آرشیف

2021-1-14

عبدالحی نزهت

مسافرت خلیل زاد به کابل، سکوت و خاموشی ناشی از آن

 
زلمی خلیل زاد نماینده امریکا در کنفرانس دوحه بعد از مسافرت به پاکستان وقطر جهت مذاکرات با دولت افغانستان کابل  آمده وملاقات های با تعداد از سیاست گران تنظیم ها و مقامات دولتی کشور پرداخت ،زلمی خلیل زاد که انسان متکبر و مغروری است که در عزل و نصب شخصیت های مطرح سیاسی کشور همیش دست باز داشت با همان دیدگاه های قبلی خویش راجع به حل قضایای دشوار و پرابلم های کشور اظهار نظر قاطع و جدی می نمود این بار هم با میتود های قبلی خویش با مسولین دولتی کشور وارد مذاکره و گفتگو شد ، باری جناب خلیل زاد طی مصاحبه با خبرن نگاران در قسمت عقد معاهده و گفتگو امریکا با طالبان در  باره سوال خبرنگاری اعتراض گونه مطرح نمود که امریکا بدون موجودیت دولت قانونی افغانستان معاهده صلح با طالبان عقد نموده "از نظر مردم کشور ما این عمل امریکا قابل انتقاد بوده و مورد تایید مردم افغانستان نیست ،خلیل زاد با تکبر و غرور زاتی خویش با خونسردی تمام جواب آن خبرنگار را چنین ارایه داد ؛:امریکا وقتی که به افغانستان آمد از هیچ نیروی داخلی این کشور اجازه اخذ ننموده بود و حال هم هر آن چه که امریکا بخواهد انجام میدهد ؛این اظهارات تند و توهین آمیز خلیل زاد بنده را به یاد سیاست های قبل از ۱۱ سپتامبر انداخت که دولت امریکا نوع همسوی و سازش با طالبان داشت همیش در جهت رابطه با انها می اندیشید و دولت پاکستان مشوق این سیاست برای امریکا بود ؛ودر این جهت فشار های زیادی به امریکا وارد می نمود تا دولت طالبان را به رسمیت بشناسد؛ ولی مقاومت فیمینست های امریکا و جامعه مدنی آن کشور سد راه سیاست شناخت کاملی از جانب امریکا بودند و کشور های اتحادیه اروپا هم در این جهت مخالفت نموده تلاش داشتند تا طالبان را بیشتر منزوی سازند بعد از وقایع یازده سبتامبر امریکا به پاکستان اخطار داد با حمله امریکا بر طالبان همکاری نکند پاکستان را به دوره حجر خواهد فرستاد ؛پاکستان از امریکا تقاضا مخفی به عمل آورده بود تا افسران پاکستانی را به سلامت از کندز بیرون کشد باید یادآور شد که این نیرو ها در محاصره قوای جبه متحد در کندز قرار داشتند در صورت حمله جبه ای متحد به میدان هوایی کندز این نیرو های متجاوز کاملا نابود میگردیدند؛سرانجام امریکا سربازان و افسرانی پاکستانی را از محاصره  و ورطه نابودی نجات داد،ایالات متحده بعد از و قایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که منتج به قتل ۳۰۰۰ تن اتباع امریکایی گردیده بود از دولت اسلامی و جبه متحد تقاضای همکاری سیاسی و نظامی نمود و جبه مقاومت تعهد کرد که قوای امریکا را جهت حمله بر قوای طالبان همکاری نموده و یاری رساند ملاقات که بین مارشال فهیم و جنرال فرانک قومندان امریکا در دوشنبه تاجیکستان صورت گرفت جنرال امریکایی کمک عاجل به قوای دولت اسلامی ارسال داشت تا قوای مخصوص امریکا را از دوشنبه به فیض آباد منتقل شده بود از مسیر کوتل خاواک به پنچشیر و بگرام انتقال گردند،در ضمن شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطع نامه ای به امریکا اجازه داده بود تا جهت نابودی دولت طالبان و توقیف اسامه بن لاادن  وارد افغانستان شوند .مگر جناب خلیل زاد خلاف این همه حقایق تاریخی سخن گفت که با رفتن خویش چون آمدن خویش از کس اجازه نخواهیم گرفت ،این بدان معنا است که نماینده امریکا به استقلال و خودایرادیت  مردم افغانستان وقعی نمی گذارد .سفر اخیر خلیل زاد به کابل به واکنش منفی ریس جمهور غنی مواجه شد ،طرح خلیل زاد ایجاد و تشکیل دولت موقت در کابل است ، جای شک نیست که ملاقات های خلیل زاد در سطوح مختلیف با اطرافیان جناب غنی او را آشفته و پریشان ساخته که عقده مندانه نخواست با خلیل زاد ملاقات نماید و سخنان وی را در حصه کنار رفتن خویش از وی بشنود،جالب است که سخن گویان طالبان دولت کابل را دولت مشروع ندانسته و اصرار دارند که این دولت فاسد ترین دولت جهان است . و فقط دولت موقت است که میتواند نتایج مذاکرات دوحه را با سازش و مصالحه به نتیجه قطعی برساند .مسله عمده و اساسی فعلا وقایعی که در منطقه میگذرد  کاملا تحت  قیمومیت و انحصار کامل پاکستان است ساختار دولت از هم پاشیده و مملو از فاسد در افغانستان با وصف ان که در کابل حمام خون جاریست نمی تواند و جرات آن را ندارد تا از مداخلات علنی پاکستان انتقاد نماید.                
                            
جنرال عبدالحی نزهت ..