آرشیف

2017-7-22

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

مردمان غور، والی خاضع را بی‌پروا می‌خوانند.

آقای خاضع را که بی‌پروا می‌خوانند، این بدان است که سه والی طالب هرکدام 1: خالق عابد، 2: ملاتیمورشاه 3: قیوم روحانی همین اکنون در تیوره به سر می‌برند و جنگ‌ها را دارند ضد حکومت تیوره سوق و اداره می‌نمایند. و قاچاق‌بران تریاق‌، تریاق‌شان را بدون "ایست" به طرف موسی قلعه به حرکت انداخته‌ اند تا در مارکت تریاق، که موسی‌قلعه است، لنگر اندازند، همین اکنون که داشتم از شفاخانه ولایتی رد می‌شدم، چرخ‌بال‌ها که به فرودگاه، فرود آمده بودند، کشته‌ها و زخمی‌ها را به طرف سردخانه‌ی این شفاخانه می‌کشیدند. اگر حکومت محلی غور، به بی‌پروایی‌اش ادامه دهد، و والی را که ارگان‌های محترم محل به ما بادارگونه معرفی نموده اند، لاجرم به یورش در بیاییم و از والی ارگان‌های محل و عبدالله عبدالله خواهش به عمل بیاوریم، که دیگر جایگاه به فیروزکوه نداری، مارا طالب خواهند خواند. یکی از دوست‌های خیلی نزدیکم که به چهار بیتی سرایی سرآمد خوبی است در فیروزکوه قبلاً به محترم آقای خاضع چهار بیتی را پیش کش فرموده بودند که مورد قهر و خشم والی خاضع و طرف‌دارانش قرار گرفته بود یک بار دیگر به من اجازت فرمایند تا این چهار بیتی را از طریق جام غور به والی کنده‌ی غور از جنگ‌ها پیش‌کش بدارم. دوبیتی این‌گونه آغاز می‌شود.

هریرودِ درد مند

هریرود عزیزم درد داره
زمستان و بهار سرد داره

ببین تو غور بی‌طالعی ما را
که داییم والی نا مرد داره

ح یعقوبیان فیروزکوهی