غوری ؛ محترم استاد احمد سعید سروری غوری ،محترم احمد سعیدی سیاستمدار ،تحلیل گر وکارشناس امور سیاسی ، دوست ورفیقم دوکتورعبدالسلام عزیز،محترم سعدالدین غور وال ، محترم احمد کریمی ،معلم صاحب شیر احمد خان ،معلم صاحب عالم خان از قریه ده تای تیوره . .
طوریکه همه میدانیم از سال های 1358 تا اکنون که تقریبآ چهار دهه از آن میگذرد ، کشور ما از جمله ولایت غور درجنگهای خانمانسوز ، ویرانگر و بی هدف میسوزد. صد ها هزار اولاد کشور کشته و میلیونها نفر ، منجمله  وطنداران غوری ما وشما آواره  شده ، هست وبود شان به یغما رفته و نابود شده است. من عارف ملکزاده ، از شما دوستان محترم گیله دارم .                                                              درین دهه  ای سده یی بیست و یک که به برکت تکنالوژی ارتباطات ، جهان به یک دهکده مبدل شده و انسانها در ظرف دقیقه ها و حتی ثانیه ها با هم تامین ارتباط میکنند ، تماس گرفتن و رهنمایی کردن دیگران نهایت سهل شده است ، چرا نباید از آن استفاده  کنیم . آنهم بخاطر خیر و صلاح خلق الله . همه ما و شما خوب بخاطر داریم که سال پار در جریان هجوم بی سابقه مهاجران افغانی ، ایرانی ، سوریایی … جانب اروپا را مردم از طریق فیسبوک رهنمایی میکردند و راه های امن رسیدن به اروپا را برایشان معرفی میکردند. خدا را شکر که از برکت وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی مردمان ما وشما بشمول مردم غور نیز بهره مند شده اند. تقریبآ در هرخانه تلیفون ، ستلایت و انترنت موجود است که تماس را از هرگوشه و کنار افغانستان و جهان لحظه ای ساخته است.
دوستان محترم ! حالا وقت آن نیست که مکتب ، شفاخانه ، پل ، سرک ، جنگل و قلعه غور بین مردم تقسیم شود تا هر قوم سهمیه خودرا  تخریب کند . حالا که حقانیت تفکر و راه و رسم عالیجنابان  ربانی ، حکمتیار ، سیاف ، حرکت طالبان و غیره آشکار شده ، نباید ذریعه سلاح زنگ زده ، بیشترازین مردم ما قربانی بدهند و کشته  شوند.
اینکه هلمندی ها، فراهی ها، قندهاری ها وغیره امد ه اند وبخانه ها ی اقوام ما وشما جای گرفته اند ومهمانی میخورند ، وبعدا از انها منحیث ابزار علیه  برادر ، قوم وهمسایه ما وشما استفاده میکنند کار نادر ست و نا معقول است . هر قدربرایشان خدمت هم بکنند ، مطمینآ روزی ما وشما راطعنه میزنند .  واگر بالای شانه های خود هم بچرخانند زمانیکه پائین کردند ،  میگویند بر پدر تان لعنت سامانهای ما را او گار کردید. از هرطرف که کسی کشته شود از ما وشمااست من مجبورهستم بشما تسلیت بگویم ، وشما مجبور هستید بمن تسلیت بگوئید؟؟؟؟

بخاطریکه در حادثه یکماه پیش تیوره بیشتر از 35 نفراز نیروهای امنیتی کشته شدند، من از بعضی دوست ها کدام پیام تسلیت وهمدردی ندیده و نخواند ه ام  ، بخاطریکه از طرف مهمانهای اقوام ماوشما کشته شده بودند . سنگ کلان وآرد درشت؟؟؟؟اا
بنآ خواهش من از شما بزرگواران این است ،تابه اقوا م وخویشا وندان ودوستان واقارب خود در تماس شده وبگوئید تا دست از همکاری ورهنمای عناصر اجنبی ، بیگانه و بیرونی برداشته وهمرای شان همکاری نکنند.  وما وشما راه حل بهتر آنرا که به صلاح وخیر مردم ما باشد جستجو کنیم . انها میروند ما باز هم در پهلوی یکدیگر هسیتم ، زنده گی میکنیم ویکدیگر را هرروز می بینیم.

برادر ورفیق شما محمد عارف ملکزاده