آرشیف

2014-12-30

عبدالقاسم فرهمند

معرفی یکی از بهترین گل زن های جام احتیاط

بنام خداوند مهربان

فرید احمد ولد غلام محمد ولدیت محمد متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان شهاب الدین غوری که در سال 1370 هجری در یک خانواد متدین و مسلمان در قریه اخته خانه مر کز غور چشم به جهان گشود است .ودر سال 1387 ه ش شا مل مکتب گردیده است فرید که یک جوان با استعداد وبا ایمان شجاع و با تربیه میباشد از اخلا ق وتر بیه فامیلی خاص بر خوردار می باشد. فرید با همه زحمت کشی های خود توانسته است که در صنف خویش به درجه اول قرار گیرد و دروس خویش را موفقانه دنبا ل نماید این جوان با ستعداد مسلمان وطن پرست با همه زحمت کشی های خویش از استعداد ورزشی خاص وبی همتا بر خوردار میباشد و در یکی از تیم های مر کز ولایت در تیم نو جوانان استقلال فوتبال می نماید. فرید با اخلاق که در حمله تیم خویش بازی میکند تمام هم تیمیان خویش و دیگر جوانان را شرمانده اخلا ق خویش گردانیده است فرید که با تیم شان در مسابقات جام احتیاط اشتراک ورزیده بودنند با پیروز نمودن تیم خوش وی خودش نیز لقب بهترین گل زن یا آقای گل این جام را با ثمر رساندن 17گل از ان خویش نمود است فرید با ستعداد که در جریان مسا بقات جویا پیام از ان به دیگر جوانان شدم چنین بیان نموده است اولتر از همه برای تمام جوانان توسعه میکند تا ورزش نمایند که از سلامتی روحی و جسمی خاص بر خوردار باشند و ثانیا کلید تمام پیروز ها را اخلاق پسندیده بیان نموده است که همه را دوری از مواد مخدر و روی اوردن به اجتماع نامزد میکند و همچنان فرید از تمام هم تیمیان خویش و به خصوص از مربی خویش جناب حبیب الله جان "عمری " اظهار قدردانی نموده وبرای تمام شان سلامتی از خداوند ارزو نموده است

فرید احمد ولد غلام محمد ولدیت محمد متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان شهاب الدین غوری

فرید احمد ولد غلام محمد ولدیت محمد متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان شهاب الدین غوری