آرشیف

2020-8-9

نظیر ظفر

لويه جرگه

تا كه باشد رهبري با عين و غين 
در وطن باشد هميشه شور وشين

جرگه ختم با پهلواني مي شود
با نوان بد ماش و جاني مي شود

طالبان با چشمهاي سر مه سا
با غني باشند يكجا در قفا

عبدلك ايد به محفل چون عروس
ميكشد اواز خود مثل خروس 

حرف او باشد هميشه بي اثر
ملت بيچاره گشته در بدر

فقر در اين خاك طغيان ميكند
مرد وزن از فقر گريان ميكند

صلح درين مهد چون افسانه شد
قصه ها ي دوره يي طفلانه شد

صلح مي گوييم در جنگيم هنوز
بند در صد چال و نيرنگيم هنوز

 نوشته نذير ظفر