آرشیف

2017-8-29

afrotan

ماهیت استراتیژیی دونالد ترومپ !

آورده اند شخصی به دوستان اش گفت ، حتمأ فلان فیلم سینمائی را ببینند ! چون من در آن فیلم بازی کرده ام یکی از حاضران گفت که ما آن فیلم را از سر تا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود ، آن مرد با قهروتندی جواب داد چرا ! آنجا که هنرپیشه اول فیلم میخواهد از یک بلندی بپرد من هم حضورداشتم ، دوستانش پرسیدند ، شما در کجای فیلم بازی میکردید که هیچ دیده نه می شدید ، آن مرد بازهم گفت : درپشت صحنه ودریک گوشه ایستاده بودم ، که کارگردان به پشت شانه ام محکم زد وگفت : برو بچه !  اینجا را خلوت کن که ما فیلم برداری می کنیم .

http://www.dailymotion.com/video/x5ycqgj

این که تاکنون درباره ء هرچیز، یک مختصر مطالبی نوشته ایم الأ درباره صلح با خوارج !!! که پس از اعلام استراتیژیی نظامی برای افغانستان و جنوب غرب آسیا از سوی دونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا که به صورت جنجال برانگیز وبا نگاه تجاری به حکومت داری بر اریکه قدرت رسیده است آخیرأو پس ازتأخیر فروان استراتیژیی امنیتی امریکا برای افغانستان و جنوب غرب آسیا اعلام گردید جناب اشرف خان غنی سابق احمدزی رئیس حکومت وحدت ملی که از شهر تاریخی کندهار در پیشگاه مردم غیورکندهار طبق معمول و عادت همیشه گی اش که القاب سرقوماندانی اعلی و ریاست جمهوری افغانستان را در هرچند دقیقه صحبت تکرار میکرد برخلاف گذشته ریاکارانه اش که میگفت افغانستان از هیچکسی صدقه نه می خواهد

http://www.dailymotion.com/video/x5yff5o

 ناگهان تغییر موضع داده و ازدونالد ترومپ رئیس کاخ سفید سپاسگذاری کرد وگفت  که امروز روزتاریخی خاصی است که رئیس جمهور امریکا چند ساعت قبل یک سخنرانی نمود ، آقای محمد اشرف غنی درهمین سخنرانی اش اعلام نمود که امید است که این سخنرانی را شنیده باشید اگر نه شنیده اید پیام اش را بشنوید که پس از این قید وشرط زمانی نداشته و امریکا با مردم افغانستان تا آخیر ایستاده میشود ،

http://www.dailymotion.com/video/x5ycror

وقتی آقای رئیس غنی به این بخشی از تفسیر سخنرانی دونالد ترومپ که میگفت که پس از این قید وشرط زمانی نداشته و امریکا با مردم افغانستان تا آخیرایستاده میشود ، رسید و بر این سخنان بطور بینظیری تأکید مینمود  هلهله ای در میان هواداران اش برخاست که برای شنیدن سخنان وی از شهر و بازار جمع آوری و آورده شده بودند .

ادامه مطلب در اینجا