آرشیف

2024-3-20

محمد اسحاق ثنا

میله‌ی نوروز

 

یاران خجسته باد رسیده‌ است نوبهار

از سبزه کوه سبز شد و دشت لاله‌ زار

 

بلبل بخواند به نغمه‌ی خود صوت دلپذیر

مطرب تو هم نواز گهی چنگ و گاه تار

 

عالم شده ست زنده ز عیسی نفس نسیم

در باغ رسته نرگس و گلهای بی‌شمار

 

یادم نمی رود شب نوروز و میله ها

بودیم کان در او همه گی شاد و کام‌گار

 

کی آورد بهار دگر در وطن نشاط

از فقر گشته پیر و جوان بس که خوار و زار

 

بسته است رخت شور و شعف از دیار بلخ

یادش بخیر میله ‌ی نوروز در مزار

 

آید ثنا بهار به میهن ز لطف حق

گردیده ختم جنگ شود صلح برقرار

 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۱۹ مارچ ۲۰۲۴