آرشیف

2015-7-1

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

ملاقات معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل

 

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
 

امروز ۳۰جون ۲۰۱۵محترم نثار احمد حبیبی غوری معاون بنیاد و مدیر مسئول ماهنامه شنسبانیه با محترم امرسینها سفیر کبیرهندوستان مقیم کابل ملاقات تعارفی و فرهنگی نمود.

ملاقات معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل

در این ملاقات که در فضای کاملأ دوستانه و فرهنگی صورت گرفت، ابتدا معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری فلسفه ی ایجاد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری وفعالیت های بنیاد از بدو ایجادش تا کنون را با سفیر هندوستان توضیح داده و روی مناسبات فرهنگی منطقه بخصوص کشور هندوستان تأکید بعمل آورد.

معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری طرح یک سمینارراضیه شناسی را به همکاری سفارت کبرای هندوستان دردهلی جدیدارائه نموده که از طرف سفارت کبرای هندوستان با علاقمندی تمام پذیرفته شد.

همچنین در این رابطه بخاطر شناخت بیشترآثارتاریخی دوران امپراطوری غوری ها در هندوستان صحبت های دوستانهْ همه جانبه و علمی صورت گرفت که سفارت کبرای هنددر این راستا وعده سپردتا اقدامات ذیل رادرقسمت فعالیت های شایسته بنیاد فرهنگی جهانداران غوری رویدست گیرد:

1 .  سفارت کبرای هند مقیم کابل با دلچسپی تمام حاضر است بنیاد فرهنگی جهانداران غوری رابه تمام مراکزعلمی فرهنگی هندوستان بخصوص بخش فرهنگی اسلامی آن کشور معرفی دارد.
 2 .  سفارت کبرای هندمقیم کابل به نمایندگی ازاز کشور مطبوعش وعده میدهد، دروازه تمام دانشگاه ها، مراکزعلمی، موزیم ها وآرشیف های ملی هندکه آثار ناب غوری هادرآنها ذخیره شده است بروی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بگشایدوبرای دستیابی به مناسبات دیرینه فرهنگی دو کشوراز تسهیلات لازم بنیاد را حمایت نماید.
 3 .  سفارت کبرای هند وعده سپردنمایندگی دایمی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری را در هندوستان فعال نگهداشته و آنرا حمایت مادی و معنوی نماید.
 4 .  تأمین ارتباطات مؤثر، مفید و همه جانبه را در عرصه های تحقیقاتی به بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با تمام ارگانهای دولتی وغیر دولتی هندوستان مساعد سازد.

همچنین سفیر کبیر هند با معاون بنیاد وعده سپرد، در فرصت مناسب از منار جام و آثار تاریخی غوری ها در حوزه غرب کشور نیز دیدن نماید.

ملاقات معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل

ملاقات معاون بنیاد و مدیر مسئول ماهنامه شنسبانیه با سفیر کبیر هندکه مدت ۴۵ دقیقه را احتوا کرده بود با نصب نشان بنیاد به سینه سفیرکبیر هندوستان و اهدای کتب و سمپل های بنیادبه آن مقام در فضای کاملأ دوستانه ووعده کمک های لازم درزمینه توسعه ی فعالیت های بنیاد فرهنگی جهانداران غوری خاتمه یافت.