آرشیف

2022-9-11

احمد محمود امپراطور

مخمس
هنــــوز خـــونِ دل از دیدگان من جاریست
هنــــوز طعــــمِ سخن در بیان من جاریست
هنــــوز عشقِ کهـــن در نهان من جاریست
هنــــوز عطـــرِ تنت در مکان من جاریست
هنــــوز شهــــدِ لبت در لبـــان من جاریست
—————————————-
ز داغِ هجـــــر تـــــو در دل نشــانه ها دارم
به یاد و خاطرت هــــــر شب ترانه ها دارم
به شاخســــــارِ خیـــــــالم فســــــانه ها دارم
هنــــــوز بهـــــرِ وصــــــالت بهانه ها دارم
بیــــا که روز و شبان کاروان من جاریست
—————————————-
تنـــم به مثلِ دو چشمت هنـــوز بیمار است
درون سینه ی من پر ز رمز و اسرار است
پناهگاه به ســــــرم سایـــه های دیوار است
سلامِ عابــــرِ این شهـــــر رنج و آزار است
ولی حضور تو انـــــدر روان من جاریست
—————————————-
خدا بگیــــرد همین تنــــگ دستی های مرا
سقـــوط پی به پی و این شـکستی های مرا
به کنــــج خانقــــــه و بت پرستی های مرا
می و پیــــــاله و با غیـــــر مستی های مرا
به بختِ گشتـــه چنین ارمغان من جاریست
—————————————-
ز فیضِ زلفِ تو آخـــــــر غزلســــرا گشتم
ز وصفِ حسنِ تو اکنـــون جهان نما گشتم
به امتحـــــــانِ خــــداوندی مبتــــــلا گشتم
هــــــزار شـــــکر که من لایقِ بقــــا گشتم
شکوهی قدرتِ شعر از توان من جاریست
—————————————-
مخمس و غــــــزل و چــــــــارپاره ها گفتم
به هـــــر ردیف و به هــــــر قافیه بیا گفتم
تـو را حبیب و، طبیب و تـو را شِفـــا گفتم
میـــان سجــــده ی خود بـــــار ها خدا گفتم
تجســــمِ تو به ذهن و به جان من جاریست
—————————————-
شیــــــــرینی لبِ ما بـــا نبات ممکن نیست
ز داغِ آتشِ عشقــت نجـــــات ممکن نیست
بدون تـــو بـــرِ محمود حیات ممکن نیست
به غیرِ تــــو ز خـــــدا التفات ممکن نیست
به شعر این قســــــــم جاودان من جاریست
—————————————-
سه شنبه دوم/ اسد / 1397 هجری خورشیدی 
که برابر میشود به 24 جولای 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
AHMAD MAHMOOD IMPERATOR