آرشیف

2020-5-10

محمد اسحاق ثنا

مادر

مادر

مادر همیشه باد به گیتی صدای تو
بادا همیشه بخت و سعادت برای تو

در هرکجای پای نهی من ز روی شوق
بوسم به دیده سرمه کنم خاک پای تو

صد بار خوشنواست به گوشم که میرسد
بهتر ز صوت بلبل خوش‌خوان نوای تو

ای خوبتر ز خوبترین ها برای من
خواهم که جان خویش نمایم فدای تو

گردد سعادت دو جهانی برای او
هر لحظه هر دقیقه بجوید رضای تو

عفو گناه بنده مرا نیست اختیار
دارم امید اینکه ببخشد خدای تو

محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۹ می ۲۰۲۰