آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

ما همه یـــــــــــک افغانیم

 

مه پشتون و تو تاجيک او هزاره
کنيم هر سه به يکديگر قواره

تو چه کردي مه چه کردم او چه کرد
وطن شد تکه تکه پاره پاره
… 
بيا از لج ولجبازي کشيم دست
نسازيم آتش جنگ را شــــــراره

من وتو گر شويم با يکديگر جور
در اين مابين پنجابي چه کاره

يقين دارم که با هم ميتوانيم
به أميد خدا ملک اداره

چرامانندحيوان ماکنيم جنگ
که همسايه کند بر ما اشـــاره

به زخم خود بيا مرهم بمانيم,
بر آييم ازپي درمان وچـــــاره

به هم گرديم هم پيمان وهم عهد ,
به مثل آسمان پر ستاره

اُميد دارد از خداوند
شويم يک مُلک ويک افغــان دوباره

 

ما همه یک افغانیم

نوازنده این شعر برادر محترم سلیم کابلی

نقیب الله ابراهیمی
تاریخ:11/1/1392