X

آرشیف

متخصصین که نمی دانند چه میګویند! 

 

حق رأی شش کشور جهان به شمول افغانستان، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنابر عدم پرداخت حق العضویت به تعلیق درآمده! 

حق رأی تا دادن نظر، پیشنهاد و اشتراک در بحث جهت تأثیر وارد کردن به قضایای مطروحه در سازمان ملل متحد، دوبحث و یا دو چیز جداګانه أند. متخصص ما این دو را مغالطه دارد. 

حق العضویت را متخصص ما باری حق الزحمه میخواند. 

حاکمیت  ایکه به رسمیت شناخته نه شده، متهم به تخلفات صریح از …  چطور  جق  العضویت بدهد و چګونه از نزدش پذیرفته شود؟ کوتاهی به ساختار هم بر میګردد! 

از یک جانب از کوتاهی کشور  عضو، در پرداخت حق العضویت میګویند و از جانب  سازمان ممل متحد حکومت کشور عضو را که به رسمیت نمی شناسند و از جانب دیګر فرصت میګذارند، تا کشور  عضو توضیح کند که عدم پرداخت حق العصویت بنا بر عدم توانایی مالی باشد میشود که حکومت مورد نظر و در حالت ما به حکومت به رسمیت شناخته نه شده، چنین کشور تسهیلات و یا اغماض را کرده میتواند و یا صورت می ګیرد! 

یکی پرداخت ذمت و دیګر پذیرفتن آن است! چنانچه مثلاً یکی کسی را وکیل ساحتن و دیګری وکیل ، وکالت را قبول کردن است. درین حالت اګر فرد مافیایی  بیاید تا ذمت مظلوم را بپردازد، آیا این پول از دست ظالم پذیرفته شود؟

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اتحادیه ای اروپا و … در چوکات مجمع عمومی مهم اشتراک در بحث و ارايهٔ منطق سخن است، تا رأګیری. کشور های که بنابر ندادن حق العضویت حق رأی شان سلب و یا دقیقتر بګوییم، تعلیق میشود، حق بحث و ارايهٔ نظر مانند شریک بحث را دارد! 

ساختار سازمان ملل قبل از سازمان  ملل متخد که این دو نام قسماً متفاوت أند! سازمان ملل یک سازمان قبل از سازمان ملل متحد بود! 

چنانچه ګفته آمدیم، آیا بخش اداری سازمان ملل متحد،  قانوناً حق دارد از مرجع ثالث حق العضویت کدام کشور را در سازمان ملل متحد بپذیرد و أخذ کند؟ 

اګر مردم افغانستان، حزب و سازمان و یا کدام تاجر ملی این حق العضویت را پرداختن بخواهد، سازمان ملل متحد چنین پرداخت را پذیرفته میتواند و حق قبول اش را دارد

نمی دانم چه بګویم و این تناقضات و به این سوالات کي و از کجا جواب مسؤلانه و راه حل داده میتواند؟ 

نظر شما؟ 

داکتر ص سعیدی

۱۵/۵/۲۴

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.