آرشیف

2018-1-11

احمد سعیدی

من هدف آقای دانش را ندانستم، چه میگفت و به کی میگفت

غیر از یک مرتبه در عمر خود آن هم در یکی از روز های عید که با جناب آقای محمد سرور دانش در  منطقه کارته چهار کابل عید مبارکی داشتم غیر آن در هیچ زمان و در هیچ مکانی با آقای دانش نه از نزدیک دیده ام و نه ارتباط کاری داشته ام ، اما صادقانه میگویم نسبت به هر کس دیگری من شخصاً به جناب آقای محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با در نظرداشت فهم حوصله و برده باری که در مسایل دارد احترام خاصی داشته و دارم .
خوشبختانه فرصتی داشتم تا سخنان محترم محمد سرور دانش را که روز سه شنبه نوزدهم ماه جدی 1396 طی نشستی اظهار نموده بود به دقت بشنوم جناب آقای دانش، ادعای تحریف قانون اساسی را که از سوی برخی از گروه‌های سیاسی در کشور مطرح می‌شود را رد کرد. سخنان معاون دوم ریاست جمهوری زمانی با رسانه ها شریک ساخته شد که
شماری از نماینده‌گان مردم در شورای ملی و یک تعداد از سیاسیون افغانستان به این باور اند که برخی از ماده‌های قانون اساسی افغانستان تحریف شده و آنچه که در لویه جرگه تصویب شده بود، تغییرات و تفاوت های وجود دارد.

به گفته آقای دانش که نظام‌سازی در هر کشور به اساس قانون آن آغاز می‌شود و آگر مواد آن در سراسر آن کشور تطبیق نگردد، تک‌تازی‌ها، خودسری‌ها و بی‌بندباری‌ها جای مواد قانون را خواهند گرفت.
اما جناب آقای سرور دانش نگفتند که قانون اساسی از طرف کی زیادتر نقض شده به گفته یکی از حقوق دانان کشور یعنی آقای اجمل هوتمن که طی کنفرانسی با حضور داشت یک تعداد از مشاورین حقوقی رئیس جمهور گفته است از جمله 162 ماده قانون اساسی 94 ماده آن توسط مسئولین حکومت وحدت ملی نقض شده است به هر صورت مردم میدانند که ناقضین قانون اساسی کی ها اند حکومت یا مردم در همین نشست جناب دانش موضوع دفاع از قانون اساسی را نیمه تمام گذاشته روی سخن را بسوی تذکره های الکترونیکی نمود به گفته معاون دوم رئیس جمهور توزیع تذکرههای برقی از سوی برخی تندروان قومی به گروگان گرفته شدهاست اما جناب آقای دانش جراات نکرد که بگوید این گروگان گیر ها کی ها اند چرا پروسه توزیع تذکره با گذشت چهار سال آغاز نمی شود چرا آقای دانش این حقیقت را به زبان نیاوردند که قانون توزیع تذکره های الکترونیکی بعد از آن که مورد تائید کابینه و پارلمان قرار گرفت رئیس جمهور آن قانون را توشیح کرد چی شد که باز رئیس جمهور بعد از توشیح پشیمان شد چرا شما منحیث یک حقوق دان به جناب رئیس جمهور نگفتید قانون که توشیح شود اگر زیر کاسه نیم کاسه ای نباشد بعد از توشیح فرمان دادن دوباره نه قانونی است و نه اخلاقی، بلی جناب آقای دانش مردم انتظار توزیع تذکره های الکترونیکی را دارند اما از طرف دیگر میدانند که حکومت شما نه توان تصمیم گیری مسایل ملی را دارد و نه در عمر کوتاهی که از این حکومت باقی مانده مردم طوریکه  صاحب نظم و امنیت نشدند صاحب تذکره الکترونیکی نیز نخواهد شد در حالیکه
توزیع این تذکرهها یک برنامه بسیار مهم ملی بوده و برای مردم افغانستان از اهمیت بیشتر برخوردار است باور دارم مردم افغانستان با بی‌صبری زیاد توقع توزیع تذکرههای برقی را دارند. چون مردم باور دارند با توزیع تذکره الکترونیکی می شود از تقلب و خیانت در انتخابات های آینده جلوگیری کرد.