آرشیف

2014-12-30

afrotan

مؤعظه درمانی بروایت مارشال فهیم آخُند ! ؟ مکثی بر خطبه ای بنام « اجماع ملی »

بچه اي پتلون اش را «سرچپه » پوشيده بود یعنی طوري كه جيب پشت پتلون ، پیشرو و زیپ پتلون در پشت قرار گرفته بود. مادرش برایش گفت؛ مادر مرده ! بالاخره من نفهميدم كه داری می آئی يا ميروي؟!

 

 

پیوسته به گذشته بخش سوم :

اخیرأ رسم شده است که هرکه فیل اش هوای هندوستان کند با هر بهانه ای و با هر مناسبتی خطبه ای بنام « اجماع ملی !» را تکرار میکنند بدون تردید تکرار این خطبه و این قصیده که در لحافی ازهزاران ابهامات پیچانده شده است نه معِرٌف دموکراسی است و نه حتی دیکتاتوری، نه نمایانگردولت مشروع است و نه هم خِشت محکم برای ملت سازی ! مفهوم « اجماع ملی!! » شبیه به همان حکایت پتلونی است که اگرچپه پوشیده شود هیچکسی نه میداند مردی که پتلون را پوشیده است به پیش میرود ویا هم عقب !

مؤعظه درمانی بروایت مارشال فهیم آخُند ! ؟

دوسه روز پیش بود که چشم ام به تلویزیون طلوع که از افغانستان و شهر کابل پخش میشود افتاد و مردی با هیکل درشت وازتبار پهلوانان «زنده خوش !!» سرزمین افغانستان در یک محفل تشریفاتی به مؤعظه ای معمول مگر پراگنده که واعظان و خطیبان مذهبی در قبرستان ها برجنازه ها میخوانند به صورت «عجیب و غریبی!! »می پرداخت.شگفت انگیز ترین اعترافی که حضرت مارشال صاحب در این مؤعظه ای خود بر آن تأکید و صحه گذاشت همانا حاکمیت قبل از ؤرود طالبان در افغانستان برهبریی مرحوم استاد برهان الدین ربانی بوده که برقلمروی جغرافیاوی افغانستان بنام « دولت اسلامی افغانستان » بصورت یکجانبه و بدون مشارکت دیگر شهروندان افغانستان تسلط داشت . وی در بخشی از سخنان اش که بروز سه شنبه یازدهم جون در کنفرانس مــوسوم به " تأمین امنیت ، ثبات بهبود حکومت داری و انکشاف مؤثر " متشکل از والــیـــا ن ۳۴ ولایت افغانستان چنین گفت :

https://www.youtube.com/watch?v=iVyFQOxHzJU

متأ سفانه زمانی که پیروزی به مجاهدین نصیب شد پروردگار پاداش همه زحمت مجاهدین را برایشان نصیب کرد ولی نا بلدی و نا آشنائی مجاهدین در حکومت داری از یکطرف و مداخله بیگانه ها و کشورها ی همسایه ای که هدف شوم در مملکت ما دارند ، آنها می خواهند که افغانستان هیچ وقت یک نظام مقتدر و مرکزی نداشته باشد یک نظام پوشالی با آنها داشته باشد ، آنها حرکت های را در افغانستان سازماندهی کردند که نظام جهادی از بین برود اردوی قوی و بزرگ در افغانستان که در منطقه بینظیر بود ……اردوی افغانستان که هم از لحاظ تخنیکی به وسائل مدرنی مجهز بود …نه کمونیست ها توانیستند که نظام قابل قبول بیارند – ونه حکومت مجاهدین را ماندند که نظام در افغانستان بوجود بیارد و نه طالبها در افغانستان به اصطلاح نظام قابل قبول به افغانستان آوردند . به همین لحاظ بود که در دوران مقاؤمت ملی رهبر مقاؤمت آمر صاحب شهید و دوستان اش مجاهدین و ما به این فکرشدیم که در افغانستان هیچ ممکن نیست که هیچ گروهی به تنهائی خود حکومت کند . چونکه افغانستان متشکل از اقوام مختلف و از جغرافیای مختلف تشکیل شده – هیچ گروه نمی تواند که رژیمی مطابق میل خود بوجود بیاورد . بنأ از همان دوران به این فکربودیم و حتی اعلام کردیم و شخصأ خودم زیات به این فکربودم که در افغانستان باید نظامی بیاید که همه مردم در آن شریک باشند ولی در تسلط طالبها به آن قوتی که در افغانستان بودند هیچکسی تصؤر نه میکرد !!ما معتقد بودیم که طالبان شکست میخورند چرا که ظلم ، استبداد و بیداد گری آنها نشان می داد ، چنانچه پیامبر علیه سلام می گوید که « الملک یُبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم » پادشاهی و حکومت همراه کفر دوام میکند مگر همراه ظلم دوام نه میکند هیچ کس صدایی ما را نه می شنید ولی شرائطی آمد که در افغانستان آن بلند منزل های امریکا همراه پنتاگون توسط گروپ القاعده چپه شد وافغانستان مورد توجه جهان واقع گردید . ائتلاف بین المللی تشکیل شد و در پیشاپیش آن مقاؤمتگران افغانستان با برنامه ای که آنها داشتند در هراستقامت حمله کردند و طالبها را با زور جنگ شکستاندیم . این جا شما هستید اینجا همدرد صاحب هست استاد عطأ هست آنها بگویند که آیا در جبهه مزار و دره صوف طالبها خیراتی رفتند ؟ یا شب و روزها مقاؤمت کردند و حتی خود شما در برابر شان جنگیدید ؟ من خودم شاهد هستم به فتح کابل تنها در خط باریکاب که پاکستانی ها بودند خلص اینکه بیش از بیست میل BM12 داشتند تا که همه شان کشته نه شدند و جسد هایشان و لاشهایشان نه اُفتید خط را رها نکردند . در این شک نیست که ائتلاف بین المللی و روان عمومی دنیا سر طالب ها تأثیر داشت ولی طالبها را مجاهدینِ شما و مقاؤمتگرای شما در افغانستان شکست دادند .!!

کنفرانس بن و بی خبریی ملا فهیم آخند !
درافغانستان نظام اسلامی وجود داشت هرچند ضعیف بود و در بیرون از کابل قرارداشت استاد ربانی شهید بحیث رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بود ولی همه به همین باورشدیم که " این بار ما از نظام یک جانبه و حکومت یکجانبه دیگر منصرف میشویم اعلام میکنیم به مردم افغانستان که گردهم جمع شوند و نظام در افغانستان تأسیس بکنند وما آماده هستیم که انتقال قدرت بکنیم !!و اگرنه شما همین کسی که بحیث رئیس جمهور امریکا تعیین شده است وحال آمد یعنی جیمز دابنز Jims Dhabens در روز دوم فتح کابل در باگرام پایان شد و به ما گفت که شما شش ماه همین حکومت را دوام بدهید ما گفتیم نه برادر ! در این کشور بسیار جنگ شده ، بسیار دسیسه شده …اگر ما حکومت را دوام بدهیم جنگ دوباره در این وطن آغاز می شود بنأ ما آماده هستیم که شما اقدام بکنید و ملل متحد اقدام بکند و در افغانستان صلح بیاید ….و شما هم همه شاهد هستید که استاد شهید با تمام متانت و دیدگاه دور اندیشانه ای که در قبال افغانستان داشت و استعداد رهبری و بزرگی را در این جامعه کسب کرده بود زمانی که حکومت مؤقت تشکیل شد ، داکتر صاحب اشرف غنی در جریان هستند کاملأ –و از زمانیکه حکومت تشکیل شد و آقای کرزی بحیث رئیس حکومت مؤقت انتخاب شد !!استاد محترم، همه شما شاهد هستید که انتقال قدرت کرد …. در ارگ هیچ چیزی موجود نبود و حتی رئیس صاحب اعتبار رفت برای کاکای کرزی صاحب لحاف آورد . همه چیز در این وطن چور و نابود شده بود و یاچیزی و امکاناتی بود که در اختیار مقاؤمت گران وجود داشت . مجاهدین شما و مقاؤمتگرای شما که داکتر صاحب هم شاهد است * کی باید حکومت و نظام جور میکرد ؟ ما وشما باید نظام وحکومت جور میکردیم !! نه ان کسان بیچاره ای که از بیرون آماده بودند ، آنها چه کرده میتوانیستند ؟ با دل باز و دید طولانی و درازی که ما برای افغانستان داشتیم ، همه امکانات سیاسی ، امکانات نظامی ، امکانات مادی و معنوی که داشتیم در خدمت نظام گذاشتیم و همه ما تلاش به خرچ دادیم تا در افغانستان یک نظام واقعأ سرتاسری در افغانستان به وجود آمد . …
اکنون تا آنگاه که برداشت جناب مارشال صاحب از " اجماع ملی!! " را مورد کنکاش قرار میدهیم بهتر خواهد بود تا این بخشی از خطبه غرای !! حضرت مارشال را که مربوط به مقطع انتقال قدرت ازمجاهدین جبهه شمال برهبریی مرحوم استاد برهان الدین ربانی به اداره مؤقت برهبریی حامد کرزی که به اساس فیصله های کنفرانس بن عهده دار مسؤلیت اداره مؤقت گردیده بود به بحث بگیریم . 
این هم از عجائب روزگار است که برخی ها به بسیار زودی ضعف حافظه پیدا میکنند و بروز روشن وبه بسیار آرامی و سادگی در برابر جمعی که گاه گاهی برخی از آنها را به عنوان گواهان و شاهدان نام میبرند دروغ می فرمایند !! 
خوب وقتی چنین بزرگانی !! و در چنین مجلس به ظاهر بزرگی !! نه تاریخ هزاروچهار صد سال گذشته را بلکه تاریخ یک دهه ای از فاجعه کشور افغانستان را که مفرادات و خاطرات آن حتی در ذهن کودکان این نسل نیز باقی مانده است با ضرب زبانی ها و متلک گوئی ها ی مرسوم مافیائی مسخ میکنند به کجا باید پناه برد ؟ 
شما خواننده گان عزیز خود تان کلاه تانرا قاضی کنید و سپس سخنان مارشال صاحب را قضاوت بفرمائید آیا بدون آنکه برای مارشال صاحب دعا کنید وازاین تب شدیدی که بروی غلبه کرده است ازخداوند شفای عاجل طلب کنید مطلب دیگری به ذهن تان خطورخواهند کرد ؟ زیرا از قدیم گفته اند که عقل سلیم در بدن سالم ! 
آیا این مسخره نیست که برخلاف تفکر و برداشت تمامی رجال و شخصیت های حقیقی و حقوقی جامعه افغان که حوادث تلخ تاریخ دست کم چهار دهه گذشته افغانستان را به مطالعه گرفته اند و برویت چنین مطالعات و پژوهش های خویش در زمینه تاریخ جامعه افغانی به قضاوت می نشینند جلالتمآب مارشال صاحب برخود تهمت میبند د و بصورت متناقض و پارادُکسیال تمامی راه های فاجعه را به دولت مجاهدین برهبریی مرحوم استاد برهان الدین ربانی پیوند می دهند ؟ 
جای این سوال باقی است که چگونه شد وقتی به قول جلالتمآب مارشال صاحب قبل ازاینکه کنفرانس تاریخی بن منعقد گردد و اداره موقت را برای افغانستان تشکیل سازند رژیم طالبان توسط نیروهای مقاؤمت مجاهدین سقوط کرد و دولت مجاهدین برهبریی استاد برهان الدین ربانی فقید زمام اموررا در دست گرفت. و پس از تشکیل کنفرانس بن حین انتقال قدرت به اداره موقت برهبریی جناب حامد کرزی وضع ارگ مقر ریاست جمهوری افغانستان با اندازه ای خراب بوده که حتی برای کاکای حامد کرزی رئیس اداره مؤقت افغانستان که لابد در مهمانخانه های ارگ باید می خوابید شخصی بنام رئیس صاحب اعتبار راغرض آوردن یک تخته کمپل فرستادید تاکاکای کرزی شب را بدون کمپل سپری نکند . ؟! مسخره ترین بخش این داستان آنجاست که جناب مارشال صاحب بخاطر راست جلوه دادن این داستان شخصی بنام داکتر اشرف غنی احمدزی را به گواهی می طلبد . و درست این عمل جناب مارشال صاحب مصداق این حکایت گونه ای عامیانه و فولکلوریک فرهنگ ما است که از روباه پرسیدند : شاهد ات کیست ؟ گفت دُ مم !
 

ادامه دارد 
 

*" هدف از اشرف غنی احمدزی است که درکنفرانس والیا ن حضور داشت "