آرشیف

2018-1-15

afrotan

متولی روضه شریف وبازی با کلیمات !

نگاه متفاوت به مؤلفه تشکیلات سازی در جامعه افغانی !

نخست برخود واجب میدانم با طرح یک فرضیه مهمی که اصولأ درشرائط کنونی جامعه ما گریبان بسیاری از روشنفکران و نخبه گان ارجمند ملت  ما راگرفته است اشاراتی داشته باشم . زیرا مدتها در  نوشته ها وسخنرانیهای اکثریتی ازروشنفکران ورهبران این جامعه جنگزده  که خود را وارثان برحق بزرگترین نهضت های انقلابی و آزادی بخش درجهان می نامند  خوانده ایم وشنیده که نظام حاکم و رجال مهم آنرا با زننده ترین الفاظ و کلیمات به نقد کشیده اند و برای یک شنونده امیدی بدست میدهد تا بگوید که وعده خدا نزدیک است !! بگذارید نظام کنونی سرنگون شود و حکومت درنتیجه انتخابات آزاد و عادلانه ، تأسیس شود،آنوقت خواهیم دید که آفتاب چگونه می تابد ، گل های عدالت و آزادی چگونه می شگوفند ؟

http://www.dailymotion.com/video/x5w15fq

همه از خود می پرسند چگونه ممکن است شخصیت بزرگ جهادی و مرجع امید بسیاری از ناامیدان  با این گُنده گی و با چنین طمطراق و دربستر تاریخ خون آلود ما نه تنها  بامردم فقیر و جنگزده ای کشور بلکه با خدای بزرگ  عهد وپیمان ببندد حتی به آنچه که خود تکرار می کنند عمل نه کند ؟ واضیح است که ا ین قصه سردراز دارد .! اما تعجب وتأسف ما از اینجاست که نه تنها این مدعیان تحقق اسلام ناب محمدی و اسلام صد درصدی در جامعه بشری بویژه آنگاه که تنها توشه راه بزرگترین نهضت های اجتماعی و سیاسی در قرن حاضربا  حضور نیرومند فکری و اعتقادی اش که ریشه در عقلانیت مردم داشته است تعبیر و تثبیت می گردد که نباید بدون عرضه ء پایه های منطقی و عقلانی برای رفع نیازمندی های بشری با اتکأ به تاکتیک ها واسلوب های استعمار معاصر که برای تاراج و غارت ملت های جهان سومی بکار میبرند اسلام را بحیث نقشه راه علمی و آزادی بخش معرفی میدارند ، 

ادامه مطلب در اینجا