آرشیف

2017-5-16

Shahla Latifi

مزرعه سبز

در روشنی صبح
وقتی با من از دیروز می گویی
از صدای مهربان مادربزرگ
از کوچه های پر گِل شهر شلوغ
از کودکی
از پنجره ی گشاده رو

و در شب تاریک
وقتی از امروز برایم می گویی
از باغ میوه
از مزرعه سبز
 از شیر تازه و بادام و آلو

من یکبار دیگر زاده می شوم
 با تو

شهلا لطیفی
پانزدهم می ۲۰۱۷م
Shahla Latifi