آرشیف

2022-8-28

احمد محمود امپراطور

مستزاد
گشتـــم خبـر که گــاه، گــاه می آیی – – پنهــان، پنهـان 
بی توســــن و، بـدونِ سپاه می آیی – – آســان، آســـان
لیلی وش من دلم برایت خون است – – آه مجنون است
در شـــامِ فــراق چون پگاه می آیی – – تابـــان، تابــان
اینبــار که آمــدی کنـــارم می باش – – دل را مخراش
کی گردی نهان چو پادشـاه می آیی – – قربــان، قربـان
محمود به مذهبِ تــــو باشد پیــــرو – – دیـگر تو مـرو 
یوسف شـده ای، نـورِ نگاه می آیی – – کنعـان، کنعـان
——————-——-
سه شنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۹ خورشیدی
که برابر میشود به 14 اپریل 2020 ترسایی
سرودم 
#احمد_محمود_امپراطور