آرشیف

2022-3-23

njehanzib

مکاتبِ دختران را میتوان بست اما !!!‎‎
از منظر اسلام آموختن علم برای مرد و زن فرض خوانده شده.
داشتن علم برای خودشناسی و خداشناسی ضروری است ،
همچنان خداوند در کلام خویش(قرآن کریم) گفته ترجمه: آیا کسانیکه میدانند و کسانیکه نمی دانند باهم برابر اند؟
ازین استنباط میگردد که دانش برای خودشناسی و خدا شناسی ضروریست.
بناً:
مکاتبِ دختران را میتوان بست !!!
ولی، آیا می‌توان (فی المثل) کاری کرد که:
خانم ها مریض نشوند، ولادت نکنند، به هنگام زایمان به داکتر و قابله ضرورت پیدا نکنند، به امراض نسایی مبتلا نشوند، سرطان ثدیه نگیرند ؟
در هنگام بررسی های صحی، در حین انجام معاینات و در عملیات ها، اکثراً، بدن مریض بایست عریان در معرضِ نگاه و لمس داکتر قرار بگیرد ؟ ولی اگر داکتر و نرس زنانه موجود نباشد چی ؟
کما اینکه هر مردی، وقتی با مریضان زنانه به شفاخانه مراجعه میکند، اولین سوال اش از موجودیت داکتران زنانه در هنگام انجام معاینات است، و چه بسا وقتی میداند داکتر زنانه نیست، مریض خود را بدون بررسی صحی، میبرد.
ولذا، اگر دختری مکتب نخواند:
 شاید توانسته ایم فقط چهره اش را بپوشانیم، ولی در عوض (در هنگام بیماری، که جزء لاینفک زندگیست) احتمالاً  بدن اش را، در معرض دیدِ و لمسِ مردان (داکتر)، عریان کرده ایم.
————————-
کافیست تصور کنید، وقتی تومورِ دهانه‌ی رحمِ یک خانم، به بررسی تلویزیونی و گرفتنِ نمونه ضرورت دارد، کی باید انجام بدهد ؟
وقتی ثدیه‌ی یک خانم، بجهت احتمال وجود سرطان، ضرورت به بررسی فیزیکی دارد، کی باید بکند ؟
این سطحی ترین نگاهِ یک طبیب، به قضیه‌ی بستن دربِ تعلیم بروی دختران است، ولی در لایه‌ های زیانبار ِ عمیق آن، متخصصان میدانند این محرومیت، آبستن چی سونامی ویرانگر، بر حال و آینده‌ی دانایی و توانایی یک جامعه‌ است.