آرشیف

2016-12-1

استاد فضل الحق فضل

مرثـیـه به مناسبت شهادت نا به هنگام تورنجنرال محی الدین غوری ….

بسم الله الرحمن الرحيم 
کل شیء هالک الا وجهه …
إنا لله وإنا إليه  راجعـون…

 
امروز(دهـــم  قوس سال 1395 هجری شمسی) ولایت باستانی غوروملت آزادۀ افغانستان شاهد شهادت واز دست دادن یگانه فرزند فرزانه و شخصیت استثنایی ،برازنده ، لایق وصدیق ، متعهد ، صادق ، مجرب ، کاردان  ومحبوب ودوسداشتنی اش (محترم تورنجنرال محی الدین غوری) میباشد؛ اشک ها جاری وقلب ها خونبار و مغز ها فرسوده وقلم ها ما ت ومبهوت. ملت سوگوار افغانستان روز دشواری را پشت سر میگذارد . روزیکه دلها ودیده ها خونباراست و روح ها وروانها افگار. لهذا بدینوسیله مراتب تسلیت  وتعزیت خودرا به مناسبت این ماتم بزرگ به پیشگاه ملت بزرگ افغان ، وزارت دفاع ملی ، همه نظامیان رسالتمند وشخصیت های بزرگ کشوروخانوادۀ نجیب، اقارب بازمانده گان جناب جنرال صاحب غوری شهید تقدیم مینمایم .برای شهید بزرگوار وپرافتخار اجرجزیل وبهشت برین وبرای همه بزرگواران دیگر صبر جمیل را از بارگاه ایزد متعال وخالق لایزال تمنا دارم !

ما زغور با ستـان یکـتا پسـر گم کرده ایم
مرد  محـبـوب  دلیر وبا هـنـر گم کرده ایم 
 
قهرمان جنرال با فهم و فراســت را دریغ !
در مصاف رزم  وپیکار وسفرگم کرده ایم 
 
نا گهان از کجروی های زمانه  این چنـیــن
یک سپهدار بزرگی چون پــدر  گم کرده ایم
 
ســالهــا  در انـتـظـار ارتـقـایـــش بــوده  ایم 
حیف کزبخـت نگون آن تاج سر گم کرده ایم
 
مرد نامیی که  با احساس  و عشق  بی مثال   
بوده  الگوی صـداقـت  از نظر گم کرده ایم
 
ای  محی الدین غوری! ای عزیز جان و دل
ما زبخت واژگون چون تو گهر گم کرده ایم 
 
بوده ای  دایـم  چو سـرباز هـوا بـاز  وطــن
ما ز بخت شور خود هم بال وپرگم کرده ایم 
 
 باز بُــوده  چشــم امـیـد عــزیـزان سـوی تـو
 وای و دردا ! کان همه نور بصرگم کرده ایم

 
اسـتـاد فـضــل الـحـق  فـــضــــل
شـهــر فـــراه دهـــم قوس سال 1395 هــجــری شـمـســـی