آرشیف

2021-11-15

yfirozkohi

من تازه برای بار دوم عاشق شده ام

نخستینش دور از افغانستان درکشورهای که انسانیت قابل حرمت است

دومیش درملک نفاق، شقاق که همسوی ، همگامی را درزره بین نمیتوان دید

دوچشمانش خراج کل کشور

دوابرویش مرا محراب ومنبر

چه گویم، من زگیسوکمندش

دل آرام دل آرام تو دلبر

باده بدست

من اگر باده بدستم

من اگر ساقی ومستم

من اگر جرعه کشانم

چه کنم بی تو که هیچم

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی