آرشیف

2024-4-19

نظیر ظفر

مکر دشمن

 

با مکـــــر خصم ، یار ز پیشم جدا نشد

شــــــکر خدا که حاجت دشمن روا نشد

 

صد ها صنم به کعبهِ دل حمله ور شدند

جـز او کسی به خانه ی دل کد خدا نشد

 

در وعظ شـــــیخ غیر قیامت سخن نبود

زانـــــــرو برای درد دلمــــــــن دوا نشد

 

پیرانه سر مـــن هر چه فراموش میکنم

دیـــدار یار مـــــثل نـــــمازم قضــــا نشد

 

آن دلـربا که دلبـــــــری اش جاودانه بود

غــــــــــیر (ظفر) به هیچکسی آشنا نشد

نوشته نذیر ظفر