آرشیف

2021-11-15

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

من تازه برای بار دوم عاشق شده ام

نخستینش دور از افغانستان درکشورهای که انسانیت قابل حرمت است

دومیش درملک نفاق، شقاق که همسوی ، همگامی را درزره بین نمیتوان دید

دوچشمانش خراج کل کشور

دوابرویش مرا محراب ومنبر

چه گویم، من زگیسوکمندش

دل آرام دل آرام تو دلبر

باده بدست

من اگر باده بدستم

من اگر ساقی ومستم

من اگر جرعه کشانم

چه کنم بی تو که هیچم

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی