آرشیف

2023-11-29

Shahla Latifi

لحن شیرین عشق
من عاشق مدرنیسم هستم، حتی در خلق هنر شعر. دوست دارم آزادانه بنویسم، بدون هیچ گونه تقلید از مکتب گذشته و هیچ ارتباطی با هیچ شاعری قبل از خودم. همچنین نمی‌خواهم با معانی پنهان و کلمات پیچیده بنویسم. من نویسندگی مستقیم و در عین حال هنری را ترجیح می‌دهم:
آیا تا به حال عاشقانی داشته ام؟ یک، دو یا شاید بیشتر؟
آیا از عشق آنها احساس امنیت کرده ام؟
آیا زیر بال آنها احساس خوشبختی کرده ام؟
آیا من به آنها لبخند زده ام؟
یا حتی برای آنها گریه کرده ام؟
آیا احساسات پرشور خود را
مانند قطرات آب نبات روی انگشتان آنها ریخته ام؟
آیا آنها را بی‌باکانه پذیرفته ام؟
آیا من منتظر روزهای طولانی و حتی شب های طولانی‌تر
برای عشق آنها بوده ام؟
یا شاید می‌دانستم که آنها شانه سردی دارند و من آنها را پشت سر گذاشتم؟
آیا من هر یک را فقط به این دلیل که آسیب پذیر بودم دوست داشتم؟
یا شاید من فقط در شب احساس ترس می‌کردم
شاید من از طرفداران عطر مردانه آنها بوده ام
یا شاید من فقط لحن شیرین عشق آنها را دوست داشتم.
اما یک چیز مطمئناً مرا در این دنیای پر هیاهو بیدار نگه می‌دارد
که هیچکس مرا بیشتر از سایه خودم دوست نداشته است.
شهلا لطیفی
نوامبر ۲۰۲۳(میلادی)