آرشیف

2017-10-3

گل رحمان فراز

میراث فرهنگی غوریان “جام غور” است!

امروز به خوشحالی صدای دوازده ساله شدن سایت وزین جام غور از حنجره عدالت محور و شایسته نگر اعضای این سایت به گوش ها طنین انداز می شود و همه اعضای این سایت مجازی با دل و جان به دوازده سال فعالیت بی طرفانه اش بالیده و افتخار می کنند و رشد ادبی شان را مدیون نشر و پخش مطالب آموزنده، با ارزش و پر محتوای این سایت می دانند
جام غور یگانه منبع غنی حاوی معلومات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، معلوماتی، ادبی و خبری…! در فضای مجازی بشمار می رود که توسط محترم عبدالقادر اعلم پسر ارشد قاضی عبدالقدیر اعلم (والی اسبق غور و یکی از سران حزب جمعیت اسلامی) تأسیس، رهبری و مدیریت می شود
در طول این دوازده سال فعالیت جام غور، به موارد بی شماری سر خوردم که صادقانه نمی دانستم، موارد را می دیدم که سر در نمی آوردم و مقالات را شاهد بودم که از فهم و درک من کاملاً بالا بود ولی تعقیب، خوانش و بازخورد به مطالب زمینه درک، فهم و تحلیل مطالب را برایم نمود تا بتوانم انگیزه آموزش و بعد آن نگارش را در ذهنم ایجاد کنم که کردم و این روند جاريست
از آنجا که یکی از علاقه مندان ماقبل این سایت بودم، حالا به عنوان یکی از اعضای فعال این سایت مفتخرانه فعالیت می کنم و اجازه می دهم تا دیگران از ذهن آوردهایم مستفید شده و نقد، نظر و ایراد شان را پیش کش می دارند تا هم زمینه تبادل افکار صورت گیرد و هم فرصت ایجاد روابط اجتماعی ایجاد شود.
سایت جام غور بانی حفظ مطالب ارزشمند تاریخی، سیاسی و فرهنگی است که در افغانستان نظیرش را ندارد و تا هنوز هیچ سایت نتواسته است همانند سایت جام غور علاقه مند جذب کند و مطالب اش هر روز از طرف بينندگان و علاقه مندان اش مرور شود.
بار دیگر این افتخار را به خانه مطبوعات افغانستان و همه دست اندرکاران این سایت مبارک باد می گوییم و جا دارد تا از افتخار و ابتکار آفرینی شان که در واقعیت فرصت بروز استعداد ها را مهیا ساختند تشکری ویژه نمایم و در امر اطلاع رسانی بیشتر و خدمات بهتر برای شان استدعای کمک نمایم.

با احترام 
گل رحمان فراز