آرشیف

2023-1-14

محمد اسحاق ثنا

مام وطن
 
دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن 
یا که باشد در غمی بهبود و اعمار وطن
دشمن دیرینه ای میهن نگردد تارو مار 
روی آرامی نبیند مردم خوار وطن
مانده ام در کوه غربت سال ها شد منتظر 
تا شود روزی ببینم باز دیداری وطن
نی بود کار و نه تحصیل و نه هم درس و کتاب 
با چنین دولت چی خواهد شد دگر کاری وطن ؟
باغبان اش گر چنین باشد زند نخل جوان 
مشکل است دگر بروید گل به گلزاری وطن
میکند نفرین و لعنت جمله را مام وطن 
مگیزارند در وطن زین بیش اغیار وطن
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا