آرشیف

2016-11-15

نثار احمد کوهین

مــشـــاعــــــــــره :

کمنج و غوک و غور قندت به دلمه 
مناک و منگ و لروندت به دلمه 

زکاسی، تا به گلدان تا به اوشان 
ای روی بند و او روی بندت به دلمه 

نبی ساقی 

***

لهجه ی شیرین غوری دلنشین است 
تمام شعر و بند ، بندت به دلمه

 الا ای ساقی، ای مرد سخن دان !
سخن های خوب چون قندت به دلمه

نثار احمد کوهین

*** 

زدولتیار تا شهر فیروز کوه 
پوزه لیج تاشخلمندت به دلمه  

کمر باریکتر از موی لیلی 
عزیز دل کمر بندت به دلمه

 عطامحمد دهقانپور
***

کمنج و غوک شرشر تا به کشرو
زغلمین از تگو بیست تا سره زو

هزار ونهصد وبیست قریه ی ما
همه یکسر بشینند دور چرشو

 نثاراحمد حبیبی 
***

ز بادگاه و چپری تا قیاغک
و سادسیاه و سربندت به دلمه

همی دنیار به پای تو بگردم
بخارا و سمرقندت به دلمه

تو ساقی یارک خود را نیافتی
پس خانه شکرخندت به دلمه

عجاز الحق نوری
***

خورنج  و لعل  و رزقانت  به دلمه 
حصار و سور و سنگانت به دلمه 

شویج و شهرک و شاجوی و شه بید 
ز یامان تا به بایانت به دلمه!

نبی ساقی
***

شویج و منجی و صوفک و لخشک 
بره خانه و میدانت به دلمه 

دامنه ی پایکمر و کرپی و کنک 
دولینه، پوی و اوشانت به دلمه 

ز دولت یار و تا لعل تا به مرغاب 
خلوک، آش و تلخانت به  دلمه 

تیوره و تولک و ساغر و شهرک 
تمام دشت و دامانت به دلمه

نثاراحمد کوهین

***

همان پیرزال پیر م مادر توست
زچلمه تا قشاد  کمبه بدلمه

اگر سلطانی ما بر مدرن است
سیه گک هاوهم چمچه بدلمه

بپاس لهچه ی پیرزال خوبم
قلور  و پیش برک کفچه بدلمه

بیا کلتور خود را پس نزن یار
همان پیرزالک خفته بدلمه

مشو غافل زعرف عادت خویش
اگر چند روز شدی خمچه بوله

رسوم  و عنعنات مامن من
همان چوریدن سفچه بدلمه

منو ساقی بیاد فلکلوریم
وگر نه میزنیم غمچه بدلمه

اگر امروز عصر نو رسیده
بگم این دانش نیمچه بدلمه

بیا فکر قدیمای وطن کن
همه اندیشه ی خمچه بدلمه

به نظم و نصر و وزن قافیه ها
همین فرهنگ از نیچه بدلمه

اگر امروز اموختی سوادی
تلاش پیرزال کلچه بدلمه

بیا تعظیم کن برپیر زالی
بزرگت ساخت ولی نیمچه بدلمه

جناب هموطن شوخی روا بود
همه پیرزال وبیر بافچه بدلمه

نثار احمد حبیبی غوری 
***

 تمام شهر چغچران بدلمه
زصوفک تابه اشترخان بدلمه 

کاسی وخاک یارک ودولینه
جری شوربارا تاخواجه گان بدلمه

وفایی
***

منو ساقی بهم سازیم به کلتور
اوماچ و کاچی و کوچه بدلمه

به فرهنگ اصیل غوریانم
هشیل و خوش خمیر دفچه بدلمه

***

خوشم امد همه دل مه بدلمه
همه دانند همه بیلچه بدلمه

عزیزانم چرا مایوس گشتید
همه ارند  کفگیرچه بدلمه

نثاراحمد حبیبی غوری 
***

فیروزکوه سر زمین مهد عرفان 
زسام و تا نریمانت به دلمه

تولد گاه مستوره و جامی 
حضور سبز عرفانت به دلمه 

بره خانه ز کیشرو تا به کمنج 
سخن سنجان میدانت به دلمه

نثار احمد کوهین 
***

منار جام و مندیشت بدلمه
حصار صم و غلمینت بدلمه

قلعه خیصار و هم اهنگرانت
چل ابدال و لی دینت بدلمه

دوصد اثار تاریخی به غور است
زجرما ش تا کمر چینت بدلمه

ببین کاسی و کشرو تا شنییه
همه اثار سنگینت بدلمه

به بزم خانقاه چشت نظر کن
عبادت های دیرینت بدلمه

لوای دین بیاوردن به غورم
مسلمان گشت مسلمینت بدلمه

سر اغاز جهانداری شروع شد
عدالت پروری دینت بدلمه

فتوحات امیران سلحشور
غرور وافتخار کینت بدلمه

جهانداری ما تاریخ ما است
جهانداران ایینت  بدلمه

اگر امروز محروم و غریبیم
خدایالطف دیرینت بدلمه

ولی امروز شکر حق کنیم ما
که داریم گنج و تادیبت بدلمه

به اهل دانش غورم بنازم
همه گویند تمکینت بدلمه

جوانان رشد کرده عصر امروز
بسبک شعر ترغیبت بدلمه 

الهی شکر داریم نخبگانی
زبان شعر شیرینت بدلمه

اگر فایق وفضل ونادم ما
یگانه لعل نسرینت بدلمه

بگویم مستمند بی بدیل را 
همان اشعار شیرنت بدلمه

به ساقی دید من با فلکلورش
همه گفتار تخمینت بدلمه

اگر کوهین و غوری میسرایند
سلیقه های سیمینت بدلمه

اعلم در غور  زیبا میسراید
دو بیتی های غمگینت بدلمه

خراسان زاده ی غوری تبارم
حبیبی رسم و ایینت بدلمه

بزن تاری به فرهنگ غنی ات
دف و تاری قدیمینت بدلمه

نثاراحمد حبیبی غوری 
***

درود و صد سلام و احترامات 
به این ترتیب و تمکینت به دلمه 

تباری غوری بودن افتخار است 
غروری علاوالدینت به دلمه 

غیاث الدین، شهاب الدین تبارم 
ازین تلقین و تلقینت به دلمه 

حبیبی ، ساقی و علم و فایق 
نادم و فضل، بهینت به دلمه 

یگانه و مستمند بی مثل و مانند
همه این نسل گل چینت به دلمه

نثار احمد کوهین

تهیه و ترتیب : نثار احمد کوهین 

23/8/1395 فیض آباد _ بدخشان