آرشیف

2014-12-30

عزیزالله سروش

مــــــــــــــــــــرگ آرزوها

 

  

فرزند آرزوها ام

 
786
 
در سرزمین یأس چشم به جهان گشودم و تحصیلات ابتدائی ام را تا صنف دوازدهم در مکتب بی عقلی و خود پسندی موفقانه به پایان رساندم و تحصیلات عالی ام را  به درجه لیسانس در رشته نا باوری دانشگاه بی مسئولیتی به درجه عالی به اتمام رساندم و اکنون در زادگاهم (سرزمین یأس) به عنوان مفت خوار در وزارت جلیله بیکاری ایفای وظیفه مینمایم.
 
عزیزالله «سروش»
 
 


 

مرگ آرزوها

 
در غروب طلایی باورها
مرگ آرزوهایم فرا رسید
و طوسن باورم را
به طرف وادی نا امیدی می تازم
بلی یادم هست دیروز
وقتی که امپراتوری نادانی
به سرزمین بی مسئولیتی می تاخت
پروانه های کوچک
سرود بی مسئولیتی را زمزمه می کردند
بی خبر از اینکه
در تاریکی های زندگی
به دور کدام شمع افرخته گردد
 
عزیزالله «سروش»