آرشیف

2015-2-6

سیف الدین

مَرغاب، بــایـــــــد ولسوالی شود

 
امنیت از نخستین پیش شرط های سازندگی و پیشرفت در یک کشور و یا یک جامعه  می باشد. اگر در یک جامعه ثبات و امنیت نباشد ، امکان ترقی و بهبود وضعیت مردم ، چندان میسر نمی باشد. ما غوری ها که در این ده سال همیشه از نبود بازسازی و بی توجهی دولت مرکزی شکایت کرده ایم باید خودمان هم مسوولیت های خویش را فراموش نکنیم. هرچند خواسته های مردم غور ، همه درست و بجا بوده ، اما این خواسته ها زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که امنیت تامین باشد وشرکت ها وانجوهای تطبیق کننده بتوانند در یک فضا  وشرایط  آرام به کار خویش ادامه بدهند. ما غوری ها  اگر بازسازی و سازندگی می خواهیم ، باید قبل ازهرچیز تلاش کنیم صلح و امنیت در ولایت ما از میان  نرود. گرچه  مساله صلح و آرامش در تمام ولایت مهم است؛  اما امنیت مرکز ولایت در درجه اول اهمیت قراردارد. طوری که می بینیم ، یکی از مناطقی که دست دولت ازانجا تا حدود بسیاری کوتاه است منطقۀ  وسیع و پرجمعیت مرغاب است. شکی وجود ندارد  که اگر چهارسده،  ولسوالی نمی شد ، تامین امنیت در آنجا امروز برای دولت ومقامات ولایتی به  یک چالش بزرگ تبدیل می شد. مرغاب،  ساحه بسیار وسیع و پهناوری است و جمعیت بزرگی درآن بود وباش دارد. به خاطر اینکه این مردم از دولت زیاد فاصله نداشته باشند و آن را ازخود بدانند لازم است که مرغاب به یک واحد اداری تبدیل شود. ممکن است در سالهای نخست،  یک تعداد  زورمندانِ  محل  و  اربابان قریه ، بالای این ولسوالی تاثیر زیاد داشته باشند ؛ اما در آینده این معادله به سرعت عوض می شود و حاکمیت دولت در آن استحکام می یابد. منطقۀ مرغاب،  شاید تمام معیارهای لازم از قبیل:  درآمد منطقه ، جمعیت  وغیره را نداشته باشد؛  اما در شرایط  کنونی ، امنیت شهرچغچران،  یعنی مرکز ولایت غور ایجاب می کند که دولت تمام راه های ممکن را  جست وجو نماید. به عقیدۀ نگارنده ، دولت می تواند در سالهای اول از ظرفیت های موجود درمحل برای پیشبرد امور این ولسوالی استفاده کند. یک تعداد زورمندان  و دولت گریزان را می شود که به نحوی در این ولسوالی جدید التشکیل مشغول کرد و پای دولت را آهسته آهسته  در آنجا کشاند.  اگر در یک منطقه ، دولت جای پای باز کند به  زودی در آنجا  دکان و  بازار ساخته می شود ، ادارات دولتی به میان می آید، مکتب وکلنیک  وشفاخانه ساخته می شود و به زودی منفعت  این کار ها،  به طرف کسانی در آنجا سرازیر می شود و آنها به خاطر از دست ندادن آن منافع از موضع و موقف دولت حمایه می کنند و بعد ازچند سال،  اوضاع کاملا تغییر می کند. دولت مردان  ما درچغچران( فیروزکوه)  باید بدانند که تامین امنیت تنها با تفنگ یا با زور ممکن نیست. راه های بسیاری برای آوردن نظم و آرامش در جامعه  وجود دارد  و مقامات باید تمام آن  راه ها  را جست وجو نمایند وبه هرنحوی که ممکن است فاصله های میان ملت ودولت را کاهش بدهند ودر این شرایط حساس مسوولیت ایمانی ووطنی خویش را  به خوبی ادا سازند.