آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

میکروب چیست، و چگونه وارد بدن میشود ؟

در زمان هاي قديم، مردم دليل بسياري از بيماري هاي خود را نمي دانستند و از وجود ميكروب (جانداران بسيار كوچك) كه با چشم ديده نمي شود ولي باعث به وجود آمدن بيماري مي شوند- آگاهی نداشتند. در آن زمان به دليل عدم رعايت مسائل صحی و بهداشتي، بيماري به سرعت ميان مردم پراكنده مي شد و عده زيادي را به کام مرگ میکشانید.
ميكروب چيست؟ 
ميكروب جاندار خاصي نبوده بلكه باكتري ها، قارچ هاي ذره بيني و موجوداتي به نام ويروس را به طور كلي ميكروب مي نامند. ويروس ها از باكتري ها و قارچ ها بسيار كوچك تر ا ند و مي توانند در داخل بدن جاندار يا گياه به داخل سلول هاي موجودات زنده بروند، در آنجا تكثير شوند و سلول را نكشند. ويروس ها فقط در داخل سلول زنده فعاليت دارند نه بيرون از آن . آثار زنده بودن از خود نشان مي دهند. هر نوع ويروسي فقط در داخل سلول هاي معيني از بدن گياه يا جانور زندگي و فعاليت مي كند. مثلاً ويروس آنفو انزا به سیستم تنفسی نفوذ نموده وباعث بیماری میگردد و همچنان ويروس فلج اطفال به دستگاه عبوري آسيب مي رساند.
راهای دفاعی بدن در مقابل میکروب:
۱- پوست : پوست وظيفه محافظت از بدن را دارد. میکروب ها (جانداران بيماري زا ) نمي توانند در پوست سالم نفوذ كنند.
۲- مخاط : تنها راه ورود ميكروب ها به بدن از راه پوست نيست ، بلكه از راه هايي مانند دهان و بيني هم وارد مي شوند. سطح داخلي دهان و بيني شما هميشه مرطوب است و ماده نسبتاً چسبناكي هميشه روي آنها را مي پوشاند (شبيه آب دهان)، به اين ماده مخاط گفته مي شود. مخاط ميكروب ها را به خود مي چسباند و چون ماده ميكروب كش دارد، بعضي از ميكروب ها را مي كشد. البته ميكروب ها از راه آب و غذا وارد معده مي شوند. اما در معده شيره اي ترشح مي شود كه بيشتر باكتري ها را مي كشد. 
۳- گلبول سفيد : گاهي اوقات باكتري هاي زيان آور از راه زخم وارد بدن میگردد . در اين موقع پوست به عنوان اولين راه دفاعي نمي تواند جلوي آنها را بگيرد. پس ممكن است باكتري ها در داخل بدن شما توليد مثل كنند و زياد شوند آنگاه از راه خون به همه جاي بدن برسند و شما را بيمار كنند. گلبول هاي سفيد خون با ميكروب ها مبارزه مي كنند. بدون گلبول هاي سفيد خون بدن نمي تواند در مقابل ميكروب ها زنده بماند. گلبول هاي سفيد به باكتري ها حمله مي كنند بعضي گلبول ها ميكروب ها را مي خورند و بعضي ديگر راه هاي ديگري را انتخاب مي كنند. بعضي گلبول ها موادي مانند پادتن ترشح مي كنند. پادتن ها مي توانند باكتري هاي خاصي را از بین ببرند . براي هر نوع باكتري، پادتن خاصي لازم است و يك نوع پادتن نمي تواند همه اقسام باكتري ها را نابود كند.
راهای کمک به دفاع بدن :
ــ ضد عفونی کننده ها 🙁 موادي كه ميكروب ها را در بيرون بدن ازبین میبرد ، ضد عفوني كننده نام دارند). 
ــ آنتی بیوتیک هـــــا 🙁 به گروهي از دواهای ميكروب كش آنتي بيوتيك مي گويند). 
ــ واکـــــــــــــــسین: (عبارت از ميكروب هاي كشته شده يا ضعيف شده هستند كه وقتي مقدار كمي از آنها به بدن تزريق شود گلبول هاي سفيد پادتن (انتی بادی)مورد نظر را مي سازند.

باحترام 
محمد داود (پیمان) محصل دیپارتمنت فارمسی انستتیوت علوم صحی عالی جامی .