آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

مظا هرات جوانان ودانشجویان ازولایات مختلف کشور بخاطرشهادت شهید شهریار شرق در برابرپارلمان کشور

 

مورخ30/ 2/1392 حوالی ساعت 9 صبح یک راه پیما یی بزرگ توسط جوانان ودانشجویان ولایات مختلیف کشور در برابر پارلمان برگذار گردید اهداف وخواستهای این راه پیمایی ازین قرار بود : 
1 – باید قاتلین شهریار شهید به پنجه قانون سپرده شوند 
2 – باید مسببین ومحرکین این جنایت توسط یک هیئت حقیقت یاب بطور عادلانه بررسی وبسزای عمل خویش برسند 
3 – افرادیکه این جوان بی گناه وصلح جو را مرموزانه ازپیشی روی خویش برداشته اند باید محاکمه شوند 
4 – قاتلین را همه مردم میشناسند ، قاتلین آنانی اند که با استفاده ازضعف وبی کفایتی حکومت محلی غور درلباس نیروهای امنيتی غور شهریار را درمنزلش ترور نموده اند 
5 – باید حکومت مرکزی بخصوص رئيس جمهورجمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای کرزی 
كه رئیس قوای سه گانه کشور می باشد بطور مستقیم درین قضیه توجه خویش را معطوف بدارند زیرا این یک جنایت بزرگ ووحشتناک است درصورت که پی گیری نشود افراد فرصت طلب خون افراد بیگناهان زیادی را خواهند ریخت

این راه پیمایی مسالمت امیزازده مزنگ آغازوبه پارلمان کشورمنتهی گردید،تعداد ازوکلای دلسوزوقدرشناس غوروولایات دیگرکشوراین اقدام راتحسین نموده وبه قطعنامه آنهاگوش فرادادند ، بعد ازاستعماع اهداف، نظریات وخواست های جوانان فیصله براین شد که دوازده تن از جوانان با نمایندگی از تمام مظاهره چیان جهت ملات قات با جناب عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه کشور در داخل تالار ملاقات وارد گفتگو شوند 
جناب عبدالر وف ابراهیمی ریس ولیسی جرگه کشور بعد از استعماع به تمام جزئیات قضیه شهادت شهید شهر یار شرق تآاثرت عمیق خویش را به نسبت شهادت نابه هنگامه شهید شهریار ابراز نمود ه ووعده سپردند که هرچه زودتر این قضیه را پیگری نموده وقاتلین آن شناسای خواهند شد.

 

مظا هرات جوانان ودانشجویان ازولایات مختلف کشور بخاطرشهادت شهید شهریار شرق در برابرپارلمان کشور

 

مظا هرات جوانان ودانشجویان ازولایات مختلف کشور بخاطرشهادت شهید شهریار شرق در برابرپارلمان کشور