آرشیف

2015-1-3

نوید ثنا ناصری

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

مادر بود مثل گل عنبرین 
زیر پایش آنکه بهشت برین 
وصفت کنم شام و سحر ای مادر 
با ذکر تو گردد کلامم شیرین 
از لطف تو شام و سحر بگویم 
ای آنکه تواز همه ای بهترین 
دو دست تو گر ببوسم صبح و شام 
بوی دستت همچو گل یاسمین 
دارد نوید این آرزو به اخلاص 
دایم نگهدارت رب العالمین

نوید (ثنا) ناصری 
ونکوور کانادا 
13-10-2012