آرشیف

2015-1-30

لیدا عرفانی

نامه از طرف لیدا عرفانی نماینده مـــردم در شورای ولایتی غور!

 

 دوستان ، فرهنگیان و خواننده  گان  محترم سایت وزین جام غور احترامآ خدمت شما مینگارم طوریکه در جریان قرار داریند  با تآسف فراوان درین اواخیر  تعداد اشخاص سئو استفاده گر ونفاق افگن در ولایت غور زیاد گردیده وهمه روزه دست به سئوی استفاده گری میزنند.
باکمال تآسف بنده در جریان قرار گرفتم که آدرس های انترنیتی در فیس بوک بنام من ساخته شده وهمه روزه از آن آدرس نظریات غیر منطقی وغیراخلاقی  برای اشخاص مختلف داده میشود ، بنده  ازطریق سایت جام غور برای همه فرهنگیان وقلم بدستان خبر میدهم که آن آدرس بمن تعلق نداشته و من به هیچ نوع  امکانات انترنیتی دسترسی ندارم  واگر خواسته باشم  دیدگاه در قبال کسی داشته باشم میتوانم از طریق خانه ملت به گوش مردم برسانم ودر اخیر از همه آنانیکه ازین  کارهای نامطلوب وحیل نیرنگ استفاده جوی میکنند صمیمانه خواهشمندم که ازین کارها دست بردارند و خداوند متعال روزی آنهارا به جزای اعمالیشان خواهم رساند.
 
ومین الله توفیق!