آرشیف

2023-7-3

جیلانی گلشنیار

مصاحبه الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهوری بلاروس با استوان خبرنگار تلویزیون بی بی سی!

 

مصاحبه الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهوری بلاروس با استوان خبرنگار تلویزیون بی بی سی!

 

برگردان- جیلانی گلشنیار

 

پرسش خبرنگار بی بی سی: در شورش ماه جولای 270 نفر کشته شد؟

پاسخ: بلی… آن همه مزدوران و احمق های را که شما استخدام کرده بودید و کمک مالی می کردید، همه آنها را نابود کردیم و می کنیم. شما به خاطری به تشویش هستید که ما تمام ساختار فعالیت های مزدوران و تبهکاران شما را از بین برده ایم. آن عده افرادی که بخاطر مردم و کشور بلاروس خدمت می کنند و زحمت می کشند به آنان آسیب نرسیده و اذیت نشده اند. ما افراد تربیت یافته ی دست شما را که در خرابکاری و ویرانی بلاروس سهم داشته اند، نابود کردیم و هرگاه کسانی از این گروه باقی مانده باشند، آن ها را نیز نابود می کنیم. مردم بلاروس در نابودی آنان سهم می گیرند.

خبرنگار: آیا انتخاب شما به حیث رئیس جمهور بلاروس قانونی است؟

پاسخ: این برای من مهم نیست که شما مرا قانونی می دانید و یا غیر قانونی؛ برای من کاملن بی تفاوت است.  شما بهتر است که کوشش به خرچ دهید که با بایدن صحبت کنید و بپرسید که آیا وی قانونی است ویا غیر قانونی؛؛ از دیدگاه من موصوف غیرقانونی است و جریان بازی های انتخاباتی آمریکا را شما خود مشاهده کردید.

برای من بی تفاوت است که انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا در باره من چه فکر می کنند، زیرا ماهیت نظام های شما به تمام مردم جهان آشکار شده و در سرحدات ما هم مردم آنرا می دانند. برای من شما مهم نیستید، ما بدون حضور شما می توانیم برای خود دوست و متحد پیدا کنیم؛؛؛ بدون انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا. پیش از این هم شما با ما کدام همکاری نداشتید؛ از این به بعد هم اگر نمی خواهید ما به شما ضرورت نداریم. این به معنی آن نیست که ما بدون حضور شما زندگی کرده نمی نمی توانیم؛ بدون شما زندگی کردیم وبدون شما زندگی بهتر را خواهیم داشت.

کشورهای بزرگتر ازکشور شما هستند که ما می توانیم روابط اقتصادی خود را با آنهابرقرار سازیم، بناء به شما ضرورتی احساس نمی شود.

تحریم های که شما برما وضع کردید، نه من به آن ضرورت دارم و نه شما. وقتی که با من به زبان تحریم حرف می زنید و انتخاب ما را به رسمیت نمی شناسید، برای من هیچ اهمیت ندارد. ما به این تحریم ها بیش از 25 سال است که عادت کرده ایم.( چیلک انداختن خبر نگار حین ادامه صحبت لوکاشینکو. مترجم) نه نه، توقف! توقف!  حرفهای من را قطع نکنید.

شما همین اکنون در بلاروس هستید. من مخالف آن نیستم که شما از من سوال نکنید. هر سوالی که دارید، آزادانه می توانید آن را مطرح نمایید.

شما در رسانه های تان تنها تصاویر مخالفین ما را نشان می دهید و تصاویر سربازان و پولیس ما را نشان نمی دهید که چگونه از طرف مخالفین دولت لت و کوب می شوند.( این همه نماد و نمایانگر دموکراسی در کشور مان است.م.). هرگاه در کشور شما پولیس شما از طرف مخالفین تان همین گونه لت و کوب شوند، با آنان به چه شکل برخورد می کنید؟ آیا به پیشانی اش با مرمی شلیک نمی کنید؟ ما هیچ شهروندی با مرمیشلیک نکرده ایم.

خبرنگار:

شما با ولادیمیر پوتین یک جا کار می کنید؟

پاسخ:

چرا این پرسش را خود ایشان نمی کنید؟ در حالیکه شما خود، در ماسکو بسر میبرید.

خبرنگار:

بسیار وقت است که شما با پوتین همکاری دارید. در این مدت شما از پوتین چه آموخته اید و پوتین از شما چه آموخته است؟

پاسخ:

شما اول از پوتین این سوال را مطرح کنید که از من چه آموخته اند؛ پس ازآن برای تان روشن می شود که من چه چیزی را از وی آموخته ام.

خبرنگار:

معلوم می شود که در این اواخر بین شما یک اتحاد بوجود آمده است. آیا این یک واقعیت است؟

پاسخ:

بلی!

شما با آمریکا و ما با روسیه هستیم. وقتی ما با روسیه هستیم، آیا این بهم بودن برای شما مشکلی ایجاد میکند؟

چرا در سال 2014 وقتی  رژیم دست نشانده شما در کیف مردم دنباس  را بمباردمان کرد و من در حدود بیش از 160 هزار پناهجوی اوکراینی  را در خاک خود پناه دادم و به آنها کمک کردم، من را متهم نکردید؟

خبرنگار:

شما به من باور نمی کنید؟

پاسخ:

من به شما هرگز باور ندارم.

من به فاکت های واقعی باور دارم. مستند نشان بدهید.

از من خواهش کردید که شما را برای یک مصاحبه دعوت کنم، دعوت کردم. برای من بی تفاوت است که اتحادیه اروپا در باره من چه میاندیشد و چه می گوید. من را اتحادیه اروپا انتخاب نکرده است. من رئیس جمهور انتخابی مردم بلاروس هستم. مدت 25 سال است که شما مرا به رسمیت نمی شناسید. مدت 20 سال است که در بلاروس فعالیت می کنید و در این اواخر فعالیت شما تحت نام ویروس کرونا تشدید یافته است و بنیاد های خیریه! را بنام بنیادهای خیره انگلیس!، آمریکا!،فرانسه!،آلمان، … و غیره ایجادکرده اید و به مخالفین دولت و طرفداران خود پول می دهید و آنان را تحت نام اپوزیسیون تربیه می کنید.این اپوزیسیون نیست، بل، خائنین هستند. بیست با خائنین برخورد قانونی کرد.

خبرنگار:

دلیل چه است که اتحادیه اروپا با شما به مشکلات مواجه است؟

پاسخ:

مشکل من با اروپا در این است که من به ساز اتحادیه اروپا نمی رقصم.

من سیاست مستقل و بیطرفی را انتخاب کرده ام و نمی خواهم که وابسته به شما باشم. من وابسته به مردم خود هستم.من هیچ گاه به همسایه ها ضرر نرسانیده ام و نمی رسانم. هرج و مرج ها را در کشورهای شان سازماندهی نمی کنم.

سال گذشته چرا به خانه ما بدون اجازه داخل شدید و می خواستید که آنرا ویران کنید.ما به کشور های انگلیس و آمریکا نمی آیم و هرج و مرج را سازماندهی نمی کنیم.

پس شما چرا به خانه ما می آیید؟

شما باید مارا پرستش کنید. به خاطریکه کشورشما را از شر فاشیزم نجات داده ایم. مردم بلاروس بخاطر نجات شما بزرگترین قربانی را داد و تا اکنون شما جبران نکردید. باز هم می خواهید که جنگ را آغاز کنید. شما مخالفین و خائنین دولت ما را کمک مالی کردید و تربیه نمودید. پس آز آن، آنان به کشورشما فرار کردند.اگر شما آنان را کمک نمی کردید و وابسته به شما نمی بودند، هرگز به کشور تان فرار نمی کردند. چرا آنها به چین نرفتند؟ بخاطریکه به چین وابسته نبودند.

تاکنون از جنگ جهانی دوم صد سال سپری نشده است. باز هم بی شرمانه به خانه ما می آیید و دست به ویرانی و هرج و مرج می زنید و فعالیت های آنان را سازماندهی می کنید و می خواهید که جنگ جدیدی را آغاز کنید.

هرگاه هرج و مرج در بلاروس حاکم شود و ناتو دست به مداخله بزند، با مداخله ناتو به بلاروس،روسیه نیز از ما پشتیبانی می کند که در انصورت یک جنگ هسته یی بین روسیه و ناتو مشتعل خواهد شد.

خبرنگار :

هیچ کس جنگ جدید را آغاز نمی کند.( گویا این ژورنالیست از جنگ ناتو به سردمداری امریکا- انگلیس با روسیه کاملن بیخبر است.مترجم)

پاسخ:

پس چرا شما بی شرمانه داخل  خانه ما می شوید. سال گذشته شما شورش را سازماندهی کردید. تامین مالی نمودید. من در دفاع از مردم و کشورخود ایستادم و تمام آنان را سرکوب نمودم، و بازهم سرکوب می کنم.

ترجمه:جیلانی گلشنیار