آرشیف

2015-1-1

علم عبدالقدیر

میلاد مسعود اسوه بشریت

میلاد مسعود اسوة بشریت : عبدالقدیر علم
)لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا لله والآخرة وذکرالله کثیراٌ)
 خداوند ج حضرت محمد ص را الگوی برای بشریت ساخت وایشان به عنوان اسوه و سرمشق و انسان کامل بر قله  فضیلت و اخلاق گام نهاده و قطب نمای شد جهت هدایت بشریت بسوی قله های هدایت وسعادت.. پیغمبر  بزرگوار اسلام ص الگوی است برای آنهائیکه رضای خدا و سر بلندی روز رستاخیز را آرزو دارند..پیغمبر ی که از طرف خداوند با اوصااف حمیده وپسندیده آراسته گردید تا الگو وسرمشق علمی وعملی برای دیگران باشد پس برای رسیدن به کمال انسانیت وحاصل کردن رضایی خدا وسر بلندی روز آخرت فرستاده  خدارا پیروی کنید.
ضرورت اسوه والگو:
 انسان موجود اثر پذیر واثر گزار است واین خصلت مارا نا گزیر میسازد تا در زندگی اسوه والگو  داشته باشیم  ویا اینکه الگوی برای دیگران باشیم .هیچ فرد از افراد  جامعه  حتی گروه ها واجتماعات  در دنیا بدون الگو وپیشوا زندگی نمیکنند.برخی فکر میکنند خود شان به کمال رسیده اند واز الگو ورهبر بی نیاز اند اما بی خبر از اینکه ناخودآگاه از یک الگو پیروی میکنند .مثلا رهبر سیاسی یک حزب الگو برای پیروان خود است  به همین تر تیب پدر و مادر برای اولاد ها ؛ معلم برای شاگردان وشخصیت های ممتاز در هنر ها وپیشه های مختلف نمونه واسوه اند. گفتار ؛ کردار ورفتار والدین بزرگان پیشوایان ورهبران من حیث الگو بر ما اثر میگذارد.پس انسانها بخاطر نیاز شان به تعلیم وتر بیه به اسوه والگو نیز نیاز دارند.
 اسوه در قرآن : قرآن شریف از انسانهای نمونه وامت های ممتاز بنام اسوة یاد آوری کرده است پیامبران من حیث افراد نخبه وبر گزیده الهی در قرآن شریف بنام اسوه  معرفی شده اند و علاوه ازافراد امت اسلامی که در مکتب قرآن تربیه شده  نیز امت اسوه  ونمونه است. در آیات ۱۱و۱۲سوره تحریم و آیه های ۸۳ و۹۰سوره انعام وآیه های ۴و۶ سوره ممتحنه از آسیه ومریم علیها السلام وابراهیم (ع)ودیگر پیامبران علیهم السلام من حیث انسانهای نخبه بعنوان اسوه یاد آوری شده.لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیکوترین وبهترین الگو ونمونه انسانیت برای سائر امت الگو واسوه میباشد.
 
امت اسوة: بلی همانطوریکه فرد من حیث الگو واسوه معرفی شده تجلی رفتار وگفتار آن از اجتماع یک  امت الگو ونمونه میسازد .خداوند ج در آیه  ۱۴۳سوره بقره امت محمد ص را  بعنوان امتی معتدل واسوه ای برای سائر مردم معرفی نموده است.
خداوند در آیه ۱۱۲سوره نحل جامعه الگو ویا نمونه را بعنوان جامعه ای برخوردار از آرامش ،امنیت ،آسایش فراوان ورفاه می داند  از نظر قرآن مؤلفه های اصلی این جامعه آرامش ؛امنیت وآسایش است. آرامش واسایش ممکن نیست مگر اینکه  اقتصاد ملتها  الگو کامل در تولید ؛ توزیع ومصرف  باشد  یعنی مستقل ومتکی در تولید ؛ عادل در توزیع ومصرف باشند ، افراد چنین جامعه ای انسانهایی هستند که در مسیر درست قرار گرفته اند ودر همه عرصه ها روش اعتدال را در پیش گرفته اند زیرا آنان نیز همانند پیامبر گرامی (ص)در مسیر الهی وآموزه های دینی وحیاتی گام بر می دارند واسوه ومقتتدا وپیشوای خویش را چنین شخصی قرار داده اند .
در آیات ۱۴۳بقره وآیه۱۶۱ سوره انعام وآیه ۱۰۵ سوره یونس و ایه ۱۳۵ سوره طه نیز اشاره دارد که دین اسلام بعنوان برترین دین کامل والگوی الهی برای زندگی بشری یک دین معتدل ومیانه است. به همین تر تیب در آیات ۳۰ و۳۱ سوره حج و ایه ۵ سوره بینه اعتدال  تنها راه درست وضامن سعادت معرفی شده و در آیات ۷۲ و۷۷سوره مائده آمده است که  جوامع  که داسره  اعتدال  خارج شده اند در عرصه های مختلف اقتصادی واعتقادی ورفتاری گرفتار بحران های شدید شدند که در نهایت تمدن وجامعه آنهارا نابود ساخته ویا می سازد.
درچه مواردی باید از پیغمبر الگو گرفت؟
1-   اقتدا به اسوه و الگو در چیزهایی لازم است که قابل پیروی و اجرا باشد؛ یعنی رفتار و گفتار و آداب و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که میتوان آن را تقلید کرد و سرمشق قرار داد.و اما صفات و فضایل و مناقب موهبتی وشخصی از قبیل نبوت .تحری و وحی که از خصوصیات مقام رسالت و نبوت است، قابل تقلید نیست. اینها  مدارج اختصاصی و موهبتی است که خدا میداند و به هر کس بخواهد عنایت میفرماید  «الله اعلم حیث یجعل رسالته»(انعام،۱۲۴) پس تقلید والگو گیری از رسول الله ص در اموری است که الگوپذیری و تقلید در آن امکان داشته باشد.
چند مثال الگو گیری از پیامبر بزرگوار اسلام:

  1.  در زندگی فردی صداقت وامانت داری که از کدکی آنرا آنرا محمد امین میگفتند . یعنی اول باور واعتماد مردم را جلب کرد وکشور وجود را ظرف پاک برای مظروف وحی ورسالت ساخت تا من حیث الگو دعوتش اثر گزار باشد.

  2. در زندگی اجتماعی .عدالت ومبارزه با تبعیض وتعصب نژادی.ایشان بخاطر ارج گزاری به مقام انسانیت وشکستاندن طلسم تبعیض بلال حبشی را من حیث مؤذن مقرر نمود تا ندای ملکوتی الله را بگوش همه مسلمانان برساند.ودر خطبه حجة الوداع تاکید کرد.عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب في خُطبة الوداع،فقال(يا أيها الناس،إن ربكم واحد،وإن أباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي،ولا لعجمي على عربي،ولا لأحمر على أسود،ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى)

  3. محکومیت بردگی: او فرمود انسان آزاد خلق شده وخدا ومالک همه انسانها خدا ی واحد  ولا شریک است .خدا وند ج با نزول وحی رها ئی بندگان را دلیل رفع کفاره وختم گناه دانست.خودش برده ها وکنیز هارا خرید وآزاد ساخت.تا الگوی باشد برای دیگران.

  4. عدالت: پیغمبر ص  از طریق وحی عدالت را میخ استوار جهان معرفی کرد( وبالعدل قامت السموات والارض)اعدلوا هو اقرب للتقوی …ان الله یحب المقسطین..وده ها آیه کریمه.دیگر.

  5. رفع تبعیض جنسیتی واحترام به جنس زن.دخترش را بر سر زانویش نشاند وفرمود بهترین شما نیکوترین شما با زنان شان است. هن لباس لکم .انتم لباس لهن}

  6.  ترجیح صلح بر جنگ حتی با تنازل وقبول شرائط دشمن که اصل هدف از دست نرود.مانند صلح حدیبیه.

  7. تقبیح انتقام وترجیح عفو در وقت قدرت .فتح مکه وتعامل با مردم بشکل احسن. یک نمونه

  8.  توصیه  به حرمت کشتن زنان واطفال وکهن سالان در جنگ. ومنع جدی خشونت علیه این سه گروه.

  9.  احترام به میثاقها حتی با کفار واحترام به کلیمه توحید از زبان هرکس که باسد.

  10. خوردن غذا متناسب با غذای پائین ترین طبقه جامعه…

البته اینها نمونه های مختصری وکوچکی  از گفتار ورفتار پیامبر ص بوده است که مسلمانان باید بیاموزندودر دین چیز های را اضافه نکنند.. والا بگفته عبدالرحمن جامی دیگر شکل وقباره دین تغییر میکند وپیامبر ص هم آنرا نخواهد شناخت. خلاصه خشونت در دستور رهبری پیامبر جای نداشت.