آرشیف

2015-1-14

صلاح الدین عزیزی

منابع فــزيكـــي و طبيـعـــي ولایت غور

 

  ولایت  غور سر زمین است   مهد پرورش سلاطین نام دار  تاریخ  که زمانی رهبری یک امپراطوری وسیع بخش اعظم از قاره آسیا را بدوش داشتند  ولایت عور داری   38666    کیلو متر مربع  مساحت دارد از لحاظ مساحت هفتمین  ولایت  است در افغانستان  ولي از لحاظ رشد اقتصادي و بازسازي انكشافي از تمام   ولايات كشور عقب مانده تر است وکدام پروژه که مشکلات اهالی این مرزبورا حل نمایند به چشم نمیخورد  .
ولایت غور داری  کوهای مرتفع و تپه های بلند  میباشد راه هاي مواصلاتي و صعب العبور و وضعيت جغرافيائي غور را كوهستاني است . غور داری دریای  ها ی مشهور وخروشان وسر شار ازآب در این سر زمین وجود دارد که عبارت اند .
درياي مرغاب ، هريرود ، وفراه رود  هلمند از غورسرچشمه میگیرد و درغور جریان دارد  در یای هریر ود که از داخل شهر چغچران عبور میکند وتمام دوطرف دریای هریرود خشک است ومردم این دوطرف دریا ی نمیتوانند   از  آب این دریای سر شار وخروشان استفاده خوب  کنند   این دریا ی كه قابليت زياد براي ايجاد بند هاي آب وبرق رادارا مي باشند ولی از طرف دولت محلی ومرکز توجه صورت نگرفته است  که مشکلات این مردم را برطرف سازند.
درغور حدود 220148 هكتار زمين قابل زرع وجود دار د كه % 28 آن آبي و متباقي به صورت للمي میباشد ومردم این ولایت بیشتر کشاورز میباشند .
  در منطقه غوك معدن نمك كشف شده است كه فعلا مورد بهره برداري قرار دارد غیر استندر ومهاری استفاده میشود.  هئیت که از وزارت معادن به این ولایت آمدند در محلات مختلف سفر نمودند معادن  مس، طلا، سلفر، ذغال سنگ ودیگر احجارزینتی قیمتی گچ و آهک بصورت وافر یافت میشود. ولی از معادن که شناسی شده است از این معادن  استفاده صورت نمیگرد  ولی اگر از همین معادن که در این ولایت وجود دارد استفاده شود بالای اقتصاد مردم شریف ما اثر  مثبت  و خوب دارد .
راه هاي مواصلاتي كه  در این سر زمین وجود دارد عمده ترين بخش اقتصادراتشكيل مي دهد درغوربه شکل پخته واساسی وجود ندارد صرف 386 كيلومترسرك غورالي هرات و486 كيلومترسرك چغچران الي كابل كه تنها  راه  غور مي باشد   كه رفت وآمدوسايط مسافربري  وباربری  خامه بودن وزمستان طولاني مدت (5) ماه بروي ترافيك مستود میباشد . وراه هاي ترافیکی  بين مركزولايت الي ولسوالي هاي   نيزخامه  وصعب العبور است . در تمام ولایت غور 2.2 کیلو متر سرک  پخته  از طرف وزارت فواید عامه به داخل شهر چغچران کار شده است .  این سرک یک طبقه قیر شد است. وطبقه دوم آن در جب شیران  آقای کرزی شد  وغیر مهاری واستندرکارشده  بود  که عمر این سرک یک سال بود وتمام سرک از بین رفته است  که مردم این ولایت دوچار مشکل میباشند .

 
فاصله های بین مرکز ولایت و ولسوالی های  مربوط
شماره از الی فاصله به کیلو متر وضیعت فعلی
1 از چغچران دولت یار 65کیلومتر خامه صعب العبور
2 چغچران لعل وسرجنگل 150کیلومتر خامه صعب العبور
3 چغچران ساغر 215کیلومتر خامه صعب العبور
4 چغچران تولک 190کیلومتر خامه صعب العبور
5 چغچران شهرک 123کیلومتر خامه صعب العبور
6 چغچران پسابند 170کیلومتر خامه صعب العبور
7 چغچران تیوره 220کیلومتر خامه صعب العبور
8 چغچران دولینه 73کیلومتر خامه صعب العبور
9 چغچران چارسده 123کیلومتر خامه صعب العبور
 
 
منابع فزيكي وطبيعي ولایت غور
نمای سرک های داخل شهر
 
منابع فزيكي وطبيعي ولایت غور
نمای از دریای هریرود ومحیط زیست
 
منابع فزيكي وطبيعي ولایت غور
نمای شهر
 
منابع فزيكي وطبيعي ولایت غور
نمای شهر ودریای هریرود