آرشیف

2014-12-26

رسول پویان

مژده به دوستداران کتـاب

 

کتاب اقتصاد عمومی هرات تأليف رسول پویان

کتاب اقتصاد عمومی هرات تأليف رسول پویان در 10 فصل و 346 صفحه در آخرین روزهای بهار 1392خورشیدی در افغانستان، ولایت‏هرات، چاپخانۀ توانا به زیور چاپ آراسته شده است. در متن کتاب احصائيه و آمار زيادی وجود دارد؛ بیش از 35 جدول احصائيوی در متن کتاب آمده است. 
این کتاب به مثابۀ گنجينۀ معلومات، اسناد، مدارک، آمار، احصائيه، تصاویر، جدول‏ها، تحلیل‏های علمی و اقتصادی، طيف وسيعی از استادان و محصلان، معلمان و متعلمان، کارمندان مؤسسات و اداره‏های مربوطۀ داخلی و خارجی، پژوهشگران و نويسندگان و ديگر علاقه‏مندان را به کار آید. مشتاقان می‏توانند کتاب را از کتابفروشی‏های شهرهرات به دست آورند.