آرشیف

2018-1-22

afrotan

ما تحت محاصره هستیم !

شاید هیچ جمله ای نسبت به اوضاع تاروتاریک افغانستان که جلالتمآب محمد اشرف خان غنی داروغه ارگ  در یک گفتگوصریح وروشن وی با یک شبکه تلویزیونی امریکائی موسوم به CBS انجام داده است وضعیت افغانستان را بصورت شفاف ترسیم کرده باشد . آنگاه که وی با غصه های همیشه گی

http://www.dailymotion.com/video/x6deuq0

اش در برابر پرسش خانم لارا لوگن Lara Logan ژورنالیست برنامه ۶۰ دقیقه تلویزیون CBS می گویند که ما در برابر بیست ویک گروه تروریستی که  در مقابل ما می جنگند مواجه ایم و این گروه ها  در کشورما عملیات انجام میدهند وهزاران بمب انتحاری را به افغانستان می فرستند وما تحت محاصره هستیم !! 
آنگاه که خانم لارا لوگن Lara Logan سخنان پارادُکسیال داروغه ارگ را شنید شاید  با لبخند پنهان در زیر لب گفته باشد که  برای شنیدن هذیان های این مرد لاغر اندام و خود خواهِ بی هیچ ، کافی است حرفهایش را بصورت زیرکانه تردید کنی دیگر نیاز به هیچگونه شنود و تلاش نیست بلادرنگ خشمگین وعصبانی میشود وهمه چیزرا بصورت آشکار وصریح بیان میکند .خانم لارا لوگن گفتگوها یش با محمد اشرف خان غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان را با همین روال آغاز کرد . نخستین پرسش اش در باره وضع تار وتاریک کابل بود که در سه سال حکومت وحدت ملی روبه وخامت نهاده است و هیچگونه بهبودی در آن به مشاهده نه میرسد . هر روز سربازان تان به شکل سرسام آوری توسط مخالفان شما به قتل میرسد تا چه زمانی این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد؟  آقای محمد اشرف خان رئیس حکومت وحدت ملی در پاسخ به این پرسش خانم لارا لوگن گفت :

http://www.dailymotion.com/video/x6dhaqv

 چنانچه مشاهده می کنید حضرت اشرف خان غنی در پاسخ گفت : تا آنگاه که امنیت برقرار کنیم . خانم لارا لوگن اضافه نمود تا چه زمانی امنیت برقرار خواهد شد ؟ حضرت که نتوانیست موازنه وجود مبارک  اش را نگهدارد با قهر و غصه بینظیری یاد آوری نمود ،  تا هر هر اندازه ای که لازم باشد و حتی تا نسل درنسل نیز اگر ضرورت افتد خواهیم جنگید ، 

ادامه مطلب در اینجا